Chkdsk.exe automatycznie uruchamia się i usuwa pliki


(1blueinferno) #1

Witam.

Za każdym razem gdy włączam lub restartuję komputer, włącza mi się chkdsk (wbrew mojej woli) i po pewnym czasie skanowania usuwa niektóre z moich plików. Nie mogę go w żaden sposób wyłączyć. Co mam zrobić?

Log z Hijacka:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:15:32, on 2008-07-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

D:\Tools\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Safe PC\NOD32\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

D:\Burn\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Safe PC\NOD32\nod32kui.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

D:\Players\iTunes\iTunesHelper.exe

D:\Tools\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

D:\Tools\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Internet\Mozilla Firefox 3\firefox.exe

D:\Tools\Total Commander\TOTALCMD.EXE

D:\Safe PC\NOD32\nod32.exe

D:\Tools\Clipboard Recorder\ClipboardRecorder.exe

D:\Safe PC\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.fr

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - D:\Tools\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\SAFEPC~1\Spybot\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - D:\Tools\FlashGet\getflash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "D:\Safe PC\NOD32\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Clipboard Recorder] D:\Tools\Clipboard Recorder\ClipboardRecorder.exe /Startup

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\Tools\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - Global Startup: hpqtra08.exe.lnk = D:\Tools\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://D:\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Tools\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Tools\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download all by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Download by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Download selected by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Download web site by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Office\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Enqueue current page with Bulk Image Downloader - file://D:\Tools\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidqueue.htm

O8 - Extra context menu item: Enqueue link target with Bulk Image Downloader - file://D:\Tools\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidlinkqueue.htm

O8 - Extra context menu item: Open current page with Bulk Image Downloader - file://D:\Tools\Bulk Image Downloader\iemenu\iebid.htm

O8 - Extra context menu item: Open link target with Bulk Image Downloader - file://D:\Tools\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidlink.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - D:\Tools\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - D:\Tools\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Office\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Tools\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Tools\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\SAFEPC~1\Spybot\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\SAFEPC~1\Spybot\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O15 - Trusted Zone: http://toolbar.imageshack.us

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1158965838326

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/snooker_2_0_0_35.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EEF9B59A-DEAB-48E2-B2C0-C0F3714ED51B}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - D:\Tools\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Safe PC\NOD32\nod32krn.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Burn\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Proszę o jakąś pomoc.


(Cosik Ktosik) #2

Sprawdź dodatkowo dysk w programie HD Tune informacje SMART: http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... +Tune+2.55

(zakładka helath) oraz przeskanuj na błędy.


(ybu) #3

http://support.microsoft.com/kb/831426/pl


(1blueinferno) #4
HD Tune: Maxtor 6Y160P0 Health


ID Current Worst ThresholdData Status  

(03) Spin Up Time 203 203 63 15378 Ok    

(04) Start/Stop Count 252 252 0 2025 Ok    

(05) Reallocated Sector Count 244 244 63 100 Ok    

(06) Read Channel Margin 253 253 100 0 Ok    

(07) Seek Error Rate 253 252 0 0 Ok    

(08) Seek Time Performance 251 246 187 32962 Ok    

(09) Power On Hours Count 238 238 0 56915 Ok    

(0A) Spin Retry Count 253 252 157 0 Ok    

(0B) Calibration Retry Count 253 252 223 0 Ok    

(0C) Power Cycle Count 248 248 0 2032 Ok    

(C0) Power Off Retract Count 253 253 0 0 Ok    

(C1) Load Cycle Count 253 253 0 0 Ok    

(C2) Temperature 253 253 0 45 Ok    

(C3) Hardware ECC Recovered 253 252 0 1932 Ok    

(C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 Ok    

(C5) Current Pending Sector 244 244 0 100 Ok    

(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok    

(C7) Ultra DMA CRC Error Count 199 199 0 0 Ok    

(C8) Write Error Rate 253 252 0 0 Ok    

(C9) TA Counter Detected 253 252 0 2 Ok    

(CA) TA Counter Increased 253 252 0 0 Ok    

(CB) Run Out Cancel 253 252 180 0 Ok    

(CC) Soft ECC Correction 253 252 0 0 Ok    

(CD) Thermal Asperity Rate 253 252 0 0 Ok    

(CF) Spin High Current 253 252 0 0 Ok    

(D0) Spin Buzz 253 252 0 0 Ok    

(D1) Offline Seek Performance 195 195 0 0 Ok    

(63) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok    

(64) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok    

(65) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok    


Power On Time : 56915

Health Status : Ok

Skan na błędy nic nie wykazał.

Nie ma w zaplanowanych zadaniach, w rejestrze miałem już wartość taką, na jaką kazano zmienić na tej stronie.


(Leon$) #5

jeśli to się dzieje na C to

W wierszu poleceń wpisz fsutil dirty query C:

:slight_smile:


(huber2t) #6

Log z Hijckthis jest ok