CMD na bufor wydruku


(system) #1

:menu

@echo menu

@echo Wyłanczanie/Włanczanie buforu wydruku wybierz 1

@set wybierz=

@set /p wybierz="Wybierz opcje: "

@if "%wybierz%"=="1"

1:

@echo Czy chcesz wyłaczyć bufor wydruku?

@set wybierz=

@set /p wybierz="Wybierz opcje (T/N): "

@if "%wybierz%"=="T"

net stop "Bufor wydruku"

@if "%wybierz%"=="N"

goto menu

pause

Do zamkniecia sam rozkminiłem :stuck_out_tongue:

Prosty plik cmd na bufor wydruku nie działa :confused: Co tu źle napisałem??