C++ problem z programem funkcja nie wykonuje tego co powinna

Nie. Nie ruszyłeś dalej. Coraz głębiej toniesz we własnym bagnie niezrozumienia podstawowych rzeczy. Wszystko co do tej pory napisałem w tym wątku jest po to, żebyś zaczął poprawnie używać klas i obiektów, jednak ty mnie z uporem maniaka ignorujesz. Daj sobie pomóc.

Wiem, tylko jestem na poziomie podstawowym z programowanie obiektowego, i ten program piszemy z pomocą nauczyciela, który właśnie tak nam pokazał jak to robić. Wiem, że tak jakby to zrobić według was to by było o wiele lepiej tylko ten program musi być mniej więcej w stylu tego co już mam

To w takim razie pokaż co dał nauczyciel.

Nauczyciel właśnie dał to co w poprzednim poscie wstawiłęm, tylko, że ten kod się sypie i nawet nauczyciel nie wie co jest z nim nie tak

#include 

  #include 

  #include 

  #include 

  #include 

  using namespace std;

  int indexz = 0; //index nastepnego elementu w tablicy zbiorow

  int indexcz = 0; //i czytelnikow

  int licznik = 0;


  class zbiory

  {

     public:

     string tytul;

     string autor;

     int rok_wydania;

     float cena;

     public:


              void dodaj()

              {

                system("cls");

                cout << "Podaj tytul:" << endl;

                cin >> this->tytul;

                cout << "Podaj autora ksiazki:" << endl;

                cin >> this->autor;

                cout << "Podaj rok wydania:" << endl;

                cin >> this->rok_wydania;

                cout << "Podaj cene:" << endl;

                cin >> this->cena;

              }

              void usun_opis()

              {

               }

               void edytuj_opis()

               {

               }

               void listowanie()

               {

                  cout << "Tytul: " << this->tytul << endl;

                  cout << "Autor: " << this->autor << endl;

                  cout << "Rok wydania: " << this->rok_wydania << endl;

                  cout << "Cena: " << this->cena << endl;

                  cout << "" << endl;

                }

                void lista_wypozyczen()

                {

                }

                void lista_w_bibliotece()

                {

                 }

                 void wypozyczenie()

                 {

                 }

                 void zwrot()

                 {

                  }


          };

  class czytelnicy

  {

     protected:

          string imie;

          string nazwisko;

          int klasa;

          public:

              void dodajcz()

              {

                system("cls");


                       cout << "Podaj imie: " << endl;

                       cin >> this->imie;

                       cout << "Podaj nazwisko: " << endl;

                       cin >> this->nazwisko;

                       cout << "Podaj klase: " << endl;

                       cin >> this->klasa;

                       }

                       void listacz()

                       {

                          cout << "Imie: " << this->imie << endl;

                          cout << "Nazwisko: " << this->nazwisko << endl;

                          cout << "Klasa: " << this->klasa << endl;

                          cout << " " << endl;

                          }                      };

  //int wielkosc;

  zbiory *z[1000];  

  czytelnicy *cz[1000]; 


  int main()

  {

    system("color 0a");

    menu:

    //Beep(3000,100);

    system("cls");

    cout << "Biblioteka" << endl;

    cout << "1. Zbiory" << endl;

    cout << "2. Czytelnicy" << endl;

    cout << "3. Wyjscie" << endl;

    int menu;

    int czytelnik;

    int zbior;

    int nrz;

    int nrcz;

    ofstream plik;

    ifstream plik2;

    cin >> menu;

    switch(menu)

    {

           case 1:

             zb:

             system("cls");

             cout << "Wybrales 'Zbiory'!" << endl;

             cout << "1. Dodaj opis" << endl;

             cout << "2. Usus opis" << endl;

             cout << "3. Edytuj opis" << endl;

             cout << "4. Lista" << endl;

             cout << "5. Lista wypozyczen" << endl;

             cout << "6. Lista w bibliotece" << endl;

             cout << "7. Wypozyczenie" << endl;

             cout << "8. Zwrot" << endl;

             cout << "9. Eksport do pliku" << endl;

             cout << "10. Import do pliku" << endl;

             cout << "11. Powrot" << endl;

             //Beep(3000,100);

             cin >> zbior;

             switch(zbior)

             {

                    case 1:

                       //dodaj opis

                       z[indexz] = new zbiory;

                       z[indexz]->dodaj();

                       indexz ++;

                       goto zb;

                       break;

                       case 2:

                         do

                         {

                         cout << "Podaj numer zbioru: " << endl;

                         cin >> nrz;

                         }

                         while(nrz>indexz);

                         delete z[nrz-1];

                         z[nrz-1]=z[indexz-1];

                         indexz--;

                         goto zb;

                         //usun opis

                         break;

                         case 3:

                            do

                            {

                            cout << "Podaj numer zbioru: " << endl;

                            cin >> nrz;

                            }

                            while(nrz>indexz);

                            delete z[nrz-1];

                            z[nrz-1]= new zbiory;

                            z[nrz-1]->dodaj();

                            goto zb;

                            //edytuj opis

                            break;

                            case 4:

                              //lista

                              system("cls");

                              for(int i = 0; i < indexz; i ++)

                              {

                                  z[i]->listowanie();

                                  }

                                  getch();

                                  goto zb;

                              break;

                              case 5:

                                 //lista wypozyczen

                                 break;

                                 case 6:

                                   //lista w bibliotece

                                   break;

                                   case 7:

                                      //wypozyczenie

                                      break;

                                      case 8:

                                        //zwrot

                                        break;

                                        case 9:

                                           //eksport do pliku


                                           plik.open("zbior.txt");

                                           for(int i = 0; i < indexz; i ++)

                                           {


                                               plik << z[i]->tytul << endl;


                                               plik << z[i]->autor << endl;


                                               plik << z[i]->rok_wydania << endl;


                                               plik << z[i]->cena << endl;

                                               cout << endl;


                                               }


                                               goto zb;

                                           break;

                                           case 10:

                                             //import do pliku

                                             indexz=0;

                                             plik2.open("zbior.txt");

                                             if(plik2.good())

                                             {

                                                      do {

                                                          z[indexz] = new zbiory;

                                                          plik2 >> z[indexz] ->tytul;

                                                          plik2 >> z[indexz] ->autor;

                                                          plik2 >> z[indexz] ->rok_wydania;

                                                          plik2 >> z[indexz] ->cena;

                                                          indexz++;  


                                                          }

                                                          while(!plik2.eof());


                                                     }

                                                     else

                                                     {

                                                       cout <<"Error";

                                                     }

                                                     goto zb;

                                             break;

                    case 11:

                    system("cls");

                       goto menu;

                       break;

                       default:

                         system("cls");

                         cout << "Wybrales nieodpowiedna opcje." << endl;

                         getch();

                         goto menu;

                         break;

                       }

             break;

             case 2:

                cz:

                system("cls");

                cout << "Wybrales 'Czytelnicy'!" << endl;

             cout << "1. Dodaj opis" << endl;

             cout << "2. Usus opis" << endl;

             cout << "3. Edytuj opis" << endl;

             cout << "4. Lista" << endl;

             cout << "5. Lista wypozyczen" << endl;

             cout << "6. Lista w bibliotece" << endl;

             cout << "7. Eksport do pliku" << endl;

             cout << "8. Import do pliku" << endl;

             cout << "9. Powrot" << endl;

             //Beep(3000,100);

             cin >> czytelnik;

             switch(czytelnik)

             {

                      case 1:

                       //dodaj opis

                       cz[indexcz] = new czytelnicy;

                       cz[indexcz]->dodajcz();

                       indexcz ++;

                       goto cz;

                       break;

                       case 2:

                         do

                         {

                         cout << "Podaj numer zbioru: " << endl;

                         cin >> nrcz;

                         }

                         while(nrcz>indexcz);

                         delete cz[nrcz-1];

                         cz[nrcz-1]=cz[indexcz-1];

                         indexcz--;

                         goto cz;

                         //usun opis

                         break;

                         case 3:

                            do

                            {

                            cout << "Podaj numer czytelnika: " << endl;

                            cin >> nrcz;

                            }

                            while(nrcz>indexcz);

                            delete cz[nrcz-1];

                            cz[nrcz-1]= new czytelnicy;

                            cz[nrcz-1]->dodajcz();

                            goto cz;

                            //edytuj opis

                            break;

                            case 4:

                              //lista

                              system("cls");

                              for(int i = 0; i < indexcz; i ++)

                              {

                                  cz[i]->listacz();

                                  }

                                  getch();

                                  goto cz;

                              break;

                              case 5:

                                 //lista wypozyczen

                                 break;

                                 case 6:

                                   //lista w bibliotece

                                   break;

                                   case 7:

                                      //eksport do pliku

                                      break;

                                      case 8:

                                        //import do pliku

                                        break;

                      case 9:

                         system("cls");

                         goto menu;

                         break;

                         default:

                         system("cls");

                         cout << "Wybrales nieodpowiedna opcje." << endl;

                         getch();

                         goto menu;

                         break;

                         }


                break;

                case 3:

                  system("cls");

                  cout << "Wybrales 'Wyjscie'!" << endl;

                  //Beep(3000,100);

                  getch();

                  return 0;

                  break;

                  default:

                         system("cls");

                         cout << "Wybrales nieodpowiedna opcje." << endl;

                         getch();

                         goto menu;

                  }

                  getch();

                  return 0;

                  }

masz 2x nagłówek fstream a nie masz string :stuck_out_tongue:

To w takim razie posłuchaj naszych rad, zrób to poprawnie i pokaż mu jak to się robi. Brnięcie w bagno “bo tak” jest najgorszym ze wszystkich rozwiązań.

Tak to jest jak za uczenie innych się biorą osoby nie mające z czymś doczynienia :slight_smile:

Macie rację jego nie warto słuchać, bo w życiu tego programu nie skończymy