Cl_flashentitypacket


(Azk Tetris) #1

Witam! Posiadam multimedie od 7 lat i dotychczas nie miałem problemu z lagami w grach internetowych (counter-strike). Od ok miesiąca nie mogę normalnie grać gdyż pojawia mi się komunikat cl_flashentitypacket, dostaję 900pingu i ok 10 sekundowego laga średnio co minute. Dzwoniłem do multimedi i powiedzieli że to nie ich wina. Co robić? Oto config z hijacthis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:33:25, on 2010-04-29

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerhid.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

C:\Documents and Settings\Adam\Menu Start\Programy\Autostart\update.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razertra.exe

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerofa.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztbu04.exe

C:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe

c:\program files\valve\steam\steamapps\mieciothx\counter-strike\hl.exe

C:\Program Files\Valve\Steam\GameOverlayUI.exe

C:\Documents and Settings\Adam\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - (no file)

O2 - BHO: Dealio Toolbar - {01398B87-61AF-4FFB-9AB5-1A1C5FB39A9C} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - (no file)

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Gadu-Gadu 10_userdata\ggbho.2.dll

O3 - Toolbar: Dealio Toolbar - {01398B87-61AF-4FFB-9AB5-1A1C5FB39A9C} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\WINDOWS\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [DeathAdder] C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerhid.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [AutoStartNPSAgent] C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

O4 - HKCU..\Run: [AutoStart PC Studio] C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NewPCStudio.exe

O4 - HKCU..\Run: [Octoshape Streaming Services] "C:\Documents and Settings\Adam\Dane aplikacji\Octoshape\Octoshape Streaming Services\OctoshapeClient.exe" -inv:bootrun

O4 - HKCU..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Adam\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU..\Run: [steam] "c:\program files\valve\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU..\RunOnce: [WiseStubReboot] MSIEXEC /quiet SKIP_PPU_DRIVER_INSTALL=1 /I "C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard\WISDD1865F0AD7340FBB23E1822E02396FF_9_09_0203.MSI" TRANSFORMS="C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard\WISDD1865F0AD7340FBB23E1822E02396FF_9_09_0203.MST" WISE_SETUP_EXE_PATH="e:\driver\2k_xp\182.06\PhysX_9.09.0203_SystemSoftware.exe"

O4 - Startup: syspck32.exe

O4 - Startup: update.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Find Fast.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

O4 - Global Startup: Pasek skrótów Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSOFFICE.EXE

O4 - Global Startup: Uruchamianie pakietu Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 4514217453

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: LogonInit - logonInit.dll (file missing)

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

Z góry dziękuje za odpowiedź.


(Łukasz) #2

HJT od dawna się nie używa daje krótkie i nie szczegółowe logi, po za tym infekcje nauczyły się ukrywać i ich nie wykryje .

Pobierz OTL : http://oldtimer.geekstogo.com/OTL.exe

Zapisz na pulpit

W OTL przestawiasz Processes i Modules na All oraz wklejasz w dolne białe okienko Custom Scans/Fixes:

Kliknij Run Scan.

Zawartość logów ( otl.txt i extras.txt ) wklej na www.wklej.org lub www.wklej.to, ale ręcznie kopiuj > wklej z notatnika w pole do wklejania tekstu a w poście daj link.


(Azk Tetris) #3

http://www.wklej.org/id/325623/

-- Dodane 29.04.2010 (Cz) 22:03 --

a tutaj kolejny http://www.wklej.org/id/325627/


(jessica) #4

Usuwanie rozkładam na dwa etapy, bo OTL nie potrafi usunąć usługi pół-Rootkita.

1)

Ściągnij -->Avenger.

wklej do niego ten tekst:

Files to delete:

C:\Documents and Settings\Adam\Menu Start\Programy\Autostart\syspck32.exe ()

C:\WINDOWS\System32\drivers\hyvegivs.sys


Drivers to delete:

hyvegivs

Kliknij w " Execute" i zatwierdź restart komputera.

2) Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera. Zapisz raport, który pokaże się po restarcie.

Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem kliknij "Run Scan".

Pokaż nowy log OTL.txt oraz raport z usuwania.

Daj Raport z Avengera z C:\avenger.txt.

jessi


(Monczkin) #5

tetcs , popraw post z logiem, zgodnie z tym tematem zasady-wklejania-logow-forum-tytulowania-tematow-t253052.html Inaczej zostanie usunięty. Przeczytaj regulamin forum.