Campaigns*.bin i log z Hijack


(Tsuliga) #1

Dosc nietypowy problem.... Przy uruchamianiu systemu zawsze wyskakuje mi okno z pytaniem o sciagniecie pliku - campaigns24_3.bin lub tego samego tylko o innych numerach. Znalazlem go w rejestrze i wykasowalem. Jednak po zrestartowaniu komputera problem pojawil sie ponownie. Ciagle chce sciagac ten plik. Probowalem cos znalezc na google ale nic nie ma. Zadnego rozwiazania tego problemu. Antywirusy tego nie ruszaja ( kaspersky, avast ) antyspywary rowniez nic nie daja ( ad-awayre, S&D, XoftSpy, microsoft antispyware )

Ponizej wklejam moj log z HijackThis 1.99.1 :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:31:43, on 2006-05-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

E:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\DAP\DAP.EXE

C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\TSKS~1\logonui.exe

C:\Documents and Settings\ZarazA\Moje dokumenty\??mantec\cmd.exe

E:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\PowerMenu\PowerMenu.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\CCProxy\CCProxy.exe

E:\gry\Steam\Steam.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\programy\HijackThis 1.99.1 - (by pawel80) - 100% DONE\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = prosearching.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = onet.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchURL = prosearching.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = prosearching.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = onet.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchURL = prosearching.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = prosearching.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = prosearching.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 10.0.0.2:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - Default URLSearchHook is missing

O1 - Hosts: 66.199.231.171 astalavista.com

O1 - Hosts: 66.199.231.171 www.astalavista.com

O1 - Hosts: 66.199.231.171 astalavista.box.sk

O1 - Hosts: 66.199.231.171 www.astalavista.box.sk

O1 - Hosts: 222.111.150.111 gwgt1.joymax.com

O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: CoTGT_BHO Class - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "E:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] "C:\Program Files\DAP\DAP.EXE" /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Blaxx Manager] C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "e:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kav.exe" /minimize

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Acoi] "C:\WINDOWS\system32\TSKS~1\logonui.exe" -vt yax

O4 - HKCU\..\Run: [Ugyzab] C:\Documents and Settings\ZarazA\Moje dokumenty\??mantec\cmd.exe

O4 - Startup: CCProxy.lnk = C:\CCProxy\CCProxy.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: PowerMenu.lnk = C:\Program Files\PowerMenu\PowerMenu.exe

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {4B4513E2-4E57-43DF-9496-FCD37E9DFA64} (GameDesire Sea Battle) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/navy_2_0_0_17.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1125065459598

O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://194.54.188.54//activex/AMC.cab

O16 - DPF: {74CD40EA-EF77-4BAD-808A-B5982DA73F20} - http://yax-download.yazzle.net/YazzleActiveX.cab?refid=1162

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {9B03C5F1-F5AB-47EE-937D-A8EDA626F876} (Anonymizer Anti-Spyware Scanner) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/WebAAS.cab

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: winxtx32 - winxtx32.dll (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Usługa Kaspersky Anti-Virus (kavsvc) - Kaspersky Lab - e:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kavsvc.exe

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe (file missing)

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

System jest juz raczej stary wiec moze byc w nim poprzyczepianych kilka smieci. Jesli ktos moglby pomoc mi go oczyscic i przy okazji mialby pomysl na tego "campaigns" to bede bardzo wdzieczny.

Pozdrawiam

P.S: Z gory dziekuje za kazda pomoc.


(Kuz5) #2

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku a wpisy w HijackThis (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Znasz to ?? Jak nie to usun:

Wyczyść rejestr programem jv16 PowerTools

Opcje rejestru =>Klikamy "Czyszczenie rejestru" (opcja pokazana na na poniższym obrazku) następnie klikamy "Kontynuuj" po czym klikamy "Start" po tym jak program sprawdzi rejestr klikamy Wybierz => Wybór specjalny i klikamy "Pozycje które można bezpiecznie usunąć" i na koniec klikamy "Usuń"

jpt3kj.jpg

Pobierz program Ewido zrób update i przeskanuj

Wklej loga SilentRunners


(Tsuliga) #3

Cytat ktory podales z plikami do wyrzucenai oraz wpisami to mam skasowac wszystkie wpisy ktore podales czy tylko te w ktorych wystepuje plik na czerwono ?


(Bbieniol) #4

Wszystkie, które są w tym cytacie :slight_smile:

A pliki na czerwono dodatkowo ręcznie z dysku :slight_smile:


(Tsuliga) #5

ok wszystko juz zrobione tak jak radziles. Tych plikow ktore pokazales jako czerwone nie znalazlem na dysku. Nie wiem czemu.

Wklejam logi:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:30:06, on 2006-05-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\DAP\DAP.EXE

C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe

E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

E:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\PowerMenu\PowerMenu.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\CCProxy\CCProxy.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

e:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

e:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\programy\HijackThis 1.99.1 - (by pawel80) - 100% DONE\hijackthis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 10.0.0.2:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: CoTGT_BHO Class - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "e:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "E:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] "C:\Program Files\DAP\DAP.EXE" /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Blaxx Manager] C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - Startup: CCProxy.lnk = C:\CCProxy\CCProxy.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: PowerMenu.lnk = C:\Program Files\PowerMenu\PowerMenu.exe

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O16 - DPF: {74CD40EA-EF77-4BAD-808A-B5982DA73F20} - http://yax-download.yazzle.net/YazzleActiveX.cab?refid=1162

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - e:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - e:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Usługa Kaspersky Anti-Virus (kavsvc) - Kaspersky Lab - e:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kavsvc.exe

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe (file missing)

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

"Silent Runners.vbs", revision 45, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"STYLEXP" = "C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide" [empty string]

"Steam" = (empty string)

"Skype" = ""E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

"Gadu-Gadu" = ""E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}" = ""C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"" ["Nero AG"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Zone Labs Client" = "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" ["Zone Labs, LLC"]

"SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"RegistryMechanic" = (empty string)

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"KAVPersonal50" = ""e:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kav.exe" /minimize" ["Kaspersky Lab"]

"iTunesHelper" = ""C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"" ["Apple Computer, Inc."]

"gcasServ" = ""E:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"" [MS]

"DownloadAccelerator" = ""C:\Program Files\DAP\DAP.EXE" /STARTUP" ["Speedbit Ltd."]

"CoolSwitch" = "C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe" [null data]

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS]

"Anti-Blaxx Manager" = "C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "DAPHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll" ["Speedbit Ltd."]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]

{C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "CoTGT_BHO Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{E0D79300-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]

"{E0D79301-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]

"{E0D79302-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"

 -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{709C6E11-538F-4759-86AC-6ACB302AA0DE}" = "Desktop Manager"

 -> {HKCU...CLSID} = "Desktop Manager"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\msvdm.dll" [null data]

"{1530F7EE-5128-43BD-9977-84A4B0FAD7DF}" = "PhotoToys"

 -> {HKCU...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\phototoys.dll" [MS]

"{efb97cb8-a4a4-4357-a261-002ffaed0267}" = "CD Slideshow Powertoy"

 -> {HKCU...CLSID} = "CD Burn Slideshow Hook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\slideshow.dll" [MS]

"{51131DA7-1D24-40e5-AE07-5E3750F5DE3C}" = "ContextMenuExt Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "ContextMenuExt Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\ContextMenuExt.dll" [null data]

"{e82a2d71-5b2f-43a0-97b8-81be15854de8}" = "ShellLink for Application References"

 -> {HKLM...CLSID} = "ShellLink for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]

"{E37E2028-CE1A-4f42-AF05-6CEABC4E5D75}" = "Shell Icon Handler for Application References"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Icon Handler for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]

"{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}" = "UnlockerShellExtension"

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]

"{B9E1D2CB-CCFF-4AA6-9579-D7A4754030EF}" = "iTunes"

 -> {HKLM...CLSID} = "iTunes"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\iTunes\iTunesMiniPlayer.dll" ["Apple Computer, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

INFECTION WARNING! "{9EF34FF2-3396-4527-9D27-04C8C1C67806}" = "Microsoft AntiSpyware Service Hook"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft.AntiSpyware.ShellExecuteHook.1"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\shellextension.dll" [MS]

INFECTION WARNING! "{54D9498B-CF93-414F-8984-8CE7FDE0D391}" = "ewido shell guard"

 -> {HKLM...CLSID} = "CShellExecuteHookImpl Object"

          \InProcServer32\(Default) = "e:\Program Files\ewido anti-malware\shellhook.dll" ["TODO: "]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

CopyMoveTo\(Default) = "{51131DA7-1D24-40e5-AE07-5E3750F5DE3C}"

 -> {HKLM...CLSID} = "ContextMenuExt Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\ContextMenuExt.dll" [null data]

ewido\(Default) = "{57BD36D7-CE32-4600-9B1C-1A0C47EFC02E}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ctest Object"

          \InProcServer32\(Default) = "e:\Program Files\ewido anti-malware\context.dll" ["ewido networks"]

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "e:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip\(Default) = "{E0D79300-84BE-11CE-9641-444553540000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

CopyMoveTo\(Default) = "{51131DA7-1D24-40e5-AE07-5E3750F5DE3C}"

 -> {HKLM...CLSID} = "ContextMenuExt Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\ContextMenuExt.dll" [null data]

ewido\(Default) = "{57BD36D7-CE32-4600-9B1C-1A0C47EFC02E}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ctest Object"

          \InProcServer32\(Default) = "e:\Program Files\ewido anti-malware\context.dll" ["ewido networks"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip\(Default) = "{E0D79300-84BE-11CE-9641-444553540000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

CopyMoveTo\(Default) = "{51131DA7-1D24-40e5-AE07-5E3750F5DE3C}"

 -> {HKLM...CLSID} = "ContextMenuExt Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\ContextMenuExt.dll" [null data]

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "e:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]

UnlockerShellExtension\(Default) = "{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}"

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip\(Default) = "{E0D79300-84BE-11CE-9641-444553540000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\ZarazA\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\scrnsave.scr" [MS]Startup items in "ZarazA" & "All Users" startup folders:

--------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\ZarazA\Menu Start\Programy\Autostart

"CCProxy" -> shortcut to: "C:\CCProxy\CCProxy.exe" [empty string]


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE -b -l" [MS]

"PowerMenu" -> shortcut to: "C:\Program Files\PowerMenu\PowerMenu.exe -hideself on" ["Thong Nguyen"]

"VIA RAID TOOL" -> shortcut to: "C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe" ["VIA Technologies"]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"1-Click Maintenance" -> launches: "E:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\SystemOptimizer.exe /schedulestart" [file not found]

"XoftSpy" -> launches: "E:\Program Files\XoftSpy\XoftSpy.exe -t" ["ParetoLogic Inc."]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{62999427-33FC-4BAF-9C9C-BCE6BD127F08}" = "DAP Bar"

 -> {HKLM...CLSID} = "DAP Bar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll" [empty string]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C}\

"ButtonText" = "Run DAP"

"Exec" = "C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE" ["Speedbit Ltd."]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs\


Missing lines (compared with English-language version):

HIJACK WARNING! "TuneUp" = "file://C|/Documents and Settings/All Users/Dane aplikacji/TuneUp Software/Common/base.css" [file not found]HOSTS file

----------


C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\HOSTS


maps: 5 domain names to IP addresses,

   5 of the IP addresses are *not* localhost!Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

Creative Service for CDROM Access, Creative Service for CDROM Access, "C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE" ["Creative Technology Ltd"]

ewido security suite control, ewido security suite control, "e:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe" ["ewido networks"]

ewido security suite guard, ewido security suite guard, "e:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe" ["ewido networks"]

iPodService, iPodService, "C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe" ["Apple Computer, Inc."]

StyleXPService, StyleXPService, ""C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe"" [empty string]

TrueVector Internet Monitor, vsmon, "C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -service" ["Zone Labs, LLC"]

Usługa Kaspersky Anti-Virus, kavsvc, ""e:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kavsvc.exe"" ["Kaspersky Lab"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]

WMDM PMSP Service, WMDM PMSP Service, "C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

EPSON V6 Monitor4SA\Driver = "EBPMON24.DLL" ["SEIKO EPSON CORPORATION"]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 32 seconds, including 3 seconds for message boxes)

problem ze sciaganiem sie pliku przy starcie systemu zniknal w miedzy czasie :slight_smile:


(Kuz5) #6

W logu nic groźnego nie widac

Przejdz do folderu C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\ i otwórz plik hosts i wklej cała jego zawartość na forum


(Tsuliga) #7
66.199.231.174 google.co.uk

66.199.231.174 google.es

66.199.231.174 google.com.au

66.199.231.171 astalavista.com

66.199.231.171 www.astalavista.com

66.199.231.171 astalavista.box.sk

66.199.231.171 www.astalavista.box.sk

222.111.150.111 gwgt1.joymax.com

# Start of entries inserted by Spybot - Search & Destroy

# End of entries inserted by Spybot - Search & Destroy

to joymax to sciezka pozwalajaca odpalic multi w grze wiec nic groznego chyba :slight_smile: a astalaviste podejrzewam lepiej wykasowac ? :slight_smile:


(Kuz5) #8

Można wykasować wszystko prócz 127.0.0.1 localhost

Ale tak jest ok


(Tsuliga) #9

ok.

Dziekuje za pomoc :slight_smile: w sumie usunalem dzieki tym programom jakies 1500 blednych wpisow do rejestru :slight_smile: troche smietnika polecialo. Jeszcze raz dziekuje za pomoc.