Cimuz w pamięci operacyjnej


(Romekp89) #1

RATUNKU! !!

Mam wielki problem. Mam cimuz-a w pamięci operacyjnej. Avast go wykrywa ale go nie może wywalić. Nie wiem co mam roibć i jak go wywalić. Proszę o pomoc! !!

Złączono Posta : 24.11.2005 (Czw) 23:14

Sprawdzcie jakbyście mogli mojego loga zrobionego w HijackThis v1.99.1.

Oto on

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:57:02, on 2005-11-24

Platform: Windows 2000 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2920.0000)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\netdde.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\WiredRed\EPop\logonsvc.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\explorer.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\winnt\system32\mdms.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINNT\System32\combop.exe

C:\WINNT\System32\internat.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Multimedia Easy Keyboard NT\easykey.exe

C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.863\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ogame.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łšcza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00004.exe"

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [PrinTray] C:\WINNT\System32\spool\DRIVERS\W32X86\2\printray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [command] C:\Program Files\EPop\EPop.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SysMemory manager] c:\winnt\system32\mdms.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [combop.exe] combop.exe

O4 - HKLM\..\Run: [combo.exe] combo.exe

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00004.exe"

O4 - Startup: Multimedia Easy Keyboard.lnk = C:\Program Files\Multimedia Easy Keyboard NT\easykey.exe

O4 - Startup: folder.htt

O4 - Startup: Aktywacja Testera.lnk = C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: folder.htt

O4 - Global Startup: user.bat

O8 - Extra context menu item: Download with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZN

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O15 - Trusted Zone: http://skaner.mks.com.pl

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111157} - ms-its:mhtml:file://C:\nosuch.mht!http://85.255.113.4/dl/adv435/x.chm::/load.exe

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c18.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {A6916797-7ABD-4F07-93AE-098B6F543129} (CO2Player Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrlp.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BA33B723-4463-4A3B-94A0-90F353C78055}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E6DE236A-BA5D-42C4-ABD1-F1B6F179A00A}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O20 - Winlogon Notify: tcpG4T - tcpG4T.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: LogonSvc (LogonSvcID) - WiredRed Software - C:\Program Files\WiredRed\EPop\logonsvc.exe

(Gutek) #2
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Poczytaj o Wersje Backdoor.Haxdoor - AG oraz o Usuwanie Trojan.Repsamo


(Romekp89) #3

Bardzo dizękuje komp teraz śmiga jak głupi. Ten Cimuz wszystko paraliżował. Jeszcze raz dzięki serdzeczne :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley:

Złączono Posta : 28.11.2005 (Pon) 18:36

mój log wygląda teraz tak:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:05:50, on 2005-11-28

Platform: Windows 2000 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2920.0000)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\netdde.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\Program Files\WiredRed\EPop\logonsvc.exe C:\WINNT\system32\regsvc.exe C:\WINNT\system32\MSTask.exe C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINNT\System32\internat.exe

C:\Program Files\Multimedia Easy Keyboard NT\easykey.exe C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe C:\WINNT\explorer.exe C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.554\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ogame.pl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [PrinTray] C:\WINNT\System32\spool\DRIVERS\W32X86\2\printray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [command] C:\Program Files\EPop\EPop.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Multimedia Easy Keyboard.lnk = C:\Program Files\Multimedia Easy Keyboard NT\easykey.exe

O4 - Startup: folder.htt

O4 - Startup: Aktywacja Testera.lnk = C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: folder.htt

O4 - Global Startup: user.bat

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZN

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O15 - Trusted Zone: http://skaner.mks.com.pl

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111157} - ms-its:mhtml:file://C:\nosuch.mht!http://85.255.113.4/dl/adv435/x.chm::/load.exe

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c18.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {A6916797-7ABD-4F07-93AE-098B6F543129} (CO2Player Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrlp.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BA33B723-4463-4A3B-94A0-90F353C78055}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E6DE236A-BA5D-42C4-ABD1-F1B6F179A00A}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: LogonSvc (LogonSvcID) - WiredRed Software - C:\Program Files\WiredRed\EPop\logonsvc.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #4

Instrukcja usuwanai wyżej - 6 punktów :wink: