Co to jest?


(E111) #1

Pojawił mi się na ekranie plik tekstowy z następującą zawartością, kompletnie nie wiem co to oznacza :frowning:

An unexpected exception has been detected in native code outside the VM.

Unexpected Signal : EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) occurred at PC=0x6A1243F

Function=Java_sun_awt_windows_WColor_getDefaultColor+0x2E1D

Library=C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\awt.dll


Current Java thread:

	at sun.awt.windows.WToolkit.eventLoop(Native Method)

	at sun.awt.windows.WToolkit.run(Unknown Source)

	at java.lang.Thread.run(Unknown Source)


Dynamic libraries:

0x00400000 - 0x00419000 C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

0x77F50000 - 0x77FF9000 C:\WINDOWS\System32\ntdll.dll

0x77E60000 - 0x77F4D000 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll

0x77C00000 - 0x77C53000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

0x77D30000 - 0x77DBC000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll

0x7E0C0000 - 0x7E101000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll

0x77DC0000 - 0x77E5E000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll

0x78000000 - 0x78087000 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll

0x772C0000 - 0x77325000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll

0x71700000 - 0x71849000 C:\WINDOWS\System32\SHDOCVW.dll

0x71950000 - 0x71A34000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.1515_x-ww_7bb98b8a\comctl32.dll

0x7CCC0000 - 0x7D4C1000 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

0x77330000 - 0x773BB000 C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll

0x7D4F0000 - 0x7D614000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

0x5B1D0000 - 0x5B204000 C:\WINDOWS\System32\uxtheme.dll

0x71500000 - 0x715FD000 C:\WINDOWS\System32\BROWSEUI.dll

0x723E0000 - 0x723F3000 C:\WINDOWS\System32\browselc.dll

0x75F10000 - 0x75F2E000 C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll

0x7A2E0000 - 0x7A361000 C:\WINDOWS\System32\CLBCATQ.DLL

0x77110000 - 0x7719B000 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll

0x77040000 - 0x7710D000 C:\WINDOWS\System32\COMRes.dll

0x77BF0000 - 0x77BF7000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll

0x63000000 - 0x63097000 C:\WINDOWS\system32\WININET.dll

0x76290000 - 0x76319000 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll

0x76270000 - 0x76280000 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll

0x76F80000 - 0x76F90000 C:\WINDOWS\System32\Secur32.dll

0x765F0000 - 0x76640000 C:\WINDOWS\System32\cscui.dll

0x765D0000 - 0x765EB000 C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll

0x76650000 - 0x7673A000 C:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.dll

0x10000000 - 0x100C0000 c:\program files\google\googletoolbar1.dll

0x1A400000 - 0x1A47A000 C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll

0x71A70000 - 0x71A79000 C:\WINDOWS\System32\WSOCK32.dll

0x71A50000 - 0x71A65000 C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll

0x71A40000 - 0x71A48000 C:\WINDOWS\System32\WS2HELP.dll

0x76C20000 - 0x76C4B000 C:\WINDOWS\System32\WINTRUST.dll

0x76C80000 - 0x76CA2000 C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll

0x76B20000 - 0x76B4D000 C:\WINDOWS\System32\WINMM.dll

0x76140000 - 0x761CC000 C:\WINDOWS\System32\shdoclc.dll

0x74720000 - 0x747AF000 C:\WINDOWS\System32\mlang.dll

0x01400000 - 0x0143C000 C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

0x011C0000 - 0x011C8000 C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll

0x76ED0000 - 0x76F07000 C:\WINDOWS\System32\RASAPI32.DLL

0x76E80000 - 0x76E91000 C:\WINDOWS\System32\rasman.dll

0x71BD0000 - 0x71C1E000 C:\WINDOWS\System32\NETAPI32.dll

0x76EA0000 - 0x76ECB000 C:\WINDOWS\System32\TAPI32.dll

0x76E70000 - 0x76E7D000 C:\WINDOWS\System32\rtutils.dll

0x72260000 - 0x72265000 C:\WINDOWS\System32\sensapi.dll

0x75A40000 - 0x75AE6000 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll

0x01750000 - 0x01758000 C:\Program Files\Gadu-Gadu\ggwhook.dll

0x76F10000 - 0x76F35000 C:\WINDOWS\System32\DNSAPI.dll

0x76FA0000 - 0x76FA7000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll

0x76F50000 - 0x76F7D000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll

0x76FB0000 - 0x76FB5000 C:\WINDOWS\System32\rasadhlp.dll

0x01B90000 - 0x01D91000 C:\WINDOWS\System32\msi.dll

0x75E60000 - 0x75F08000 C:\WINDOWS\System32\SXS.DLL

0x63580000 - 0x63830000 C:\WINDOWS\System32\mshtml.dll

0x746A0000 - 0x746C6000 C:\WINDOWS\System32\msimtf.dll

0x746D0000 - 0x74714000 C:\WINDOWS\System32\MSCTF.dll

0x74670000 - 0x74697000 C:\WINDOWS\System32\MSLS31.DLL

0x76360000 - 0x7637C000 C:\WINDOWS\System32\IMM32.DLL

0x75C20000 - 0x75CB1000 C:\WINDOWS\System32\jscript.dll

0x73290000 - 0x73305000 C:\WINDOWS\System32\vbscript.dll

0x02990000 - 0x02B37000 C:\WINDOWS\System32\macromed\flash\Flash.ocx

0x76380000 - 0x763C5000 C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll

0x72CB0000 - 0x72CB9000 C:\WINDOWS\System32\wdmaud.drv

0x72CA0000 - 0x72CA8000 C:\WINDOWS\System32\msacm32.drv

0x77BD0000 - 0x77BE4000 C:\WINDOWS\System32\MSACM32.dll

0x77BC0000 - 0x77BC7000 C:\WINDOWS\System32\midimap.dll

0x6D970000 - 0x6D979000 C:\WINDOWS\System32\ddrawex.dll

0x736F0000 - 0x73734000 C:\WINDOWS\System32\DDRAW.dll

0x73B50000 - 0x73B56000 C:\WINDOWS\System32\DCIMAN32.dll

0x74C60000 - 0x74CCF000 C:\WINDOWS\System32\mshtmled.dll

0x71CF0000 - 0x71D0B000 C:\WINDOWS\System32\actxprxy.dll

0x6D440000 - 0x6D450000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

0x5F260000 - 0x5F27A000 C:\WINDOWS\System32\OLEPRO32.DLL

0x6D310000 - 0x6D327000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jpiexp32.dll

0x6D380000 - 0x6D398000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jpishare.dll

0x08000000 - 0x08138000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\client\jvm.dll

0x03F00000 - 0x03F07000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\hpi.dll

0x03F20000 - 0x03F2E000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\verify.dll

0x03F30000 - 0x03F49000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\java.dll

0x03F50000 - 0x03F5D000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\zip.dll

0x069A0000 - 0x06AAF000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\awt.dll

0x72F90000 - 0x72FB3000 C:\WINDOWS\System32\WINSPOOL.DRV

0x06AC0000 - 0x06B10000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\fontmanager.dll

0x738D0000 - 0x73997000 C:\WINDOWS\System32\D3DIM700.DLL

0x6D2F0000 - 0x6D304000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jpicom32.dll

0x07700000 - 0x0770F000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\net.dll

0x07600000 - 0x07622000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\dcpr.dll

0x6DA50000 - 0x6DACD000 C:\WINDOWS\system32\DBGHELP.dll

0x76BE0000 - 0x76BEB000 C:\WINDOWS\System32\PSAPI.DLL


Heap at VM Abort:

Heap

 def new generation total 576K, used 134K [0x100c0000, 0x10160000, 0x10820000)

  eden space 512K, 16% used [0x100c0000, 0x100d53b8, 0x10140000)

  from space 64K, 78% used [0x10150000, 0x1015c818, 0x10160000)

  to space 64K, 0% used [0x10140000, 0x10140000, 0x10150000)

 tenured generation total 5460K, used 5130K [0x10820000, 0x10d75000, 0x160c0000)

   the space 5460K, 93% used [0x10820000, 0x10d22810, 0x10d22a00, 0x10d75000)

 compacting perm gen total 5632K, used 5609K [0x160c0000, 0x16640000, 0x1a0c0000)

   the space 5632K, 99% used [0x160c0000, 0x1663a620, 0x1663a800, 0x16640000)


Local Time = Fri Aug 13 08:29:14 2004

Elapsed Time = 66

#

# The exception above was detected in native code outside the VM

#

# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (1.4.2_03-b02 mixed mode)

(Gregorpi) #2

hmmm dziwna sprawa. Mozesz sprobowac zainstalowac na nowa Jave ze stron SunMicrosystems... Ale widzialem kiedys takiego wira... Przeskanuj dysk wszystkimi skanerami jakie znajdziesz tutaj http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=7787


(Szafa R) #3

EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION oznacza to że nie masz dobrze zainstalowanej karty graficznej. Powinnaś zainstalować jeszcze raz sterowniki

Pozdrawiam Chudy