Classified Ad na ebay


(Fwlgxorm) #1

Co to jest "Classified Ad" na ebayu i jak takie ogłoszenie tam umieścić?