Ciągła praca twardego dysku i wysokie użycie procesora


(Radar79) #1

Temat postu to moja zmora od kilku dni. Niedawno postawiony system poddany optymalizacji odmawia dostępu do niektórych programów albo uruchamia je z WIELKIM opóźnieniem i procesor obciążony w 60-80% w stanie bezczynności. Pojęcia nie mam czym może to być spowodowane. Dołączam loga.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:16:06, on 2007-09-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Norton Save and Restore\Agent\VProSvc.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\TODDSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\ESET\nod32kui.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\Ad-Watch2007.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [Program Files\ESET\nod32] C:\Program Files\ESET\nod32kui.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Usługa konfiguracji Atheros (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Norton Save and Restore - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Save and Restore\Agent\VProSvc.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\WINDOWS\system32\TODDSrv.exe

--

End of file - 5633 bytes


(Monczkin) #2

flacky proszę poprawić posta i objąć log znacznikiem quote.


(adam9870) #3

Log czysty.

Który z procesów obciąża najbardziej procesor? Który wykorzystuje najwięcej zasobów?

Być może obciążenie systemu powoduje uruchomienie w tle aż dwóch programów antyvirusowych - Nortona i NOD'a? Nie zalecane jest korzystanie z dwóch programów zabezpieczających jednocześnie dlatego proponowałbym zastanowić się nad usunięciem jednego z nich. Poza tym spowolnienie pracy może również powodować uruchomienie tzw. ochrony dostępowej dwóch programów antyspyware - AVG i Ad-Aware.

Dodatkowo proponuję wykonać podstawowe czynności mające na celu przyśpieszenie działania systemu jak: czyszczenie rejestru, defragmentacja dysku, defragmentacja rejestru oraz usunięcie zbędnych plików.


(Radar79) #4

Nie używam dwóch antywirusów,owszem miałem kiedyś Nortona ale został usunięty a z kolei AVG to wersja free bez ochrony w czasie rzeczywistym. Jesteś pewien, że log jest czysty czy mam go poprawić?


(adam9870) #5

W takim razie najprawdopodobniej resztki Nortona są odpowiedzialne za problemy z nadmiernym wykorzystaniem zasobów systemowych.

Wybierz Start -> Uruchom -> wpisz cmd i kliknij OK -> w konsoli, która się otworzy wydaj kolejno następujące polecenia zatwierdzając je wciśnięciem klawisza Enter.

Dodatkowo poczytaj o usuwaniu produktów marki Norton za pomocą narzędzia SymNRT: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=75075


(Radar79) #6

Może jeszcze ComboFix, dla pewności.


(jessica) #7

ComboFix usunął 8 śmieci, ale nie widzę nic więcej podejrzanego.

Możesz jeszcze - ale tylko tak na wszelki wypadek - użyć SDFix

Uwaga: Da się go uruchomić tylko w Trybie Awaryjnym.

Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.

jessi


(Radar79) #8

Według mnie wszystko ok. Wczoraj usunąłem pozostałości po nortonie, chyba faktycznie on był przyczyną zamieszania.SDFix nic nie znalazł


(jessica) #9

Także w tym raporcie nie ma nic podejrzanego, tak więc Twoje problemy nie mają nic wspólnego z wirusami, a przynajmniej nic na to nie wskazuje.

W tej sytuacji prawdopodobnie winę ponosi sprzęt.

jessi


(Radar79) #10

Ok dzięki Wam za pomoc, teraz mam choć pewność że przyczyną nie są chwasty. Pozdrawiam.