C:\windows\config\isass.exe


(jolko) #1

Witam, mam taki problem. Jak odpalam kompa pojawia mi się komunikat że system nie może znajść pliku, jak w temacie. Proszę o pomoc

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:51:28, on 2008-03-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


(Gutek) #2

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Config\lsass.exe

usuń wpis HJT

Daj log z ComboFix


(jolko) #3

Wpis usunąłem.

Oto log z combofix:

http://wklej.org/id/383786d021


(Gutek) #4

No Ok jest


(jolko) #5

dzięki