Chciałem przyspieszyć kompa prosze o sprawdzenie loga

A w zasadzie dwóch bo znajomy mnie prosił

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:19:54, on 2007-02-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Multimedia Combo Set\MouseDrv.exe

C:\Program Files\Multimedia Combo Set\PS2USBKbdDrv.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\NMain.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program

Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe

D:\Programy\HJ\HijackThis.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext =

http://192.168.1.1/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper -

{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common

Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -

c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program

Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} -

c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec

Shared\ccApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec

Shared\ccRegVfy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LiveMonitor] C:\Program Files\MSI\Live Update

3\LMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP

Software Update\HPWuSchd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility]

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program

Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor]

C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program

Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMouse] C:\Program Files\Mouse

Driver\MouseDrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WireLessMouse] C:\Program Files\Multimedia Combo

Set\MouseDrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WireLessKeyboard] C:\Program Files\Multimedia Combo

Set\PS2USBKbdDrv.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe"

/background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program

Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware

Doctor\swdoctor.exe" /Q

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -

res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program

Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -

C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger -

{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program

Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} -

C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} -

C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec

Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program

Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec

Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton

AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec

Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton

Utilities\NPROTECT.EXE

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation -

C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty

Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common

Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec

Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation -

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

Z góry dziękuje

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE - popraw!

Pozdrawiam Gutek2222

Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580