Bylo gdzie indziej ale co tam mozecie to sprawdzic :P

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 13:52:01, on 2005-02-05

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\aju\Program files\GG\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents and Settings\aju\Program files\gmail\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Documents and Settings\aju\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\aju\USTAWI~1\Temp\sp.dll/sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\aju\USTAWI~1\Temp\sp.dll/sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {90134112-F191-46E4-BB08-B4FF066C6BF5} - C:\WINDOWS\System32\npfl.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM…\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Documents and Settings\aju\Program files\gmail\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM…\Run: [Winamp] C:\Program files\Winamp\winamp.exe

O4 - HKLM…\Run: [loaddll] loaddll.exe

O4 - HKCU…\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Documents and Settings\aju\Program files\GG\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O10 - Broken Internet access because of LSP provider ‘syswvnt.dll’ missing

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{6E1EA994-17A6-47D8-B5E5-189E3E7481E0}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Filter: text/html - {7B72E237-292D-4BA4-9E67-11DFBD97E449} - C:\WINDOWS\System32\npfl.dll

O18 - Filter: text/plain - {7B72E237-292D-4BA4-9E67-11DFBD97E449} - C:\WINDOWS\System32\npfl.dll

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor - Unknown - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

Wyszla kwestia ze to nie jest caly log wedlug mnie jest to caly

Dyskusja wczesniej toczyla sie na

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 954#134954

tam sie toczy dalej tylko duch wyskoczyl ze powinno byc tutaj wiec otworzylem

ten topic mozna spokojnie zamknac

kog masz czysty ,Moze mała kosmetyka -czyszczenie rejestru ale poza tym czysto

A ja mam propozycję do wszystkich bawiących się w moderatorów żeby zaprzestali swoich praktyk, bo z tego robi się tylko bałagan zamiast pożytek. Jak uznamy za stosowne sami przenieśiemy temat do odpowiedniego działu.

Tak też robię a tamten wątek przenoszę tutaj.