Centrum oraz zapora


(Zolin738) #1

witam, mam problem z kompem, nie mogę otworzyć centrum zabezpieczeń oraz zapory windows, komp wyraźnie zamula, p

co robić? zamieszczam loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:29:32, on 2002-07-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Ochrona\Ewido\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

D:\HP\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

D:\HP\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

D:\HP\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

D:\HP\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://google.bearshare.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Ochrona\SpyBot\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EFB6671A-5EB9-4481-BE6C-E72DBB3B28C5}: NameServer = 213.241.79.37 195.114.181.130

O20 - AppInit_DLLs: sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - D:\Ochrona\Ewido\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: O&O Defrag (OODefrag) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - D:\Tweak\TuneUp 2006\WinStylerThemeSvc.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

(Gutek) #2

Log Ok, a co do problemu - http://support.microsoft.com/default.as ... ;pl;892199

Zobacz też:

Uruchom>>cmd>>netsh winsock reset albo start->uruchom->cmd->sc start sharedaccess i jak Wyskoczyło:

OpenService FAILED 1060 to tylko pomoże odinstalowanie SP2 restart i ponowna instalacja SP2


(Zolin738) #3

dzięki Gutek2222, już to zrobiłem, tylko byłem nie pewny czy coś siedzi...