Co mi tu wyroslo?


(Kos@) #1

Ostatnio panuje moda na logi z hijacka, przylaczam sie i ja :smiley:

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 13:17:11, on 2004-09-01

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

C:\Documents and Settings\Paweł\Pulpit\Download\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\UrlLstCk.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CD962318-256E-42A1-B5BD-4A15B5C2CECD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

To moj pierwszy kontakt z tym progosem, wiec w razie czego to sienie zloscic :wink:


(fiesta) #2

Czy jak będzie panowała moda na skakanie z 10 piętra bez zabezpieczenia też się do niej przyłączysz ??

Jak głupia motywacja, tak samo i głupie pytanie :P:P:P:P:P


(Adarek) #3

Drugi masochista dzisiaj !

Dobra, najpierw OPR… Gdzie SP1 ???

Nic lewego nie ma .

Nastepny log prosimy z SP1.(albo SP2) :smiley:

Cały temat OT --------> Kosmos

A może niech ktoś jeszcze sprawdzi ? Miałeś jakieś objawy wirów albo inego dziadostwa ?


(Asterisk) #4

To chyba nie Twoja sprawa

Rzecz w tym, iż Fiesta ma rację.

Nie ponaglaj !!


Summary:

Post OT ------ kosmos


(Kos@) #5

Mam Sp1, czego chcecie oraz wszystkie inne poprawki, tylko usuniete z listy programow i z folderu windowsa pozostalosci po instalacji. Rejestr tez wyczyszczony do cna :smiley: . Dysk zdefragmentowany, a skoro nic lewego nie ma, to dziekuje za wszystko Phylby. Moge spac spokojnie :slight_smile: