Can't get user token [1008] nvstreamsvc.exe


(Djzon) #1
Nie można odnaleźć opisu dla identyfikatora zdarzenia 1 ze źródła C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe. Albo składnik wywołujący to zdarzenie nie jest zainstalowany na komputerze lokalnym, albo instalacja jest uszkodzona. Możesz zainstalować lub naprawić składnik na komputerze.

Jeśli zdarzenie pochodzi z innego komputera, wraz ze zdarzeniem może być wymagane zapisanie informacji o wyświetlaniu.

Do zdarzenia dołączono następujące informacje:

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
Can't get user token [1008]

Obojetnie czy odinstaluje, czy zainstaluje na nowo sterowniki NVIDIA ze strony producenta to pojawia się zawsze ten błąd w dzienniku zdarzeń...

Proces nvstreamsvc.exe - odpowiedzialny jest za ... ?