Ciągłe błedy


(Dermiaszka) #1

Skanowalem komputer duzo razy ale nic nie wykrylo. Problemem jest ze jak mam opere to ciagle wyrzuca mi blad systemu windows, tak samo gadu gadu. Nie wiem co sie dzieje. Oto logi:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:29:23, on 2006-08-05

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\Programy\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

D:\Programy\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe

D:\Programy\Corel\Register\Remind32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

D:\Programy\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Programy\logs\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Acrobat Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Programy\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [LANChatPro] D:\Programy\LANChat\LANChat.exe /q

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [!ewido] "D:\Programy\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Rejestrowanie produktów Corela.lnk = D:\Programy\Corel\Register\Remind32.exe

O8 - Extra context menu item: Download with Go!Zilla - file://D:\Programy\Go!Zilla\download-with-gozilla.html

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{41D381F9-5F84-4035-9729-2B107B9A2DE4}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - D:\Programy\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

(adam9870) #2

Jakie to błędy się pojawiają ? Wejdź do panelu sterowania => narzędzia administracyjne => Podgląd zdarzeń. Tam powinny być zanotowane błędy. Jak będą to pokaż je na forum.

Czy robiłeś ostatnio coś poważniejszego na komputerze :?

Skasuj Hijackiem:

Proponuję zainstalować Service pack 2. Poprawia on bezpieczeństwo :wink:


(Dermiaszka) #3

mam service pack 2m, a jesli chodzi o to czy cos powaznego robilem to kompie, to nie.

Złączono Posta : 05.08.2006 (Sob) 15:14

czy ktos umie mi pomoc? :frowning: