C:\recycler


(Solowiej Michal) #1

Witam!

zainfekowałem system z flascha zdezynfekowałem ale na kompie został taki syf to mój log z hijjackthis.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:31:45, on 2009-01-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

C:\WINNT\system32\devldr32.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\Y'z Shadow\YzShadow.exe

C:\WINNT\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

C:\WINNT\BricoPacks\Crystal Clear\UberIcon\UberIcon Manager.exe

C:\WINNT\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINNT\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\UTSCSI.EXE

C:\WINNT\system32\wuauclt.exe

C:\WINNT\system32\cidaemon.exe

C:\WINNT\explorer.exe

C:\Program Files\Eset\nod32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Oprogramowanie\WinRAR\WinRAR.exe

F:\wypakowywanie\Rar$EX00.109\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/startpage

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Oprogramowanie\Adobe Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: TweakMASTER PRO Component - {7DAAC7DE-9EF0-4FF0-BFA5-AFF3E899054C} - E:\Oprogramowanie\TweakMASTER\TweakBHO.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {ED0E8CA5-42FB-4B18-997B-769E0408E79D} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "E:\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

O4 - HKCU..\Run: [Attach drop shadow to windows.] C:\Program Files\Y'z Shadow\YzShadow.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Oprogramowanie\Gadu-Gadu\StrongGG.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Odkurzacz-MCD] E:\Oprogramowanie\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINNT\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINNT\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINNT\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINNT\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'Default user')

O4 - S-1-5-18 Startup: AutorunsDisabled (User 'SYSTEM')

O4 - S-1-5-18 Startup: Eurobarre.lnk = C:\Program Files\Eurobarre\eb.exe (User 'SYSTEM')

O4 - S-1-5-18 Startup: RocketDock.lnk = C:\WINNT\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe (User 'SYSTEM')

O4 - S-1-5-18 Startup: UberIcon.lnk = C:\WINNT\BricoPacks\Crystal Clear\UberIcon\UberIcon Manager.exe (User 'SYSTEM')

O4 - .DEFAULT Startup: AutorunsDisabled (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT Startup: Eurobarre.lnk = C:\Program Files\Eurobarre\eb.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT Startup: RocketDock.lnk = C:\WINNT\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT Startup: UberIcon.lnk = C:\WINNT\BricoPacks\Crystal Clear\UberIcon\UberIcon Manager.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: AutorunsDisabled

O4 - Startup: Eurobarre.lnk = C:\Program Files\Eurobarre\eb.exe

O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINNT\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINNT\BricoPacks\Crystal Clear\UberIcon\UberIcon Manager.exe

O8 - Extra context menu item: Add to &LinkFox - res://E:\OPROGR~1\TWEAKM~1\TweakBHO.dll/IESCRIPT

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FreshDownload - {A9EF1236-50B0-43F9-9205-28C949EC7B37} - E:\Oprogramowanie\FreshDevices\FreshDownload\fd.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINNT\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINNT\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINNT\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINNT\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: CLCV0 (UTSCSI) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\UTSCSI.EXE

--

End of file - 6770 bytes

Proszę o szybką pomoc!

z góry dzięki!


(huber2t) #2

Podaj log z Combofix

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Solowiej Michal) #3

Proszę o to log z combofixa:

http://wklej.eu/index.php?id=2f206dfa1a


(JNJN) #4

Proszę zmienić temat na konkretny, opcja EDYTUJ i popraw.JNJN


(Solowiej Michal) #5

nie za bardzo rozumiem co moderator miał na myśli....;/

ale ok

dalej czekam na odpowiedz związaną z tym co mam wyrzucić za pomocą hijjackthis...


(Leon$) #6

usuń HijackThisem >> Fix checked

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri ... iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

nie bardzo rozumiem tytuł tego wątku

recycler - kosz systemowy

:slight_smile:


(Solowiej Michal) #7

tutaj log po usuwaniu z combofixa:

http://wklej.eu/index.php?id=9144e223a8

co do tytułu wątku chociaż mogę się mylić, to kosz systemowy to C:\RECYCLED a nie C:\RECYCLER, który według mnie jest jakimś tam robactwem ale to moje zdanie a znawcą nie jestem:)

ale mniejsza o większość... czekam na dalszą pomoc :slight_smile:


(Leon$) #8

usuń tego Combofixa przeterminowany

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry395642 ale nie włączaj.

Podczas pobierania i skanu Combofixem proszę wyłączyć wszelkie zapory i antywirusy

powtórz usuwanie

C:\RECYCLED na FAT

a C:\RECYCLER,na NTFS taki właśnie masz system

:slight_smile:


(Kaka') #9

Moderator poprosił Ciebie, abyś poprawił tytuł wątku, na mówiący konkretnie o problemie, ponieważ aktualna jego postać, jest niezgodna z tutejszymi zasadami. Proszę o lekturę regulaminu. Po tym, dostosuj się do prośby JNJN. W razie problemów, zajrzyj tutaj: http://rtfm.killfile.pl/ i viewtopic.php?p=980957#980957