Chcę przyśpieszyć kompa


(Kurss1005) #1

Witajcie,chcę przyśpieszyć start komp. Proszę powiedzcie jaki z tych programów można bez konsekwencji wyłączyć.

http://wklej.org/id/73044/ :arrow: tu probowałam wkleić to co poniże ale nie potrafiłam. Jak wkleić screen ekranu aby był czytelny.

Proszę napiszcie ofiarze co oznaczajate skróty i jakich programów dotyczą

  1. HPWuSchd2

2.Dragdag

3.PDVDserv

4.igfxpers

5.NeroCheck

6.avp tu wiem wszystko czyli czego dotyczy

7.jusched

8.RTHDCPL

9.ALCMTR

10.Watch

11.NBJ

12.ctmon

13.msmsgs

14.Hp Digital Imaging


(Joni987) #2

U mnie w podanym przez Ciebie linku nic się nie wyświetla (?)

Wrzuć loga z programu hijackthis (o ile to nie miał być właśnie ten log): http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... This+2.0.2

Może skorzystaj z jakiegoś innej strony do wklejania np: http://www.wklej.com.pl/

Ogólnie rzecz biorąc tu masz artykuły o optymalizacji:

http://www.searchengines.pl/Optymalizac ... t5989.html

http://www.searchengines.pl/Services-Us ... t7723.html


(Kurss1005) #3

To jest log HJT,ale już czuję jak mi moderatorzy zwrócą uwagę

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:49:49, on 2009-04-02

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKCU..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych banerów - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Kolekcja wycinków HP - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Zaznaczanie HP Smart - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=58813

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.0_03) -

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{3F5249C9-E9D5-4402-8517-642BCB5288AC}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{3F5249C9-E9D5-4402-8517-642BCB5288AC}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\adialhk.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.dll

O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

--

End of file - 8084 bytes


(Joni987) #4

Fix w hijackthis:

Dodatkowo zamiast używać aplikacji neostrady do połączenia proponuje ręczną konfigurację połączenia:

viewtopic.php?t=91864&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=


(huber2t) #5

Podaj log z Combofix


(Kurss1005) #6

Przepraszam ale nie rozumię czy mam coś zmienić w ustawieniach ? Proszę o instrukcję jak to zrobić.

-- Dodane 02.04.2009 (Cz) 11:38 --

Zaraz go wykonam


(huber2t) #7

włącz HijackThis >> Do a system scan only >> zaznacz w okienku podane wpisy >> klik na Fix checked


(Kurss1005) #8

Combofix :arrow: http://wklej.org/id/73193/ a wydrukowal mi log i wyświetlil jednoczesnie taki komunikat :Nie można odnaleźć C:\Windows\system32\drivers|Combo-Fix.sys


(huber2t) #9

W logu nic nie widzę

usuń ręcznie folder C:\Qoobox oraz Combofix , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Skorzystaj z Malwarebytes' Anti-Malware


(Kurss1005) #10

po odznaczeniu HJT i uruchomieniu :arrow: Fix checked mam pytanie o usunięcię trzeba to usunąć?


(Joni987) #11

tak, usuń to. Po usunięciu najlepiej zrestartuj komputer. :slight_smile:


(Kurss1005) #12

Czy usunięcie zapisów może wplynąć niekorzystnie na dzialnie programów ,których dotyczą np. HP Smart, Skype, Nero.


(Joni987) #13

Usunięcie podanych wpisów nie wpłynie żaden sposób na niestabilne/niekorzystne działanie programów, których dotyczą.

Optymalizacja autostartu ma na celu pozbycia się zbędnych wpisów uruchamianych wraz ze startem systemu, które zazwyczaj mają na celu np. wykrywanie aktualizacji konkretnego oprogramowania (np. java), szybsze ( o kilka sek.) uruchamianie się jakiejś aplikacji (np. office, adobe), lub start całego programu wraz z systemem (np. gg, skype), często też pełnią jakąś określoną zbędną niepotrzebną nam funkcję (np. nero indexing service).

Pozostawiając niepotrzebne nam wpisy w autostarcie przyczyniamy się do zajmowania przez te aplikacje większej ilości pamięci, i czasem (w zależności od funkcji) może wzrosnąć użycie procesora co często przyczynia się do mułowatości komputera.

Producenci aplikacji i oprogramowania regularnie dbają o to aby użytkownik klikający tylko "dalej" przy instalacji dodawał mnóstwo najczęściej niepotrzebnych mu funkcji, a czasem nawet nie ma możliwości zmiany (konfiguracji) takiej instalacji, tylko ręczne pozbycie się niektórych wpisów m.in. z autostartu, rejestru, czasem z przeglądarek i osobnych aplikacji.

Często zdarza się że nawet dobry i szybki komputer, potrafi znacząco zwolnić z powodu braku inicjowania m.in. czyszczenia plików, rejestru i autostartu, i użytkownik sugerując się spowolnieniem sięga po nowy komputer, gdzie z vistą i dodatkowymi wgranymi przez producentów programami, syfu na starcie jest już całkiem sporo, jednak trzeba się trochę postarać żeby mocno zwolnić szybki komputer dlatego starają się i producenci dokładając porcję dodatkowego zbędnego śmiecia żeby produkty się sprzedawały.

Dlatego właśnie zalecam zrobić optymalizację autostartu


(lazikar) #14

Proponuje jednak wysyłać logi na http://www.wklejto.pl, Lub chociaż w code.