Cmake, lista opcji


(matiit) #1

W autoconf było configure --help, a jak projekt używa cmake to jak wyświetlić listę opcji?


(Fisiu) #2
cmake --help-command-list

?


(matiit) #3

Możliwe, dzięki...