C:\Windows\system32\drivers\sptd.sys wykryty jako wirus


(komarra) #1

Problem dotyczy tego pliku jest wykrywany jako wirus jednak avast nie potrafi go usunąć wirus typu rootkit po każdym ponownym uruchomieniu wiadomość o wykryciu pojawia się ponownie.


(Acorus) #2

Daj go do wyjątków.To sterownik deamona.