Co to jest EGNSEngine.dll P O M O C Y


(Murnau) #1

Wiec jak wlaczam winde to mi sie pokazuje komunikat brak składnika blebleble EGNSEgine.dll ponowne zainstyalowanie blebleble

Podejrzewam (nawet trroche grzebalem na swiatowych stronach) ze jset to jakis SPY tylko problem polega na tym ze AD-AWARE mi tego nie rozwiazuje a REGCLEANER w autostarcie tez nic nie pokazuje... na grzebanie w ms-configu jestem za zielony..

co robic hilfe(norton tez nie pomaga)

Prosze pomozcie


(Adarek) #2

Chyba będziesz musiał. Albo pobierz sobie program HijackThis.

http://www.spychecker.com/program/hijackthis.html


(Murnau) #3

a jak sie tego uzywa???

Posta 2

albo gdzie moge zanlezc drobna instrukcje grzebania w msconfigu??


Update

Używaj opcji :arrow: Zmień , by dopisać sie do postu, inaczej, nie pisz postów jeden pod drugim.

Golden Finger


(Murnau) #4

albo gdzie moge zanlezc drobna instrukcje grzebania w msconfigu??


(Adarek) #5

Instrukcja :

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=15989


(Murnau) #6
Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 18:30:58, on 2004-06-29

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Star Downloader\stardown.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

C:\RECYCLER\NPROTECT\00125495.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1045\OLFSNT40.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINNT\system32\gearsec.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINNT\System32\ups.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINNT\System32\devldr32.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\OPScan.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\pawel\bomba do destrukcji kompa-hijacker\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINNT\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ijexgz] C:\WINNT\ijexgz.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Star Downloader Free] C:\Program Files\Star Downloader\stardown.exe

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\RECYCLER\NPROTECT\00125062.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Find Fast.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Office Startup.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

O4 - Global Startup: precisiontime.lnk = C:\RECYCLER\NPROTECT\00125495.EXE

O4 - Global Startup: Symantec Fax Starter Edition Port.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1045\OLFSNT40.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\Program Files\Star Downloader\sdie.htm

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmtrans.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)

O9 - Extra button: ICQ Pro (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ (HKLM)

O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab

O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20031216/qtinstall.info.apple.com/mickey/us/win/QuickTimeInstaller.exe

O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - https://www.gamespyid.com/alaunch.cab

O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38031.4077314815

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FE5D6722-826F-11D5-A24E-0060B0F1A5AE} (Tukati Launcher) - http://http.gamezone.tukati.com/tukati/1.7.20.20/tukati.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{ECA5A909-D264-48BD-B100-650B7775C2A4}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

to jesat moj log z hijack i co tu teraz wywalic albo co z tym zrobic

plizzzzzzzzzz pozmoz jestem greeen


(Adarek) #7

Usuń:

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll 

O4 - HKLM\..\Run: [ijexgz] C:\WINNT\ijexgz.exe

O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab 

O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - https://www.gamespyid.com/alaunch.cab

O16 - DPF: {FE5D6722-826F-11D5-A24E-0060B0F1A5AE} (Tukati Launcher) - http://http.gamezone.tukati.com/tukati/1.7.20.20/tukati.cab

W szukaj wpisz nazwę EGNSEgine.dll ,Zaznacz aby szukał w pilkach ukrytych.Poszukaj tego też w kluczach rejestru

W msconfig ( zakładka Uruchamianie) znajdz EGNSEgine.dll i inne dziwne nazwy opcych programów i je odchacz. :smiley: