Co nie pokojącego dzieje się z kompem (jak mój log)?


(Kuba88r) #1

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Monczkin) #2

To my mamy wiedzieć ??

Może napisz jaki jest problem, że wkleiłeś loga


(Kuba88r) #3

Chodzi o to, że ciągle otwierają się mi samoistnie okna w przegląrace internetowej strony pod adresami

http://www.ad-w-a-r-e.com/cgi-bin/Popup ... yword=auto

albo z ebay'a albo z ilove jak się tgego pozbyć skanowałem ad-aware sbybot kaspersky i nic! !!


(Gutek) #4

zobacz Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix


(Kuba88r) #5

L2MFIX find log 010406

These are the registry keys present

**********************************************************************************

Winlogon/notify:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=""

"Impersonate"=dword:00000000

"Logon"="WinLogon"

"Logoff"="WinLogoff"

"Shutdown"="WinShutdown"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WindowsUpdate]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"="C:\WINDOWS\system32\azaq0535e.dll"

"Impersonate"=dword:00000000

"Logon"="WinLogon"

"Logoff"="WinLogoff"

"Shutdown"="WinShutdown"

**********************************************************************************

useragent:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]

"{84FB8B72-2F2C-E7F6-892C-862A9D430025}"=""

**********************************************************************************

Shell Extension key:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]

"{00022613-0000-0000-C000-000000000046}"="Karta waciwoci pliku multimedialnego"

"{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}"="ZarzĄdzanie skanerem ICM"

"{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}"="Strona zabezpieczeä NTFS"

"{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}"="Strona waciwoci OLE Docfile"

"{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w"

"{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}"="PlusPack CPL Extension"

"{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL karty graficznej"

"{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL monitora wywietlania"

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL kadrowania wywietlania"

"{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}"="Strona zabezpieczeä usugi DS"

"{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"="Strona zgodnoci"

"{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}"="Program obsugi danych wycinkowych powoki"

"{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}"="Rozszerzenie Disc Copy"

"{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network"

"{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie monitorem ICM"

"{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM"

"{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}"="Rozszerzenia powoki dla kompresji plik˘w"

"{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}"="Rozszerzenie powoki drukarek sieci Web"

"{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}"="Disk Quota UI"

"{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}"="Menu kontekstowe szyfrowania"

"{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"="Akt˘wka"

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}"="Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

"{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}"="Fonts"

"{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}"="Profil ICC"

"{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}"="Strona zabezpieczeä drukarek"

"{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w"

"{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}"="Display TroubleShoot CPL Extension"

"{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto PKO"

"{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto Sign"

"{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}"="PoĄczenia sieciowe"

"{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}"="PoĄczenia sieciowe"

"{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}"="Remote Sessions CPL Extension"

"{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}"="Auto Update Property Sheet Extension"

"{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}"="Rozszerzenia powoki dla hosta skrypt˘w systemu Windows"

"{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}"="Microsoft Data Link"

"{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Icon Handler"

"{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Shell Extension"

"{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}"="Zaplanowane zadania"

"{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}"="Pasek zadaä i menu Start"

"{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Wyszukaj"

"{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsuga techniczna"

"{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsuga techniczna"

"{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Uruchom..."

"{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Internet"

"{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="E-mail"

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}"="Czcionki"

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}"="Narz©dzia administracyjne"

"{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}"="Audio Media Properties Handler"

"{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}"="Video Media Properties Handler"

"{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}"="Wav Properties Handler"

"{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}"="Avi Properties Handler"

"{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}"="Midi Properties Handler"

"{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}"="Video Thumbnail Extractor"

"{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}"="Pasek narz©dzi programu Microsoft Internet"

"{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}"="Stan pobierania"

"{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}"="Folder powoki zwi©kszonej"

"{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}"="Folder powoki zwi©kszonej 2"

"{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}"="BandProxy"

"{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}"="Pasek przeglĄdarki Microsoft"

"{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}"="Pasek wyszukiwania"

"{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}"="Pasek multimedi˘w"

"{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}"="Wyszukiwanie w okienku"

"{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}"="Wyszukiwanie w sieci Web"

"{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}"="Narz©dzie opcji drzewa rejestru"

"{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}"="&Adres"

"{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}"="Pole edycji adresu"

"{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Autouzupenianie Microsoft"

"{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Wyodr©bnianie obraz˘w Trident"

"{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}"="Lista autouzupeniania MRU"

"{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}"="Niestandardowa lista autouzupeniania MRU"

"{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}"="Dost©pny"

"{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}"="Pasek podr©czny ledzenia"

"{E0E11A09-5CB8-4B6C-8332-E00720A168F2}"="Analizator paska adresu"

"{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Lista autouzupeniania historii Microsoft"

"{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}"="Lista autouzupeniania folderu powoki Microsoft"

"{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Kontener wielu list autouzupeniania Microsoft"

"{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Menu witryny paska powoki"

"{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}"="Shell DeskBarApp"

"{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Pasek pulpitu powoki"

"{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Shell Rebar BandSite"

"{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}"="Pomoc dla uľytkownika"

"{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}"="Globalne ustawienia folder˘w"

"{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Favorites Band"

"{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}"="Shell Automation Inproc Service"

"{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}"="Shell DocObject Viewer"

"{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}"="Microsoft Browser Architecture"

"{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}"="InternetShortcut"

"{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}"="Microsoft Url History Service"

"{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}"="Historia"

"{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

"{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

"{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}"="Microsoft Url Search Hook"

"{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Ekran powitalny pakietu IE4"

"{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}"="CDF Extension Copy Hook"

"{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}"="ISFBand OC"

"{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}"="Search Assistant OC"

"{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}"="Internet"

"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"="Internet Name Space"

"{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Pasek eksploratora"

"{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

"{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

"{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}"="Folder pami©ci podr©cznej ActiveX"

"{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheck"

"{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="Subscription Mgr"

"{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}"="Folder subskrypcji"

"{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheckWebCrawler"

"{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}"="WebCheckChannelAgent"

"{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}"="TrayAgent"

"{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}"="Code Download Agent"

"{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="ConnectionAgent"

"{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}"="PostAgent"

"{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}"="WebCheck SyncMgr Handler"

"{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Menedľer aplikacji powoki"

"{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Wyliczanie zainstalowanych aplikacji"

"{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Publikator aplikacji Darwin"

"{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}"="Shell Image Verbs"

"{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}"="Shell Image Data Factory"

"{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}"="GDI+program wyodr©bniajĄcy miniatury plik˘w"

"{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}"="Informacje podsumowujĄce obsugi miniatur (DOCFILES)"

"{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}"="Wyodr©bnianie miniatur HTML"

"{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}"="Shell Image Property Handler"

"{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}"="Kreator publikacji w sieci Web"

"{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}"="Zamawianie odbitek w sieci Web"

"{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}"="Obiekt powoki kreatora publikacji"

"{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}"="Kreator uzyskiwania profilu usugi Passport"

"{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}"="Konta uľytkownik˘w"

"{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}"="Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler"

"{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}"="Compressed (zipped) Folder SendTo Target"

"{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}"="FTP Folders Webview"

"{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}"="Microsoft DocProp Shell Ext"

"{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}"="Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control"

"{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}"="Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control"

"{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}"="Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control"

"{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}"="Microsoft DocProp Inplace Calendar Control"

"{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}"="Microsoft DocProp Inplace Time Control"

"{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}"="Directory Query UI"

"{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}"="Shell properties for a DS object"

"{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}"="Directory Object Find"

"{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}"="Directory Start/Search Find"

"{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}"="Directory Property UI"

"{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}"="Directory Context Menu Verbs"

"{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Copy Hook"

"{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Drop Target"

"{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}"="MyDocs Properties"

"{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"="Offline Files Menu"

"{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}"="Offline Files Folder Options"

"{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}"="Folder plik˘w trybu offline"

"{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}"="Microsoft Agent Character Property Sheet Handler"

"{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}"="DfsShell"

"{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"="%DESC_PublishDropTarget%"

"{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}"="MMC Icon Handler"

"{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}"=".CAB file viewer"

"{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}"="&Do os˘b..."

"{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}"="Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler"

"{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}"="Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler"

"{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}"="Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler"

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}"="Eksplorator pulpit˘w"

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}"="Desktop Explorer Menu"

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"="WinRAR shell extension"

"{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}"="Foldery w sieci Web"

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}"="Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}"="Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}"="Microsoft Office HTML Icon Handler"

"{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}"="Plik kanau"

"{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}"="Skr˘t kanau"

"{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}"="Obiekt obsugi kanau"

"{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}"="Channel Menu"

"{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}"="Channel Properties"

"{52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805}"="Trojan Remover Shell Extension"

"{925426FD-004A-49F2-82AD-1E9F580BBF6B}"=""

"{27857B88-ADD6-4843-B06E-56A88CA63BC9}"=""

"{D9C4409B-5014-4675-BC52-5940E6809C88}"=""

"{CA349632-6525-46F3-B2F9-36B52822DDA7}"=""

"{9CFA4D48-CB53-4EEF-97BB-BC74A08E9A53}"=""

"{0CAF6D56-BA5B-4BDB-937E-8861A77C184F}"=""

"{2FC8460D-D1CB-4FFA-AEC3-76FBA8F43FF0}"=""

"{F9E5B4E8-F17C-48C1-B5F7-3962AFD4D694}"=""

"{FC754A8D-44D0-451D-8190-B0F8EF721F36}"=""

**********************************************************************************

HKEY ROOT CLASSIDS:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{925426FD-004A-49F2-82AD-1E9F580BBF6B}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{925426FD-004A-49F2-82AD-1E9F580BBF6B}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{925426FD-004A-49F2-82AD-1E9F580BBF6B}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{925426FD-004A-49F2-82AD-1E9F580BBF6B}\InprocServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\hQn0la5m1d.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{27857B88-ADD6-4843-B06E-56A88CA63BC9}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{27857B88-ADD6-4843-B06E-56A88CA63BC9}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{27857B88-ADD6-4843-B06E-56A88CA63BC9}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{27857B88-ADD6-4843-B06E-56A88CA63BC9}\InprocServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\guard.tmp"

"ThreadingModel"="Apartment"

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{D9C4409B-5014-4675-BC52-5940E6809C88}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{D9C4409B-5014-4675-BC52-5940E6809C88}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{D9C4409B-5014-4675-BC52-5940E6809C88}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{D9C4409B-5014-4675-BC52-5940E6809C88}\InprocServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\oAns0a57ed.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{CA349632-6525-46F3-B2F9-36B52822DDA7}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{CA349632-6525-46F3-B2F9-36B52822DDA7}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{CA349632-6525-46F3-B2F9-36B52822DDA7}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{CA349632-6525-46F3-B2F9-36B52822DDA7}\InprocServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\iMlolg3316.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{9CFA4D48-CB53-4EEF-97BB-BC74A08E9A53}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{9CFA4D48-CB53-4EEF-97BB-BC74A08E9A53}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{9CFA4D48-CB53-4EEF-97BB-BC74A08E9A53}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{9CFA4D48-CB53-4EEF-97BB-BC74A08E9A53}\InprocServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\guard.tmp"

"ThreadingModel"="Apartment"

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{0CAF6D56-BA5B-4BDB-937E-8861A77C184F}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{0CAF6D56-BA5B-4BDB-937E-8861A77C184F}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{0CAF6D56-BA5B-4BDB-937E-8861A77C184F}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{0CAF6D56-BA5B-4BDB-937E-8861A77C184F}\InprocServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\vvrbisfile.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{2FC8460D-D1CB-4FFA-AEC3-76FBA8F43FF0}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{2FC8460D-D1CB-4FFA-AEC3-76FBA8F43FF0}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{2FC8460D-D1CB-4FFA-AEC3-76FBA8F43FF0}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{2FC8460D-D1CB-4FFA-AEC3-76FBA8F43FF0}\InprocServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\guard.tmp"

"ThreadingModel"="Apartment"

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{F9E5B4E8-F17C-48C1-B5F7-3962AFD4D694}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{F9E5B4E8-F17C-48C1-B5F7-3962AFD4D694}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{F9E5B4E8-F17C-48C1-B5F7-3962AFD4D694}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{F9E5B4E8-F17C-48C1-B5F7-3962AFD4D694}\InprocServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\dymap.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{FC754A8D-44D0-451D-8190-B0F8EF721F36}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{FC754A8D-44D0-451D-8190-B0F8EF721F36}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{FC754A8D-44D0-451D-8190-B0F8EF721F36}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{FC754A8D-44D0-451D-8190-B0F8EF721F36}\InprocServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\guard.tmp"

"ThreadingModel"="Apartment"

**********************************************************************************

Files Found are not all bad files:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\

atledit.dll Mon 2005-12-19 21:45:08 ..S.R 236 688 231,14 K

aza0la~1.dll Thu 2005-12-15 0:21:52 ..S.R 236 064 230,53 K

aza405~1.dll Sun 2005-12-04 10:39:34 ..S.R 235 602 230,08 K

aza80a~1.dll Wed 2006-01-18 19:04:44 ..S.R 235 486 229,96 K

aza80a~2.dll Sat 2006-01-21 22:13:46 ..S.R 235 457 229,94 K

azam09~1.dll Mon 2005-12-19 14:22:36 ..S.R 237 099 231,54 K

azao0e~1.dll Tue 2006-01-24 14:15:44 ..S.R 234 500 229,00 K

azaq05~1.dll Tue 2006-01-24 10:08:44 ..S.R 233 870 228,39 K

azaulc~1.dll Sat 2006-01-07 14:52:04 ..S.R 236 516 230,97 K

chbinet.dll Sat 2005-12-10 11:57:06 ..S.R 235 766 230,24 K

cmm.dll Thu 2006-01-19 18:41:42 ..S.R 237 306 231,74 K

cvpesnpn.dll Fri 2005-12-30 16:53:36 ..S.R 235 089 229,58 K

d0j0la~1.dll Sat 2005-12-17 19:40:04 ..S.R 236 304 230,77 K

desenh.dll Fri 2005-12-16 15:56:06 ..S.R 236 925 231,37 K

diocx.dll Fri 2005-11-18 17:16:14 ..S.R 235 094 229,58 K

djmap.dll Fri 2005-12-02 20:23:56 ..S.R 236 786 231,23 K

dnuiext.dll Tue 2006-01-10 20:31:12 ..S.R 234 133 228,64 K

duband.dll Sun 2006-01-01 17:08:54 ..S.R 236 409 230,87 K

dymap.dll Tue 2006-01-24 14:15:44 ..S.R 233 870 228,39 K

e0jmla~1.dll Sat 2005-12-24 11:38:30 ..S.R 236 679 231,13 K

emsadu.dll Sun 2006-01-15 14:07:28 ..S.R 235 619 230,09 K

en04l1~1.dll Sun 2005-11-20 14:17:52 ..S.R 236 425 230,88 K

en2sl1~1.dll Tue 2005-12-20 16:34:20 ..S.R 234 108 228,62 K

en44l1~1.dll Tue 2005-11-08 17:01:18 ..S.R 235 236 229,72 K

en4ml1~1.dll Mon 2005-11-07 15:04:10 ..S.R 235 129 229,62 K

en4ql1~1.dll Fri 2006-01-13 16:41:08 ..S.R 235 770 230,24 K

en62l1~1.dll Fri 2005-12-23 17:55:40 ..S.R 235 219 229,70 K

en86l1~1.dll Sat 2006-01-21 14:12:48 ..S.R 234 088 228,60 K

en8ql1~1.dll Tue 2005-12-06 18:37:12 ..... 235 632 230,11 K

enj2l1~1.dll Mon 2005-11-14 13:43:10 ..S.R 234 919 229,41 K

enp4l1~1.dll Sat 2006-01-07 18:49:28 ..S.R 235 913 230,38 K

enpml1~1.dll Fri 2005-11-11 21:03:00 ..S.R 234 046 228,56 K

enpol1~1.dll Fri 2006-01-13 19:01:12 ..S.R 235 980 230,45 K

epent97.dll Tue 2005-11-22 17:20:34 ..S.R 234 954 229,45 K

f0l0la~1.dll Sat 2005-11-19 10:40:08 ..S.R 236 054 230,52 K

f4j20e~1.dll Sun 2005-11-06 11:57:20 ..S.R 234 815 229,31 K

fce.dll Sat 2005-12-31 12:18:40 ..S.R 235 089 229,58 K

g2402c~1.dll Wed 2006-01-11 14:37:42 ..S.R 234 269 228,78 K

g4040e~1.dll Sat 2005-12-03 19:10:44 ..S.R 235 205 229,69 K

g4400e~1.dll Wed 2005-12-14 18:19:00 ..S.R 234 892 229,39 K

g4jo0e~1.dll Thu 2005-11-10 18:59:22 ..S.R 237 316 231,75 K

g6lmlg~1.dll Wed 2006-01-11 15:03:14 ..S.R 236 900 231,35 K

gdi32.dll Mon 2006-01-02 23:39:26 A.... 260 608 254,50 K

gykrsrc.dll Mon 2005-12-05 12:19:24 ..S.R 234 606 229,11 K

h0n0la~1.dll Mon 2005-11-21 14:43:54 ..S.R 236 561 231,02 K

hqn0la~1.dll Fri 2005-12-02 21:40:20 ..S.R 236 582 231,04 K

hr2605~1.dll Mon 2006-01-16 18:22:24 ..S.R 235 677 230,15 K

hr4q05~1.dll Thu 2005-12-08 10:28:50 ..S.R 235 113 229,60 K

hr6605~1.dll Wed 2006-01-11 19:26:38 ..S.R 233 580 228,11 K

hr6805~1.dll Fri 2005-12-09 14:22:06 ..S.R 234 390 228,89 K

hr6s05~1.dll Thu 2005-12-08 10:41:08 ..S.R 235 333 229,82 K

hr8405~1.dll Sat 2005-12-03 15:26:26 ..S.R 235 052 229,54 K

hrlq05~1.dll Sun 2005-11-06 17:52:54 ..S.R 235 136 229,63 K

hrn605~1.dll Sun 2006-01-08 12:57:20 ..S.R 235 902 230,37 K

hrp405~1.dll Sat 2005-12-10 19:14:00 ..S.R 236 350 230,81 K

hrp805~1.dll Sat 2006-01-14 23:53:12 ..S.R 236 494 230,95 K

hrpq05~1.dll Fri 2005-12-09 17:20:34 ..S.R 235 155 229,64 K

i4420e~1.dll Fri 2006-01-20 14:01:38 ..S.R 233 370 227,90 K

i4lo0e~1.dll Sun 2005-12-04 19:43:48 ..S.R 235 135 229,62 K

i6lolg~1.dll Wed 2005-12-14 15:09:18 ..S.R 235 399 229,88 K

ibrtrmgr.dll Tue 2005-12-20 21:11:32 ..S.R 233 898 228,41 K

ifseng.dll Tue 2006-01-03 16:33:04 ..S.R 233 295 227,82 K

ijrtrmgr.dll Sat 2006-01-14 12:21:04 ..S.R 234 088 228,60 K

imlolg~1.dll Tue 2006-01-03 22:55:10 ..S.R 233 649 228,17 K

ioakeng.dll Mon 2006-01-09 15:51:08 ..S.R 233 999 228,51 K

ir60l5~1.dll Sat 2005-12-10 18:03:44 ..S.R 236 940 231,39 K

irp0l5~1.dll Thu 2005-12-15 20:06:42 ..S.R 235 689 230,16 K

j0j60a~1.dll Sat 2005-11-05 19:36:28 ..S.R 234 601 229,10 K

j46m0e~1.dll Sun 2005-11-06 15:35:26 ..S.R 234 765 229,26 K

j6l4lg~1.dll Mon 2006-01-16 15:41:46 ..S.R 235 312 229,80 K

jjvaprxy.dll Tue 2006-01-03 19:13:40 ..S.R 235 287 229,77 K

k608lg~1.dll Sun 2005-12-04 21:04:32 ..S.R 236 607 231,06 K

kfdhela2.dll Sun 2005-11-06 21:49:40 ..S.R 235 767 230,24 K

krdbr.dll Sun 2005-12-04 21:04:34 ..S.R 234 801 229,30 K

kt68l7~1.dll Tue 2005-12-27 21:13:18 ..S.R 235 545 230,02 K

ktdal.dll Wed 2005-11-09 16:37:12 ..S.R 233 795 228,31 K

ktlul7~1.dll Mon 2005-12-19 11:58:08 ..S.R 234 216 228,73 K

kvdnec.dll Sun 2005-12-25 17:42:24 ..S.R 233 678 228,20 K

kzdcz1.dll Tue 2005-11-22 16:29:42 ..S.R 233 843 228,36 K

l46o0e~1.dll Thu 2005-12-08 11:00:46 ..S.R 234 932 229,43 K

l4p20e~1.dll Sat 2006-01-07 22:45:28 ..S.R 234 716 229,21 K

l4r00e~1.dll Wed 2006-01-18 15:10:20 ..S.R 234 325 228,83 K

l66olg~1.dll Sun 2005-12-04 23:19:32 ..S.R 235 202 229,69 K

l68mlg~1.dll Sun 2006-01-08 13:47:20 ..S.R 236 433 230,89 K

l6n4lg~1.dll Wed 2006-01-18 23:18:40 ..S.R 236 826 231,27 K

lbcwmi.dll Thu 2005-11-17 19:12:46 ..S.R 233 933 228,45 K

lqnkinfo.dll Sat 2005-12-31 0:09:42 ..S.R 236 280 230,74 K

lt0027~1.dll Thu 2005-12-22 15:25:14 ..S.R 235 138 229,63 K

lv2m09~1.dll Sat 2005-12-17 17:29:18 ..S.R 235 974 230,44 K

lv4009~1.dll Sun 2005-11-27 14:08:16 ..S.R 236 738 231,19 K

lvlo09~1.dll Sun 2006-01-22 15:45:26 ..S.R 234 365 228,87 K

lvno09~1.dll Mon 2005-12-19 21:45:08 ..S.R 237 047 231,49 K

lvp209~1.dll Sun 2005-12-18 17:22:28 ..S.R 236 423 230,88 K

lvr209~1.dll Mon 2005-11-28 15:11:36 ..S.R 237 077 231,52 K

lvrm09~1.dll Mon 2005-12-19 12:45:24 ..S.R 236 144 230,61 K

lzcwmi.dll Wed 2005-12-28 16:38:16 ..S.R 235 214 229,70 K

m0ju0a~1.dll Fri 2005-12-16 15:56:06 ..S.R 233 703 228,22 K

m664lg~1.dll Sat 2005-12-10 11:57:06 ..S.R 237 232 231,67 K

maxex.dll Wed 2005-11-09 13:00:16 ..S.R 233 795 228,31 K

mfrd2x40.dll Thu 2005-12-29 22:17:46 ..S.R 236 104 230,57 K

mksap.dll Fri 2005-12-30 13:08:20 ..S.R 237 185 231,63 K

mkvideo.dll Sun 2005-11-27 14:08:16 ..S.R 236 689 231,14 K

mpvfw32.dll Sat 2006-01-07 22:45:28 ..S.R 234 442 228,95 K

mshtml.dll Tue 2005-11-22 17:40:38 A.... 2 700 288 2,57 M

n4r20e~1.dll Sat 2005-12-03 12:28:44 ..S.R 234 861 229,36 K

n6r2lg~1.dll Sat 2006-01-21 19:32:44 ..S.R 235 322 229,80 K

ncwrses.dll Fri 2006-01-20 20:05:10 ..S.R 233 868 228,39 K

ndrrhook.dll Thu 2005-12-29 18:52:34 ..S.R 235 214 229,70 K

o0480a~1.dll Mon 2005-11-14 10:26:12 ..S.R 234 548 229,05 K

o0ns0a~1.dll Mon 2005-11-28 16:27:52 ..S.R 233 623 228,14 K

o0pq0a~1.dll Sat 2005-11-12 14:34:30 ..S.R 235 362 229,84 K

o666lg~1.dll Sun 2006-01-15 12:30:28 ..S.R 237 285 231,72 K

o6pqlg~1.dll Sun 2005-12-04 14:49:16 ..S.R 236 377 230,84 K

oans0a~1.dll Tue 2005-12-13 18:51:50 ..S.R 234 063 228,57 K

obesvr.dll Fri 2005-11-11 16:41:14 ..S.R 235 362 229,84 K

p0r40a~1.dll Wed 2006-01-18 20:53:00 ..S.R 234 780 229,28 K

p24ulc~1.dll Fri 2006-01-06 15:00:28 ..S.R 234 219 228,73 K

q0nu0a~1.dll Wed 2006-01-18 20:28:16 ..S.R 235 240 229,73 K

q2nulc~1.dll Tue 2005-12-27 19:42:40 ..S.R 235 630 230,11 K

rfnd.dll Sun 2005-12-04 23:08:34 ..S.R 234 801 229,30 K

rhsctrs.dll Thu 2005-12-22 22:18:58 ..S.R 234 683 229,18 K

rjcrt4.dll Sat 2006-01-21 14:12:48 ..S.R 236 433 230,89 K

rosapi32.dll Wed 2005-11-09 12:35:44 ..S.R 235 566 230,04 K

rxcdll.dll Mon 2006-01-23 18:15:42 ..S.R 236 597 231,05 K

s0880a~1.dll Thu 2005-12-22 22:08:34 ..S.R 235 563 230,04 K

s2pulc~1.dll Sat 2005-12-31 16:42:48 ..S.R 236 385 230,84 K

sedpsrv.dll Tue 2006-01-03 21:50:48 ..S.R 233 295 227,82 K

smmsrv.dll Thu 2005-12-15 14:41:20 ..S.R 235 689 230,16 K

srrstr.dll Thu 2005-10-27 20:08:00 A.... 227 840 222,50 K

sxripto.dll Sun 2005-11-20 15:13:48 ..S.R 235 024 229,52 K

t08u0a~1.dll Sat 2005-11-05 17:48:28 ..S.R 235 581 230,06 K

vvrbis~1.dll Wed 2006-01-11 19:30:36 ..S.R 237 244 231,68 K

132 items found: 132 files (128 H/S), 0 directories.

Total of file sizes: 33 550 099 bytes 31,99 M

Locate .tmp files:

No matches found.

**********************************************************************************

Directory Listing of system files:

Wolumin w stacji C nie ma etykiety.

Numer seryjny woluminu: 24B7-41D2

Katalog: C:\WINDOWS\System32

2006-01-24 14:15 233˙870 dymap.dll

2006-01-24 14:15 234˙500 azao0e13eh.dll

2006-01-24 10:08 233˙870 azaq0535e.dll

2006-01-23 18:15 236˙597 rxcdll.dll

2006-01-22 15:45 234˙365 lvlo0933e.dll

2006-01-21 22:13 235˙457 aza80ahued480.dll

2006-01-21 19:32 235˙322 n6r2lg9o16.dll

2006-01-21 14:12 236˙433 rjcrt4.dll

2006-01-21 14:12 234˙088 en86l1ls1.dll

2006-01-20 20:05 233˙868 ncwrses.dll

2006-01-20 14:01 233˙370 i4420ehoeh4c0.dll

2006-01-19 18:41 237˙306 cmm.dll

2006-01-18 23:18 236˙826 l6n4lg5q16.dll

2006-01-18 20:52 234˙780 p0r40a9qed.dll

2006-01-18 20:28 235˙240 q0nu0a59ed.dll

2006-01-18 19:04 235˙486 aza80aluedq80.dll

2006-01-18 15:10 234˙325 l4r00e9meh.dll

2006-01-16 18:22 235˙677 hr2605fse.dll

2006-01-16 15:41 235˙312 j6l4lg3q16.dll

2006-01-15 14:07 235˙619 emsadu.dll

2006-01-15 12:30 237˙285 o666lgjs16o6.dll

2006-01-14 23:53 236˙494 hrp8057ue.dll

2006-01-14 12:21 234˙088 ijrtrmgr.dll

2006-01-13 19:01 235˙980 enpol1731.dll

2006-01-13 16:41 235˙770 en4ql1h51.dll

2006-01-11 19:30 237˙244 vvrbisfile.dll

2006-01-11 19:26 233˙580 hr6605jse.dll

2006-01-11 16:01

2006-01-11 15:03 236˙900 g6lmlg3116.dll

2006-01-11 14:37 234˙269 g2402chmgf4a2.dll

2006-01-10 20:31 234˙133 dnuiext.dll

2006-01-09 15:51 233˙999 ioakeng.dll

2006-01-08 13:47 236˙433 l68mlgl116q.dll

2006-01-08 12:57 235˙902 hrn6055se.dll

2006-01-07 22:45 234˙442 mpvfw32.dll

2006-01-07 22:45 234˙716 l4p20e7oeh.dll

2006-01-07 18:49 235˙913 enp4l17q1.dll

2006-01-07 14:52 236˙516 azaulc591f.dll

2006-01-06 15:00 234˙219 p24ulch91f4.dll

2006-01-03 22:55 233˙649 iMlolg3316.dll

2006-01-03 21:50 233˙295 sedpsrv.dll

2006-01-03 19:13 235˙287 jJvaprxy.dll

2006-01-03 16:33 233˙295 IFSENG.DLL

2006-01-01 17:08 236˙409 duband.dll

2005-12-31 16:42 236˙385 s2pulc791f.dll

2005-12-31 12:18 235˙089 fce.dll

2005-12-31 00:09 236˙280 lqnkinfo.dll

2005-12-30 16:53 235˙089 cVpesnpn.dll

2005-12-30 13:08 237˙185 mksap.dll

2005-12-29 22:17 236˙104 mfrd2x40.dll

2005-12-29 18:52 235˙214 nDrrhook.dll

2005-12-28 16:38 235˙214 lzcwmi.dll

2005-12-27 21:13 235˙545 kt68l7ju1.dll

2005-12-27 19:42 235˙630 q2nulc591f.dll

2005-12-25 17:42 233˙678 kvdnec.dll

2005-12-24 11:38 236˙679 e0jmla111d.dll

2005-12-23 17:55 235˙219 en62l1jo1.dll

2005-12-22 22:18 234˙683 rHsctrs.dll

2005-12-22 22:08 235˙563 s0880aluedq80.dll

2005-12-22 15:25 235˙138 lt0027dmg.dll

2005-12-20 21:11 233˙898 ibrtrmgr.dll

2005-12-20 16:34 234˙108 en2sl1f71.dll

2005-12-19 21:45 236˙688 atledit.dll

2005-12-19 21:45 237˙047 lvno0953e.dll

2005-12-19 14:22 237˙099 azam09f1e.dll

2005-12-19 12:45 236˙144 lvrm0991e.dll

2005-12-19 11:58 234˙216 ktlul7391.dll

2005-12-18 17:22 236˙423 lvp2097oe.dll

2005-12-17 19:40 236˙304 d0j0la1m1d.dll

2005-12-17 17:29 235˙974 lv2m09f1e.dll

2005-12-16 15:56 236˙925 desenh.dll

2005-12-16 15:56 233˙703 m0ju0a19ed.dll

2005-12-15 20:06 235˙689 irp0l57m1.dll

2005-12-15 14:41 235˙689 sMmsrv.dll

2005-12-15 00:21 236˙064 aza0la3m1d.dll

2005-12-14 18:18 234˙892 g4400ehmeh4a0.dll

2005-12-14 15:09 235˙399 i6lolg3316.dll

2005-12-13 18:51 234˙063 oAns0a57ed.dll

2005-12-10 19:13 236˙350 hrp4057qe.dll

2005-12-10 18:03 236˙940 ir60l5jm1.dll

2005-12-10 11:57 235˙766 cHbinet.dll

2005-12-10 11:57 237˙232 m664lgjq16oe.dll

2005-12-09 17:20 235˙155 hrpq0575e.dll

2005-12-09 14:22 234˙390 hr6805jue.dll

2005-12-08 11:00 234˙932 l46o0ej3eho.dll

2005-12-08 10:41 235˙333 hr6s05j7e.dll

2005-12-08 10:28 235˙113 hr4q05h5e.dll

2005-12-05 12:19 234˙606 gykrsrc.dll

2005-12-04 23:19 235˙202 l66olgj316o.dll

2005-12-04 23:08 234˙801 rfnd.dll

2005-12-04 21:04 234˙801 krdbr.dll

2005-12-04 21:04 236˙607 k608lgdu1608.dll

2005-12-04 19:43 235˙135 i4lo0e33eh.dll

2005-12-04 14:49 236˙377 o6pqlg7516.dll

2005-12-04 10:39 235˙602 aza405lqe.dll

2005-12-03 19:10 235˙205 g4040edqeh0e0.dll

2005-12-03 15:26 235˙052 hr8405lqe.dll

2005-12-03 12:28 234˙861 n4r20e9oeh.dll

2005-12-02 21:40 236˙582 hQn0la5m1d.dll

2005-12-02 20:23 236˙786 djmap.dll

2005-11-28 16:27 233˙623 o0ns0a57ed.dll

2005-11-28 15:11 237˙077 lvr2099oe.dll

2005-11-27 14:08 236˙689 mkvideo.dll

2005-11-27 14:08 236˙738 lv4009hme.dll

2005-11-22 17:20 234˙954 epent97.dll

2005-11-22 16:29 233˙843 kzdcz1.dll

2005-11-21 14:43 236˙561 h0n0la5m1d.dll

2005-11-20 15:13 235˙024 sxripto.dll

2005-11-20 14:17 236˙425 en04l1dq1.dll

2005-11-19 10:40 236˙054 f0l0la3m1d.dll

2005-11-18 17:16 235˙094 diocx.dll

2005-11-17 19:12 233˙933 lbcwmi.dll

2005-11-14 13:43 234˙919 enj2l11o1.dll

2005-11-14 10:26 234˙548 o0480ahued480.dll

2005-11-12 14:34 235˙362 o0pq0a75ed.dll

2005-11-11 21:02 234˙046 enpml1711.dll

2005-11-11 16:41 235˙362 obesvr.dll

2005-11-10 18:59 237˙316 g4jo0e13eh.dll

2005-11-09 16:37 233˙795 ktdal.dll

2005-11-09 13:00 233˙795 maxex.dll

2005-11-09 12:35 235˙566 rOsapi32.dll

2005-11-08 17:01 235˙236 en44l1hq1.dll

2005-11-07 15:04 235˙129 en4ml1h11.dll

2005-11-06 21:49 235˙767 kfdhela2.dll

2005-11-06 17:52 235˙136 hrlq0535e.dll

2005-11-06 15:35 234˙765 j46m0ej1eho.dll

2005-11-06 11:57 234˙815 f4j20e1oeh.dll

2005-11-05 19:36 234˙601 j0j60a1sed.dll

2005-11-05 17:48 235˙581 t08u0al9edq.dll

2005-06-18 19:54

128 plik(˘w) 30˙125˙731 bajt˘w

2 katalog(˘w) 3˙140˙616˙192 bajt˘w wolnych

Złączono Posta : 24.01.2006 (Wto) 14:52

77186b16ef864cfde8e2be657fd06c2c na dysku D mam folder o nazwie wcześniej podanej co to ejst następny podfolder nazywa sie i386


(Gutek) #6

Ale syfu! !!


(Kuba88r) #7

L2mfix 010406

Creating Account.

Polecenie zostao wykonane pomylnie.

Adding Administrative privleges.

Checking for L2MFix account(0=no 1=yes):

1

Granting SeDebugPrivilege to L2MFIX ... successful

Running From:

C:\WINDOWS\system32

Killing Processes!

Command Line Process Viewer/Killer/Suspender for Windows NT/2000/XP V2.03

Copyright© 2002-2003 Craig.Peacock@beyondlogic.org

Killing PID 384 'smss.exe'

Command Line Process Viewer/Killer/Suspender for Windows NT/2000/XP V2.03

Copyright© 2002-2003 Craig.Peacock@beyondlogic.org

Killing PID 484 'winlogon.exe'

Killing PID 484 'winlogon.exe'

Killing PID 484 'winlogon.exe'

Killing PID 484 'winlogon.exe'

Command Line Process Viewer/Killer/Suspender for Windows NT/2000/XP V2.03

Copyright© 2002-2003 Craig.Peacock@beyondlogic.org

Killing PID 1652 'explorer.exe'

Killing PID 1652 'explorer.exe'

Killing PID 1652 'explorer.exe'

Killing PID 1652 'explorer.exe'

Killing PID 1652 'explorer.exe'

Command Line Process Viewer/Killer/Suspender for Windows NT/2000/XP V2.03

Copyright© 2002-2003 Craig.Peacock@beyondlogic.org

Killing PID 1352 'rundll32.exe'

Killing PID 1352 'rundll32.exe'

Restoring Sedebugprivilege:

Granting SeDebugPrivilege to Administratorzy ... successful

Scanning First Pass. Please Wait!

First Pass Completed

Second Pass Scanning

Second pass Completed!

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Deleting: C:\WINDOWS\system32\atledit.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\atledit.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\aza0la3m1d.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\aza0la3m1d.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\aza405lqe.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\aza405lqe.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\aza80ahued480.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\aza80ahued480.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\aza80aluedq80.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\aza80aluedq80.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\azam09f1e.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\azam09f1e.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\azao0e13eh.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\azao0e13eh.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\azaulc591f.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\azaulc591f.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\cHbinet.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\cHbinet.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\cmm.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\cmm.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\cVpesnpn.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\cVpesnpn.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\d0j0la1m1d.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\d0j0la1m1d.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\d2j02c1mgf.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\d2j02c1mgf.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\dadmo.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\dadmo.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\desenh.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\desenh.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\diocx.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\diocx.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\djmap.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\djmap.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\dnuiext.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\dnuiext.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\duband.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\duband.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\e0jmla111d.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\e0jmla111d.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\emsadu.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\emsadu.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\en04l1dq1.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\en04l1dq1.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\en2sl1f71.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\en2sl1f71.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\en44l1hq1.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\en44l1hq1.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\en4ml1h11.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\en4ml1h11.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\en4ql1h51.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\en4ql1h51.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\en62l1jo1.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\en62l1jo1.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\en86l1ls1.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\en86l1ls1.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\en8ql1l51.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\en8ql1l51.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\enj2l11o1.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\enj2l11o1.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\enp4l17q1.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\enp4l17q1.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\enpml1711.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\enpml1711.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\enpol1731.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\enpol1731.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\epent97.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\epent97.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\f0l0la3m1d.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\f0l0la3m1d.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\f4j20e1oeh.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\f4j20e1oeh.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\fce.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\fce.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\g2402chmgf4a2.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\g2402chmgf4a2.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\g4040edqeh0e0.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\g4040edqeh0e0.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\g4400ehmeh4a0.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\g4400ehmeh4a0.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\g4jo0e13eh.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\g4jo0e13eh.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\g6lmlg3116.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\g6lmlg3116.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\gykrsrc.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\gykrsrc.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\h0n0la5m1d.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\h0n0la5m1d.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\hQn0la5m1d.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\hQn0la5m1d.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\hr2605fse.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\hr2605fse.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\hr4q05h5e.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\hr4q05h5e.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\hr6605jse.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\hr6605jse.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\hr6805jue.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\hr6805jue.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\hr6s05j7e.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\hr6s05j7e.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\hr8405lqe.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\hr8405lqe.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\hrlq0535e.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\hrlq0535e.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\hrn6055se.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\hrn6055se.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\hrp4057qe.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\hrp4057qe.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\hrp8057ue.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\hrp8057ue.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\hrpq0575e.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\hrpq0575e.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\i4420ehoeh4c0.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\i4420ehoeh4c0.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\i4lo0e33eh.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\i4lo0e33eh.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\i6lolg3316.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\i6lolg3316.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\ibrtrmgr.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\ibrtrmgr.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\IFSENG.DLL

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\IFSENG.DLL

Deleting: C:\WINDOWS\system32\ijrtrmgr.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\ijrtrmgr.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\iMlolg3316.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\iMlolg3316.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\ioakeng.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\ioakeng.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\ir60l5jm1.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\ir60l5jm1.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\irp0l57m1.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\irp0l57m1.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\j0j60a1sed.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\j0j60a1sed.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\j46m0ej1eho.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\j46m0ej1eho.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\j6l4lg3q16.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\j6l4lg3q16.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\jJvaprxy.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\jJvaprxy.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\k608lgdu1608.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\k608lgdu1608.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\kfdhela2.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\kfdhela2.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\krdbr.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\krdbr.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\kt68l7ju1.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\kt68l7ju1.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\ktdal.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\ktdal.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\ktlul7391.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\ktlul7391.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\kvdnec.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\kvdnec.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\kzdcz1.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\kzdcz1.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\l46o0ej3eho.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\l46o0ej3eho.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\l4p20e7oeh.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\l4p20e7oeh.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\l4r00e9meh.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\l4r00e9meh.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\l66olgj316o.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\l66olgj316o.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\l68mlgl116q.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\l68mlgl116q.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\l6n4lg5q16.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\l6n4lg5q16.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\lbcwmi.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\lbcwmi.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\lqnkinfo.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\lqnkinfo.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\lt0027dmg.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\lt0027dmg.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\lv2m09f1e.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\lv2m09f1e.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\lv4009hme.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\lv4009hme.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\lvlo0933e.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\lvlo0933e.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\lvno0953e.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\lvno0953e.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\lvp2097oe.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\lvp2097oe.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\lvr2099oe.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\lvr2099oe.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\lvrm0991e.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\lvrm0991e.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\lzcwmi.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\lzcwmi.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\m0ju0a19ed.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\m0ju0a19ed.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\m664lgjq16oe.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\m664lgjq16oe.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\maxex.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\maxex.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\mfrd2x40.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\mfrd2x40.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\mksap.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\mksap.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\mkvideo.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\mkvideo.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\mpvfw32.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\mpvfw32.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\n4r20e9oeh.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\n4r20e9oeh.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\n6r2lg9o16.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\n6r2lg9o16.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\ncwrses.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\ncwrses.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\nDrrhook.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\nDrrhook.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\o0480ahued480.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\o0480ahued480.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\o0ns0a57ed.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\o0ns0a57ed.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\o0pq0a75ed.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\o0pq0a75ed.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\o666lgjs16o6.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\o666lgjs16o6.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\o6pqlg7516.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\o6pqlg7516.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\oAns0a57ed.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\oAns0a57ed.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\obesvr.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\obesvr.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\p0r40a9qed.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\p0r40a9qed.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\p24ulch91f4.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\p24ulch91f4.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\q0nu0a59ed.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\q0nu0a59ed.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\q2nulc591f.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\q2nulc591f.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\rfnd.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\rfnd.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\rHsctrs.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\rHsctrs.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\rjcrt4.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\rjcrt4.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\rOsapi32.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\rOsapi32.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\rxcdll.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\rxcdll.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\s0880aluedq80.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\s0880aluedq80.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\s2pulc791f.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\s2pulc791f.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\sedpsrv.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\sedpsrv.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\sMmsrv.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\sMmsrv.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\sxripto.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\sxripto.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\t08u0al9edq.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\t08u0al9edq.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\vvrbisfile.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\vvrbisfile.dll

msg11?.dll

Liczba skopiowanych plik˘w: 0.

Restoring Windows Update Certificates.:

The following Is the Current Export of the Winlogon notify key:

****************************************************************************

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\

6c,00,00,00

"Logoff"="ChainWlxLogoffEvent"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

"Logoff"="CryptnetWlxLogoffEvent"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]

"DLLName"="cscdll.dll"

"Logon"="WinlogonLogonEvent"

"Logoff"="WinlogonLogoffEvent"

"ScreenSaver"="WinlogonScreenSaverEvent"

"Startup"="WinlogonStartupEvent"

"Shutdown"="WinlogonShutdownEvent"

"StartShell"="WinlogonStartShellEvent"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Dynamic Directory]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"="C:\WINDOWS\system32\azao0e13eh.dll"

"Impersonate"=dword:00000000

"Logon"="WinLogon"

"Logoff"="WinLogoff"

"Shutdown"="WinShutdown"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]

"DLLName"="wlnotify.dll"

"Logon"="SCardStartCertProp"

"Logoff"="SCardStopCertProp"

"Lock"="SCardSuspendCertProp"

"Unlock"="SCardResumeCertProp"

"Enabled"=dword:00000001

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

"Impersonate"=dword:00000000

"StartShell"="SchedStartShell"

"Logoff"="SchedEventLogOff"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]

"Logoff"="WLEventLogoff"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000001

"DllName"=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]

"DLLName"="WlNotify.dll"

"Lock"="SensLockEvent"

"Logon"="SensLogonEvent"

"Logoff"="SensLogoffEvent"

"Safe"=dword:00000001

"MaxWait"=dword:00000258

"StartScreenSaver"="SensStartScreenSaverEvent"

"StopScreenSaver"="SensStopScreenSaverEvent"

"Startup"="SensStartupEvent"

"Shutdown"="SensShutdownEvent"

"StartShell"="SensStartShellEvent"

"PostShell"="SensPostShellEvent"

"Disconnect"="SensDisconnectEvent"

"Reconnect"="SensReconnectEvent"

"Unlock"="SensUnlockEvent"

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

"Impersonate"=dword:00000000

"Logoff"="TSEventLogoff"

"Logon"="TSEventLogon"

"PostShell"="TSEventPostShell"

"Shutdown"="TSEventShutdown"

"StartShell"="TSEventStartShell"

"Startup"="TSEventStartup"

"MaxWait"=dword:00000258

"Reconnect"="TSEventReconnect"

"Disconnect"="TSEventDisconnect"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]

"DLLName"="wlnotify.dll"

"Logon"="RegisterTicketExpiredNotificationEvent"

"Logoff"="UnregisterTicketExpiredNotificationEvent"

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001

The following are the files found:

****************************************************************************

C:\WINDOWS\system32\atledit.dll

C:\WINDOWS\system32\aza0la3m1d.dll

C:\WINDOWS\system32\aza405lqe.dll

C:\WINDOWS\system32\aza80ahued480.dll

C:\WINDOWS\system32\aza80aluedq80.dll

C:\WINDOWS\system32\azam09f1e.dll

C:\WINDOWS\system32\azao0e13eh.dll

C:\WINDOWS\system32\azaulc591f.dll

C:\WINDOWS\system32\cHbinet.dll

C:\WINDOWS\system32\cmm.dll

C:\WINDOWS\system32\cVpesnpn.dll

C:\WINDOWS\system32\d0j0la1m1d.dll

C:\WINDOWS\system32\d2j02c1mgf.dll

C:\WINDOWS\system32\dadmo.dll

C:\WINDOWS\system32\desenh.dll

C:\WINDOWS\system32\diocx.dll

C:\WINDOWS\system32\djmap.dll

C:\WINDOWS\system32\dnuiext.dll

C:\WINDOWS\system32\duband.dll

C:\WINDOWS\system32\e0jmla111d.dll

C:\WINDOWS\system32\emsadu.dll

C:\WINDOWS\system32\en04l1dq1.dll

C:\WINDOWS\system32\en2sl1f71.dll

C:\WINDOWS\system32\en44l1hq1.dll

C:\WINDOWS\system32\en4ml1h11.dll

C:\WINDOWS\system32\en4ql1h51.dll

C:\WINDOWS\system32\en62l1jo1.dll

C:\WINDOWS\system32\en86l1ls1.dll

C:\WINDOWS\system32\en8ql1l51.dll

C:\WINDOWS\system32\enj2l11o1.dll

C:\WINDOWS\system32\enp4l17q1.dll

C:\WINDOWS\system32\enpml1711.dll

C:\WINDOWS\system32\enpol1731.dll

C:\WINDOWS\system32\epent97.dll

C:\WINDOWS\system32\f0l0la3m1d.dll

C:\WINDOWS\system32\f4j20e1oeh.dll

C:\WINDOWS\system32\fce.dll

C:\WINDOWS\system32\g2402chmgf4a2.dll

C:\WINDOWS\system32\g4040edqeh0e0.dll

C:\WINDOWS\system32\g4400ehmeh4a0.dll

C:\WINDOWS\system32\g4jo0e13eh.dll

C:\WINDOWS\system32\g6lmlg3116.dll

C:\WINDOWS\system32\gykrsrc.dll

C:\WINDOWS\system32\h0n0la5m1d.dll

C:\WINDOWS\system32\hQn0la5m1d.dll

C:\WINDOWS\system32\hr2605fse.dll

C:\WINDOWS\system32\hr4q05h5e.dll

C:\WINDOWS\system32\hr6605jse.dll

C:\WINDOWS\system32\hr6805jue.dll

C:\WINDOWS\system32\hr6s05j7e.dll

C:\WINDOWS\system32\hr8405lqe.dll

C:\WINDOWS\system32\hrlq0535e.dll

C:\WINDOWS\system32\hrn6055se.dll

C:\WINDOWS\system32\hrp4057qe.dll

C:\WINDOWS\system32\hrp8057ue.dll

C:\WINDOWS\system32\hrpq0575e.dll

C:\WINDOWS\system32\i4420ehoeh4c0.dll

C:\WINDOWS\system32\i4lo0e33eh.dll

C:\WINDOWS\system32\i6lolg3316.dll

C:\WINDOWS\system32\ibrtrmgr.dll

C:\WINDOWS\system32\IFSENG.DLL

C:\WINDOWS\system32\ijrtrmgr.dll

C:\WINDOWS\system32\iMlolg3316.dll

C:\WINDOWS\system32\ioakeng.dll

C:\WINDOWS\system32\ir60l5jm1.dll

C:\WINDOWS\system32\irp0l57m1.dll

C:\WINDOWS\system32\j0j60a1sed.dll

C:\WINDOWS\system32\j46m0ej1eho.dll

C:\WINDOWS\system32\j6l4lg3q16.dll

C:\WINDOWS\system32\jJvaprxy.dll

C:\WINDOWS\system32\k608lgdu1608.dll

C:\WINDOWS\system32\kfdhela2.dll

C:\WINDOWS\system32\krdbr.dll

C:\WINDOWS\system32\kt68l7ju1.dll

C:\WINDOWS\system32\ktdal.dll

C:\WINDOWS\system32\ktlul7391.dll

C:\WINDOWS\system32\kvdnec.dll

C:\WINDOWS\system32\kzdcz1.dll

C:\WINDOWS\system32\l46o0ej3eho.dll

C:\WINDOWS\system32\l4p20e7oeh.dll

C:\WINDOWS\system32\l4r00e9meh.dll

C:\WINDOWS\system32\l66olgj316o.dll

C:\WINDOWS\system32\l68mlgl116q.dll

C:\WINDOWS\system32\l6n4lg5q16.dll

C:\WINDOWS\system32\lbcwmi.dll

C:\WINDOWS\system32\lqnkinfo.dll

C:\WINDOWS\system32\lt0027dmg.dll

C:\WINDOWS\system32\lv2m09f1e.dll

C:\WINDOWS\system32\lv4009hme.dll

C:\WINDOWS\system32\lvlo0933e.dll

C:\WINDOWS\system32\lvno0953e.dll

C:\WINDOWS\system32\lvp2097oe.dll

C:\WINDOWS\system32\lvr2099oe.dll

C:\WINDOWS\system32\lvrm0991e.dll

C:\WINDOWS\system32\lzcwmi.dll

C:\WINDOWS\system32\m0ju0a19ed.dll

C:\WINDOWS\system32\m664lgjq16oe.dll

C:\WINDOWS\system32\maxex.dll

C:\WINDOWS\system32\mfrd2x40.dll

C:\WINDOWS\system32\mksap.dll

C:\WINDOWS\system32\mkvideo.dll

C:\WINDOWS\system32\mpvfw32.dll

C:\WINDOWS\system32\n4r20e9oeh.dll

C:\WINDOWS\system32\n6r2lg9o16.dll

C:\WINDOWS\system32\ncwrses.dll

C:\WINDOWS\system32\nDrrhook.dll

C:\WINDOWS\system32\o0480ahued480.dll

C:\WINDOWS\system32\o0ns0a57ed.dll

C:\WINDOWS\system32\o0pq0a75ed.dll

C:\WINDOWS\system32\o666lgjs16o6.dll

C:\WINDOWS\system32\o6pqlg7516.dll

C:\WINDOWS\system32\oAns0a57ed.dll

C:\WINDOWS\system32\obesvr.dll

C:\WINDOWS\system32\p0r40a9qed.dll

C:\WINDOWS\system32\p24ulch91f4.dll

C:\WINDOWS\system32\q0nu0a59ed.dll

C:\WINDOWS\system32\q2nulc591f.dll

C:\WINDOWS\system32\rfnd.dll

C:\WINDOWS\system32\rHsctrs.dll

C:\WINDOWS\system32\rjcrt4.dll

C:\WINDOWS\system32\rOsapi32.dll

C:\WINDOWS\system32\rxcdll.dll

C:\WINDOWS\system32\s0880aluedq80.dll

C:\WINDOWS\system32\s2pulc791f.dll

C:\WINDOWS\system32\sedpsrv.dll

C:\WINDOWS\system32\sMmsrv.dll

C:\WINDOWS\system32\sxripto.dll

C:\WINDOWS\system32\t08u0al9edq.dll

C:\WINDOWS\system32\vvrbisfile.dll

Registry Entries that were Deleted:

Please verify that the listing looks ok.

If there was something deleted wrongly there are backups in the backreg folder.

****************************************************************************

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{925426FD-004A-49F2-82AD-1E9F580BBF6B}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{925426FD-004A-49F2-82AD-1E9F580BBF6B}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{925426FD-004A-49F2-82AD-1E9F580BBF6B}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{925426FD-004A-49F2-82AD-1E9F580BBF6B}\InprocServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\hQn0la5m1d.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{27857B88-ADD6-4843-B06E-56A88CA63BC9}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{27857B88-ADD6-4843-B06E-56A88CA63BC9}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{27857B88-ADD6-4843-B06E-56A88CA63BC9}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{27857B88-ADD6-4843-B06E-56A88CA63BC9}\InprocServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\guard.tmp"

"ThreadingModel"="Apartment"

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{D9C4409B-5014-4675-BC52-5940E6809C88}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{D9C4409B-5014-4675-BC52-5940E6809C88}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{D9C4409B-5014-4675-BC52-5940E6809C88}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{D9C4409B-5014-4675-BC52-5940E6809C88}\InprocServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\oAns0a57ed.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{CA349632-6525-46F3-B2F9-36B52822DDA7}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{CA349632-6525-46F3-B2F9-36B52822DDA7}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{CA349632-6525-46F3-B2F9-36B52822DDA7}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{CA349632-6525-46F3-B2F9-36B52822DDA7}\InprocServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\iMlolg3316.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{9CFA4D48-CB53-4EEF-97BB-BC74A08E9A53}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{9CFA4D48-CB53-4EEF-97BB-BC74A08E9A53}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{9CFA4D48-CB53-4EEF-97BB-BC74A08E9A53}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{9CFA4D48-CB53-4EEF-97BB-BC74A08E9A53}\InprocServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\guard.tmp"

"ThreadingModel"="Apartment"

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{0CAF6D56-BA5B-4BDB-937E-8861A77C184F}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{0CAF6D56-BA5B-4BDB-937E-8861A77C184F}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{0CAF6D56-BA5B-4BDB-937E-8861A77C184F}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{0CAF6D56-BA5B-4BDB-937E-8861A77C184F}\InprocServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\vvrbisfile.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{2FC8460D-D1CB-4FFA-AEC3-76FBA8F43FF0}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{2FC8460D-D1CB-4FFA-AEC3-76FBA8F43FF0}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{2FC8460D-D1CB-4FFA-AEC3-76FBA8F43FF0}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{2FC8460D-D1CB-4FFA-AEC3-76FBA8F43FF0}\InprocServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\guard.tmp"

"ThreadingModel"="Apartment"

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{F9E5B4E8-F17C-48C1-B5F7-3962AFD4D694}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{F9E5B4E8-F17C-48C1-B5F7-3962AFD4D694}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{F9E5B4E8-F17C-48C1-B5F7-3962AFD4D694}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{F9E5B4E8-F17C-48C1-B5F7-3962AFD4D694}\InprocServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\dadmo.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{FC754A8D-44D0-451D-8190-B0F8EF721F36}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{FC754A8D-44D0-451D-8190-B0F8EF721F36}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{FC754A8D-44D0-451D-8190-B0F8EF721F36}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{FC754A8D-44D0-451D-8190-B0F8EF721F36}\InprocServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\guard.tmp"

"ThreadingModel"="Apartment"

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]

"{925426FD-004A-49F2-82AD-1E9F580BBF6B}"=-

"{27857B88-ADD6-4843-B06E-56A88CA63BC9}"=-

"{D9C4409B-5014-4675-BC52-5940E6809C88}"=-

"{CA349632-6525-46F3-B2F9-36B52822DDA7}"=-

"{9CFA4D48-CB53-4EEF-97BB-BC74A08E9A53}"=-

"{0CAF6D56-BA5B-4BDB-937E-8861A77C184F}"=-

"{2FC8460D-D1CB-4FFA-AEC3-76FBA8F43FF0}"=-

"{F9E5B4E8-F17C-48C1-B5F7-3962AFD4D694}"=-

"{FC754A8D-44D0-451D-8190-B0F8EF721F36}"=-

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{925426FD-004A-49F2-82AD-1E9F580BBF6B}]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{27857B88-ADD6-4843-B06E-56A88CA63BC9}]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{D9C4409B-5014-4675-BC52-5940E6809C88}]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{CA349632-6525-46F3-B2F9-36B52822DDA7}]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{9CFA4D48-CB53-4EEF-97BB-BC74A08E9A53}]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{0CAF6D56-BA5B-4BDB-937E-8861A77C184F}]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{2FC8460D-D1CB-4FFA-AEC3-76FBA8F43FF0}]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{F9E5B4E8-F17C-48C1-B5F7-3962AFD4D694}]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{FC754A8D-44D0-451D-8190-B0F8EF721F36}]

REGEDIT4

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]

"SV1"=""

****************************************************************************

Desktop.ini Contents:

****************************************************************************

****************************************************************************

Checking for L2MFix account(0=no 1=yes):

0

Zipping up files for submission:

adding: dlls/atledit.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: dlls/aza0la3m1d.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/aza405lqe.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/aza80ahued480.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/aza80aluedq80.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/azam09f1e.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: dlls/azao0e13eh.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/azaulc591f.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: dlls/cHbinet.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/cmm.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: dlls/cVpesnpn.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/d0j0la1m1d.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/d2j02c1mgf.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: dlls/dadmo.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/desenh.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: dlls/diocx.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/djmap.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: dlls/dnuiext.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/duband.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/e0jmla111d.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: dlls/emsadu.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/en04l1dq1.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/en2sl1f71.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/en44l1hq1.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/en4ml1h11.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/en4ql1h51.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/en62l1jo1.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/en86l1ls1.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/en8ql1l51.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/enj2l11o1.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/enp4l17q1.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/enpml1711.dll (212 bytes security) (deflated 4%)

adding: dlls/enpol1731.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/epent97.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/f0l0la3m1d.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/f4j20e1oeh.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/fce.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/g2402chmgf4a2.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/g4040edqeh0e0.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/g4400ehmeh4a0.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/g4jo0e13eh.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: dlls/g6lmlg3116.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: dlls/gykrsrc.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/h0n0la5m1d.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/hQn0la5m1d.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/hr2605fse.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/hr4q05h5e.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/hr6605jse.dll (212 bytes security) (deflated 4%)

adding: dlls/hr6805jue.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/hr6s05j7e.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/hr8405lqe.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/hrlq0535e.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/hrn6055se.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/hrp4057qe.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/hrp8057ue.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: dlls/hrpq0575e.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/i4420ehoeh4c0.dll (212 bytes security) (deflated 4%)

adding: dlls/i4lo0e33eh.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/i6lolg3316.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/ibrtrmgr.dll (212 bytes security) (deflated 4%)

adding: dlls/IFSENG.DLL (212 bytes security) (deflated 4%)

adding: dlls/ijrtrmgr.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/iMlolg3316.dll (212 bytes security) (deflated 4%)

adding: dlls/ioakeng.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/ir60l5jm1.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: dlls/irp0l57m1.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/j0j60a1sed.dll (212 bytes security) (deflated 4%)

adding: dlls/j46m0ej1eho.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/j6l4lg3q16.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/jJvaprxy.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/k608lgdu1608.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/kfdhela2.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/krdbr.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/kt68l7ju1.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/ktdal.dll (212 bytes security) (deflated 4%)

adding: dlls/ktlul7391.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/kvdnec.dll (212 bytes security) (deflated 4%)

adding: dlls/kzdcz1.dll (212 bytes security) (deflated 4%)

adding: dlls/l46o0ej3eho.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/l4p20e7oeh.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/l4r00e9meh.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/l66olgj316o.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/l68mlgl116q.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/l6n4lg5q16.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: dlls/lbcwmi.dll (212 bytes security) (deflated 4%)

adding: dlls/lqnkinfo.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/lt0027dmg.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/lv2m09f1e.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/lv4009hme.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: dlls/lvlo0933e.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/lvno0953e.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: dlls/lvp2097oe.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/lvr2099oe.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: dlls/lvrm0991e.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/lzcwmi.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/m0ju0a19ed.dll (212 bytes security) (deflated 4%)

adding: dlls/m664lgjq16oe.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: dlls/maxex.dll (212 bytes security) (deflated 4%)

adding: dlls/mfrd2x40.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/mksap.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: dlls/mkvideo.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/mpvfw32.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/n4r20e9oeh.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/n6r2lg9o16.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/ncwrses.dll (212 bytes security) (deflated 4%)

adding: dlls/nDrrhook.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/o0480ahued480.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/o0ns0a57ed.dll (212 bytes security) (deflated 4%)

adding: dlls/o0pq0a75ed.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/o666lgjs16o6.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: dlls/o6pqlg7516.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/oAns0a57ed.dll (212 bytes security) (deflated 4%)

adding: dlls/obesvr.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/p0r40a9qed.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/p24ulch91f4.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/q0nu0a59ed.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/q2nulc591f.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/rfnd.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/rHsctrs.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/rjcrt4.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/rOsapi32.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/rxcdll.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: dlls/s0880aluedq80.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/s2pulc791f.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/sedpsrv.dll (212 bytes security) (deflated 4%)

adding: dlls/sMmsrv.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/sxripto.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/t08u0al9edq.dll (212 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/vvrbisfile.dll (212 bytes security) (deflated 6%)

adding: backregs/0CAF6D56-BA5B-4BDB-937E-8861A77C184F.reg (212 bytes security) (deflated 70%)

adding: backregs/27857B88-ADD6-4843-B06E-56A88CA63BC9.reg (212 bytes security) (deflated 70%)

adding: backregs/2FC8460D-D1CB-4FFA-AEC3-76FBA8F43FF0.reg (212 bytes security) (deflated 70%)

adding: backregs/925426FD-004A-49F2-82AD-1E9F580BBF6B.reg (212 bytes security) (deflated 70%)

adding: backregs/9CFA4D48-CB53-4EEF-97BB-BC74A08E9A53.reg (212 bytes security) (deflated 70%)

adding: backregs/CA349632-6525-46F3-B2F9-36B52822DDA7.reg (212 bytes security) (deflated 70%)

adding: backregs/D9C4409B-5014-4675-BC52-5940E6809C88.reg (212 bytes security) (deflated 70%)

adding: backregs/F9E5B4E8-F17C-48C1-B5F7-3962AFD4D694.reg (212 bytes security) (deflated 70%)

adding: backregs/FC754A8D-44D0-451D-8190-B0F8EF721F36.reg (212 bytes security) (deflated 70%)

adding: backregs/notibac.reg (212 bytes security) (deflated 72%)

adding: backregs/shell.reg (212 bytes security) (deflated 73%)


(Gutek) #8

a o co prosilem daj log nr 1 z L2Mfix


(Kuba88r) #9

L2MFIX find log 010406

These are the registry keys present

**********************************************************************************

Winlogon/notify:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\

6c,00,00,00

"Logoff"="ChainWlxLogoffEvent"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

"Logoff"="CryptnetWlxLogoffEvent"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]

"DLLName"="cscdll.dll"

"Logon"="WinlogonLogonEvent"

"Logoff"="WinlogonLogoffEvent"

"ScreenSaver"="WinlogonScreenSaverEvent"

"Startup"="WinlogonStartupEvent"

"Shutdown"="WinlogonShutdownEvent"

"StartShell"="WinlogonStartShellEvent"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Dynamic Directory]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"="C:\WINDOWS\system32\azao0e13eh.dll"

"Impersonate"=dword:00000000

"Logon"="WinLogon"

"Logoff"="WinLogoff"

"Shutdown"="WinShutdown"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]

"DLLName"="wlnotify.dll"

"Logon"="SCardStartCertProp"

"Logoff"="SCardStopCertProp"

"Lock"="SCardSuspendCertProp"

"Unlock"="SCardResumeCertProp"

"Enabled"=dword:00000001

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

"Impersonate"=dword:00000000

"StartShell"="SchedStartShell"

"Logoff"="SchedEventLogOff"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]

"Logoff"="WLEventLogoff"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000001

"DllName"=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]

"DLLName"="WlNotify.dll"

"Lock"="SensLockEvent"

"Logon"="SensLogonEvent"

"Logoff"="SensLogoffEvent"

"Safe"=dword:00000001

"MaxWait"=dword:00000258

"StartScreenSaver"="SensStartScreenSaverEvent"

"StopScreenSaver"="SensStopScreenSaverEvent"

"Startup"="SensStartupEvent"

"Shutdown"="SensShutdownEvent"

"StartShell"="SensStartShellEvent"

"PostShell"="SensPostShellEvent"

"Disconnect"="SensDisconnectEvent"

"Reconnect"="SensReconnectEvent"

"Unlock"="SensUnlockEvent"

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

"Impersonate"=dword:00000000

"Logoff"="TSEventLogoff"

"Logon"="TSEventLogon"

"PostShell"="TSEventPostShell"

"Shutdown"="TSEventShutdown"

"StartShell"="TSEventStartShell"

"Startup"="TSEventStartup"

"MaxWait"=dword:00000258

"Reconnect"="TSEventReconnect"

"Disconnect"="TSEventDisconnect"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]

"DLLName"="wlnotify.dll"

"Logon"="RegisterTicketExpiredNotificationEvent"

"Logoff"="UnregisterTicketExpiredNotificationEvent"

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001

**********************************************************************************

useragent:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]

"SV1"=""

**********************************************************************************

Shell Extension key:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]

"{00022613-0000-0000-C000-000000000046}"="Karta waciwoci pliku multimedialnego"

"{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}"="ZarzĄdzanie skanerem ICM"

"{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}"="Strona zabezpieczeä NTFS"

"{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}"="Strona waciwoci OLE Docfile"

"{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w"

"{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}"="PlusPack CPL Extension"

"{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL karty graficznej"

"{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL monitora wywietlania"

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL kadrowania wywietlania"

"{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}"="Strona zabezpieczeä usugi DS"

"{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"="Strona zgodnoci"

"{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}"="Program obsugi danych wycinkowych powoki"

"{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}"="Rozszerzenie Disc Copy"

"{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network"

"{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie monitorem ICM"

"{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM"

"{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}"="Rozszerzenia powoki dla kompresji plik˘w"

"{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}"="Rozszerzenie powoki drukarek sieci Web"

"{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}"="Disk Quota UI"

"{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}"="Menu kontekstowe szyfrowania"

"{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"="Akt˘wka"

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}"="Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

"{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}"="Fonts"

"{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}"="Profil ICC"

"{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}"="Strona zabezpieczeä drukarek"

"{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w"

"{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}"="Display TroubleShoot CPL Extension"

"{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto PKO"

"{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto Sign"

"{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}"="PoĄczenia sieciowe"

"{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}"="PoĄczenia sieciowe"

"{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}"="Remote Sessions CPL Extension"

"{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}"="Auto Update Property Sheet Extension"

"{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}"="Rozszerzenia powoki dla hosta skrypt˘w systemu Windows"

"{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}"="Microsoft Data Link"

"{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Icon Handler"

"{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Shell Extension"

"{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}"="Zaplanowane zadania"

"{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}"="Pasek zadaä i menu Start"

"{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Wyszukaj"

"{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsuga techniczna"

"{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsuga techniczna"

"{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Uruchom..."

"{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Internet"

"{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="E-mail"

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}"="Czcionki"

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}"="Narz©dzia administracyjne"

"{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}"="Audio Media Properties Handler"

"{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}"="Video Media Properties Handler"

"{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}"="Wav Properties Handler"

"{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}"="Avi Properties Handler"

"{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}"="Midi Properties Handler"

"{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}"="Video Thumbnail Extractor"

"{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}"="Pasek narz©dzi programu Microsoft Internet"

"{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}"="Stan pobierania"

"{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}"="Folder powoki zwi©kszonej"

"{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}"="Folder powoki zwi©kszonej 2"

"{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}"="BandProxy"

"{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}"="Pasek przeglĄdarki Microsoft"

"{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}"="Pasek wyszukiwania"

"{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}"="Pasek multimedi˘w"

"{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}"="Wyszukiwanie w okienku"

"{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}"="Wyszukiwanie w sieci Web"

"{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}"="Narz©dzie opcji drzewa rejestru"

"{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}"="&Adres"

"{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}"="Pole edycji adresu"

"{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Autouzupenianie Microsoft"

"{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Wyodr©bnianie obraz˘w Trident"

"{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}"="Lista autouzupeniania MRU"

"{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}"="Niestandardowa lista autouzupeniania MRU"

"{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}"="Dost©pny"

"{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}"="Pasek podr©czny ledzenia"

"{E0E11A09-5CB8-4B6C-8332-E00720A168F2}"="Analizator paska adresu"

"{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Lista autouzupeniania historii Microsoft"

"{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}"="Lista autouzupeniania folderu powoki Microsoft"

"{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Kontener wielu list autouzupeniania Microsoft"

"{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Menu witryny paska powoki"

"{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}"="Shell DeskBarApp"

"{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Pasek pulpitu powoki"

"{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Shell Rebar BandSite"

"{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}"="Pomoc dla uľytkownika"

"{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}"="Globalne ustawienia folder˘w"

"{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Favorites Band"

"{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}"="Shell Automation Inproc Service"

"{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}"="Shell DocObject Viewer"

"{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}"="Microsoft Browser Architecture"

"{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}"="InternetShortcut"

"{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}"="Microsoft Url History Service"

"{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}"="Historia"

"{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

"{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

"{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}"="Microsoft Url Search Hook"

"{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Ekran powitalny pakietu IE4"

"{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}"="CDF Extension Copy Hook"

"{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}"="ISFBand OC"

"{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}"="Search Assistant OC"

"{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}"="Internet"

"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"="Internet Name Space"

"{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Pasek eksploratora"

"{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

"{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

"{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}"="Folder pami©ci podr©cznej ActiveX"

"{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheck"

"{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="Subscription Mgr"

"{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}"="Folder subskrypcji"

"{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheckWebCrawler"

"{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}"="WebCheckChannelAgent"

"{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}"="TrayAgent"

"{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}"="Code Download Agent"

"{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="ConnectionAgent"

"{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}"="PostAgent"

"{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}"="WebCheck SyncMgr Handler"

"{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Menedľer aplikacji powoki"

"{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Wyliczanie zainstalowanych aplikacji"

"{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Publikator aplikacji Darwin"

"{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}"="Shell Image Verbs"

"{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}"="Shell Image Data Factory"

"{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}"="GDI+program wyodr©bniajĄcy miniatury plik˘w"

"{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}"="Informacje podsumowujĄce obsugi miniatur (DOCFILES)"

"{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}"="Wyodr©bnianie miniatur HTML"

"{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}"="Shell Image Property Handler"

"{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}"="Kreator publikacji w sieci Web"

"{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}"="Zamawianie odbitek w sieci Web"

"{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}"="Obiekt powoki kreatora publikacji"

"{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}"="Kreator uzyskiwania profilu usugi Passport"

"{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}"="Konta uľytkownik˘w"

"{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}"="Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler"

"{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}"="Compressed (zipped) Folder SendTo Target"

"{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}"="FTP Folders Webview"

"{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}"="Microsoft DocProp Shell Ext"

"{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}"="Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control"

"{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}"="Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control"

"{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}"="Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control"

"{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}"="Microsoft DocProp Inplace Calendar Control"

"{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}"="Microsoft DocProp Inplace Time Control"

"{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}"="Directory Query UI"

"{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}"="Shell properties for a DS object"

"{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}"="Directory Object Find"

"{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}"="Directory Start/Search Find"

"{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}"="Directory Property UI"

"{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}"="Directory Context Menu Verbs"

"{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Copy Hook"

"{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Drop Target"

"{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}"="MyDocs Properties"

"{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"="Offline Files Menu"

"{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}"="Offline Files Folder Options"

"{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}"="Folder plik˘w trybu offline"

"{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}"="Microsoft Agent Character Property Sheet Handler"

"{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}"="DfsShell"

"{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"="%DESC_PublishDropTarget%"

"{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}"="MMC Icon Handler"

"{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}"=".CAB file viewer"

"{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}"="&Do os˘b..."

"{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}"="Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler"

"{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}"="Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler"

"{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}"="Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler"

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}"="Eksplorator pulpit˘w"

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}"="Desktop Explorer Menu"

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"="WinRAR shell extension"

"{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}"="Foldery w sieci Web"

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}"="Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}"="Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}"="Microsoft Office HTML Icon Handler"

"{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}"="Plik kanau"

"{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}"="Skr˘t kanau"

"{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}"="Obiekt obsugi kanau"

"{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}"="Channel Menu"

"{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}"="Channel Properties"

"{52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805}"="Trojan Remover Shell Extension"

**********************************************************************************

HKEY ROOT CLASSIDS:

**********************************************************************************

Files Found are not all bad files:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\

gdi32.dll Mon 2006-01-02 23:39:26 A.... 260 608 254,50 K

mshtml.dll Tue 2005-11-22 17:40:38 A.... 2 700 288 2,57 M

srrstr.dll Thu 2005-10-27 20:08:00 A.... 227 840 222,50 K

3 items found: 3 files, 0 directories.

Total of file sizes: 3 188 736 bytes 3,04 M

Locate .tmp files:

No matches found.

**********************************************************************************

Directory Listing of system files:

Wolumin w stacji C nie ma etykiety.

Numer seryjny woluminu: 24B7-41D2

Katalog: C:\WINDOWS\System32

2006-01-11 16:01

2005-06-18 19:54

0 plik(˘w) 0 bajt˘w

2 katalog(˘w) 3˙187˙306˙496 bajt˘w wolnych


(Gutek) #10

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:


(Kuba88r) #11

wklej w nim to: czyli co? troche to dla mnei skomplikowane możesz jeszcze w jakiś sposób to opisać. Czy to oznacza ten log co jest taki długi i jest powyżej tak? dobra już chyba rozumiem


(Gutek) #12

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij podwójnie zrobiony plik i potwierdź >>> reset kompa

Blad guote i dlatego tak wyszlo.


(Kuba88r) #13

nie ma tego azao w system 32

Złączono Posta : 24.01.2006 (Wto) 19:20

"Silent Runners.vbs", revision 43, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

Startup items buried in registry:


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NBJ" = ""C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"" ["Ahead Software AG"]

"WITaj!" = "C:\Program Files\WITaj!\Wit2000.exe /jeden" ["Haudek"]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"BigDogPath" = "C:\WINDOWS\VM_STI.EXE USB PC Camera 301P" ["VM."]

"SpeedTouch USB Diagnostics" = ""C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon" ["THOMSON Telecom Belgium"]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Eksplorator pulpitów"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\

INFECTION WARNING! "BootExecute" = "autocheck autochk * sprestrt sprestrt sprestrt" [file not found], [MS], [file not found], [MS], [MS], [file not found]

HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Kuba Roginski\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


CA License Client, CA_LIC_CLNT, ""C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe"" ["Computer Associates International Inc."]

Event Log Watch, LogWatch, ""C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe"" ["Computer Associates"]

Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"" [MS]

NVIDIA Driver Helper Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Print Monitors:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

hpzlnt04\Driver = "hpzlnt04.dll" ["HP"]

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]


  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 49 seconds, including 18 seconds for message boxes)


(Gutek) #14

No juz Ok tylko Proszę otworzyć edytor rejestru Start >>> Uruchom >>> regedit i przejść do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager Tam kliknąć podwójnie na wartość BootExecute i z okienka usunąć wszystko z wyjątkiem autocheck autochk *.


(Kuba88r) #15

BARDZO DZIĘKUJE! ! ! i TY NIE JESTES MEDORATOREM? ? ?77186b16ef864cfde8e2be657fd06c2c a ten folder na dysku D nie systemowym to co za jeden dalej w nim jest taki folder i386 potem masa pliczków i folderów między innymi folder system 32 hmmm


(Gutek) #16

No to teraz ten - folder - masz norton utilities?????

Jak nie usun jego w trybie awaryjnam i zapusc Registry Search Tool na szukanie słowa i386p.


(Kuba88r) #17

Nie mam tego Nortona Utitles. Mam teraz następny problem nie mogę sie zalogować do poczty przez stronę i do konta bramki sms'owej moja przeglądarka to opera wchodziłem także przez Internet Expolrera i też nie da rady. hmmmmm a to zaraz usunę w truybie awaryjnym którą to F trzeba bylo klikać??


(Gutek) #18

W ustawienaich opery zobacz na cookies, czy akceptujesz


(Kuba88r) #19

Dałem tam na:

Narzędzia->Szybka konfiguracja->Akceptuj ciasteczka(przy tym jest ptaszek).

W operze jest zapamiętywanie haseł i jak loguje się na to forum to wszystko fajnie wchodzi a do bramki wchodzę ale nie mogę wysyłać a do poczty w ogole wejść nie mogę.

Mam tam zaznaczone także:

blokuj wszystkie wyskakujace okna.

Kolumna włącz i odtwarzaj to cała zaznaczona

pozwól na śledzenie stron odsyłających

TO który F... trzeba klikać jak chce sie wejść w ten awaryjny??????

tfu jednak mogę wysyłać ale nie mam tam listy moich znajomych a przed tem działała z resztą sam nie wiem bo wysyłam do kogś i nie pytałem czy dostał.


(Gutek) #20

Ja nie pamietam ale http://mojaopera.9g.pl/wiki/Zadaj_pytanie#Ciasteczka