Był problem, może dojdziecie przyczyny?


(Zico07) #1

Witam

Dziś rano jeszcze było ok, ale po restarcie nie mogłem się połączyć np. przeglądarką czy komunikatorem lub zaktualizować baze wirusów itp. Tzn. te programy nie mogły się połaczyć.Internet się łączył tylko w/w programy nie.Myślałem, że może namieszałem w firewallu, ale nie bo jak go wyłączyłem to też nie mogłem się połączyć.

Zrobiłem loga z hijackthis w tedy gdy nie mogłem się połączyć (zamieszczam go poniżej)Następnie zrobiłem przywracanie systemu o kilka dni i wszystko zaczęło działać.

Proszę sprawdzić tego loga, może bedzie wiadoma przyczyna niemożności łączenia sie tych programów.

Pozdrawiam.

Oto mój log :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:04:07, on 2005-08-09

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\oodag.exe

C:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1\outpost.exe

C:\Program Files\Photodex\ProShowGold\ScsiAccess.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\WINDOWS\mHotkey.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

E:\PROGRAMY\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_BAND_SEARCHBAR_HTML

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {BE89472C-B803-4D1D-9A9A-0A63660E0FE3} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunasDTServ] C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy Client\sunasDtServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunasServ] C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy Client\sunasServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1\outpost.exe /waitservice

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_MENU_SEARCHEXT

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: (no name) - {0BCBCDD8-E5D9-417D-A752-C2DA929A21BF} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Track Page Using Copernic Agent - {0BCBCDD8-E5D9-417D-A752-C2DA929A21BF} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra button: Ustawienia przeglądarki - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra button: Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll (HKCU)

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/...b?1121774674406

O16 - DPF: {AB8638BB-79E8-4E9D-ABF2-8F33054E3941} (Guesser Class) - http://czat.onet.pl/client/kalambury/NetPunGame1.dll

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://127.0.0.1:800/Default/download.macr...ash/swflash.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1\wl_hook.dll

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\oodag.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1\outpost.exe

O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\Program Files\Photodex\ProShowGold\ScsiAccess.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2

LOG OK - nic nie wskazuje aby stwarzało problem :slight_smile: