Co to za log?


(Tentomek) #1

Otwieram system a tu na pulpicie jakiś dziwny log :? nawet nie wiem

skąd on jest i tym bardziej nie wiem co on oznacza ... wiem tylko że

coś z Javą ... ale co ? może mieliście już coś podobnego u siebie ??

poniżej zamieszczam całość :

An unexpected exception has been detected in native code outside the VM.

Unexpected Signal : EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) occurred at PC=0x6D331FFF

Function=[unknown.]

Library=C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jpiexp32.dll

NOTE: We are unable to locate the function name symbol for the error

just occurred. Please refer to release documentation for possible

reason and solutions.

Current Java thread:

at sun.plugin.services.WPlatformService.waitEvent(Native Method)

at sun.plugin.viewer.frame.IExplorerEmbeddedFrame.destroy(Unknown Source)

Dynamic libraries:

0x00400000 - 0x00419000 C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

0x77F50000 - 0x77FFB000 C:\WINDOWS\System32\ntdll.dll

0x77E60000 - 0x77F4C000 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll

0x77C00000 - 0x77C53000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

0x77D30000 - 0x77DBD000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll

0x77C60000 - 0x77C9E000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll

0x77DC0000 - 0x77E5C000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll

0x78000000 - 0x7806E000 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll

0x772C0000 - 0x77323000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll

0x769A0000 - 0x76AE9000 C:\WINDOWS\System32\SHDOCVW.dll

0x71950000 - 0x71A34000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.0.0_x-ww_1382d70a\comctl32.dll

0x773C0000 - 0x77BBB000 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

0x77330000 - 0x773BB000 C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll

0x771A0000 - 0x772B0000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

0x75F50000 - 0x7604C000 C:\WINDOWS\System32\BROWSEUI.dll

0x723E0000 - 0x723F3000 C:\WINDOWS\System32\browselc.dll

0x75F10000 - 0x75F2D000 C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll

0x76FC0000 - 0x77038000 C:\WINDOWS\System32\CLBCATQ.DLL

0x77110000 - 0x7719B000 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll

0x77040000 - 0x7710D000 C:\WINDOWS\System32\COMRes.dll

0x77BF0000 - 0x77BF7000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll

0x5B1D0000 - 0x5B204000 C:\WINDOWS\System32\UxTheme.dll

0x761D0000 - 0x76268000 C:\WINDOWS\system32\WININET.dll

0x76290000 - 0x7631B000 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll

0x76270000 - 0x76280000 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll

0x76F80000 - 0x76F90000 C:\WINDOWS\System32\Secur32.dll

0x76650000 - 0x76737000 C:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.dll

0x06330000 - 0x06345000 C:\WINDOWS\system32\SSSensor.dll

0x10000000 - 0x1000C000 C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

0x010C0000 - 0x010FD000 C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

0x76380000 - 0x763C5000 C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll

0x72F90000 - 0x72FB3000 C:\WINDOWS\System32\WINSPOOL.DRV

0x76B00000 - 0x76B15000 C:\WINDOWS\System32\ATL.DLL

0x01160000 - 0x0121B000 C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

0x5F260000 - 0x5F27A000 C:\WINDOWS\System32\olepro32.dll

0x01330000 - 0x01348000 C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

0x7C080000 - 0x7C0F7000 C:\WINDOWS\System32\MSVCP70.dll

0x7C000000 - 0x7C054000 C:\WINDOWS\System32\MSVCR70.dll

0x760C0000 - 0x76138000 C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll

0x75E60000 - 0x75F01000 C:\WINDOWS\System32\SXS.DLL

0x76140000 - 0x761CC000 C:\WINDOWS\System32\shdoclc.dll

0x74720000 - 0x747AF000 C:\WINDOWS\System32\mlang.dll

0x71A70000 - 0x71A79000 C:\WINDOWS\System32\wsock32.dll

0x71A50000 - 0x71A65000 C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll

0x71A40000 - 0x71A48000 C:\WINDOWS\System32\WS2HELP.dll

0x015F0000 - 0x0162C000 C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

0x013D0000 - 0x013D8000 C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll

0x76ED0000 - 0x76F07000 C:\WINDOWS\System32\RASAPI32.DLL

0x76E80000 - 0x76E91000 C:\WINDOWS\System32\rasman.dll

0x71BD0000 - 0x71C1D000 C:\WINDOWS\System32\NETAPI32.dll

0x76EA0000 - 0x76ECA000 C:\WINDOWS\System32\TAPI32.dll

0x76E70000 - 0x76E7D000 C:\WINDOWS\System32\rtutils.dll

0x76B20000 - 0x76B4D000 C:\WINDOWS\System32\WINMM.dll

0x72260000 - 0x72265000 C:\WINDOWS\System32\sensapi.dll

0x75A40000 - 0x75AE4000 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll

0x763D0000 - 0x765CB000 C:\WINDOWS\System32\msi.dll

0x76F10000 - 0x76F35000 C:\WINDOWS\System32\DNSAPI.dll

0x76FA0000 - 0x76FA7000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll

0x76F50000 - 0x76F7D000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll

0x76FB0000 - 0x76FB5000 C:\WINDOWS\System32\rasadhlp.dll

0x747C0000 - 0x74A6D000 C:\WINDOWS\System32\mshtml.dll

0x76360000 - 0x7637A000 C:\WINDOWS\System32\IMM32.DLL

0x325C0000 - 0x325D2000 C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll

0x02760000 - 0x0277E000 C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\scrauth.dll

0x02790000 - 0x027B0000 C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\ScrBlock.dll

0x76C20000 - 0x76C4B000 C:\WINDOWS\System32\wintrust.dll

0x76C80000 - 0x76CA2000 C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll

0x0FFD0000 - 0x0FFF2000 C:\WINDOWS\System32\rsaenh.dll

0x75C20000 - 0x75CB1000 c:\windows\system32\jscript.dll

0x67350000 - 0x6738B000 C:\WINDOWS\System32\iepeers.dll

0x74670000 - 0x74697000 C:\WINDOWS\System32\MSLS31.DLL

0x71AC0000 - 0x71AD1000 C:\WINDOWS\system32\MPR.dll

0x75F30000 - 0x75F36000 C:\WINDOWS\System32\drprov.dll

0x71BC0000 - 0x71BCD000 C:\WINDOWS\System32\ntlanman.dll

0x71C80000 - 0x71C96000 C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll

0x71C40000 - 0x71C7C000 C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll

0x71C30000 - 0x71C36000 C:\WINDOWS\System32\NETRAP.dll

0x71BA0000 - 0x71BB1000 C:\WINDOWS\System32\SAMLIB.dll

0x75F40000 - 0x75F49000 C:\WINDOWS\System32\davclnt.dll

0x75940000 - 0x75A32000 C:\WINDOWS\System32\MSGINA.dll

0x76330000 - 0x7633F000 C:\WINDOWS\System32\WINSTA.dll

0x1F7B0000 - 0x1F7E1000 C:\WINDOWS\System32\ODBC32.dll

0x1F850000 - 0x1F868000 C:\WINDOWS\System32\odbcint.dll

0x73B30000 - 0x73B43000 C:\WINDOWS\System32\sti.dll

0x74A90000 - 0x74A97000 C:\WINDOWS\System32\CFGMGR32.dll

0x72CB0000 - 0x72CB9000 C:\WINDOWS\System32\wdmaud.drv

0x72CA0000 - 0x72CA8000 C:\WINDOWS\System32\msacm32.drv

0x77BD0000 - 0x77BE4000 C:\WINDOWS\System32\MSACM32.dll

0x77BC0000 - 0x77BC7000 C:\WINDOWS\System32\midimap.dll

0x71CF0000 - 0x71D0B000 C:\WINDOWS\System32\actxprxy.dll

0x72AB0000 - 0x72AC8000 C:\WINDOWS\System32\plugin.ocx

0x662F0000 - 0x66311000 C:\WINDOWS\System32\itss.dll

0x74D40000 - 0x74DD5000 C:\WINDOWS\System32\inetcomm.dll

0x74D10000 - 0x74D2F000 C:\WINDOWS\System32\MSOERT2.dll

0x66BB0000 - 0x66BBE000 C:\WINDOWS\System32\inetres.dll

0x6D1A0000 - 0x6D1AB000 C:\WINDOWS\System32\dispex.dll

0x66D70000 - 0x66D7A000 C:\WINDOWS\System32\imgutil.dll

0x74C60000 - 0x74CCF000 C:\WINDOWS\System32\mshtmled.dll

0x6C2F0000 - 0x6C323000 C:\WINDOWS\System32\dxtrans.dll

0x65000000 - 0x65009000 C:\WINDOWS\System32\ddrawex.dll

0x51000000 - 0x51050000 C:\WINDOWS\System32\DDRAW.dll

0x73B50000 - 0x73B56000 C:\WINDOWS\System32\DCIMAN32.dll

0x6C330000 - 0x6C385000 C:\WINDOWS\System32\dxtmsft.dll

0x6D460000 - 0x6D470000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

0x6D330000 - 0x6D348000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jpiexp32.dll

0x6D3A0000 - 0x6D3B8000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jpishare.dll

0x08000000 - 0x08139000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\client\jvm.dll

0x00E70000 - 0x00E77000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\hpi.dll

0x02720000 - 0x0272E000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\verify.dll

0x029E0000 - 0x029F9000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\java.dll

0x03000000 - 0x0300D000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\zip.dll

0x06B50000 - 0x06C62000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\awt.dll

0x04070000 - 0x040C1000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\fontmanager.dll

0x5C000000 - 0x5C0C8000 C:\WINDOWS\System32\D3DIM700.DLL

0x6D310000 - 0x6D324000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jpicom32.dll

0x73290000 - 0x73305000 c:\windows\system32\vbscript.dll

0x73530000 - 0x73554000 C:\WINDOWS\System32\scrrun.dll

0x6DA50000 - 0x6DACC000 C:\WINDOWS\system32\DBGHELP.dll

0x76BE0000 - 0x76BEB000 C:\WINDOWS\System32\PSAPI.DLL

Heap at VM Abort:

Heap

def new generation total 576K, used 474K [0x10010000, 0x100b0000, 0x10770000)

eden space 512K, 80% used [0x10010000, 0x10076a68, 0x10090000)

from space 64K, 99% used [0x10090000, 0x1009ffe8, 0x100a0000)

to space 64K, 0% used [0x100a0000, 0x100a0000, 0x100b0000)

tenured generation total 1408K, used 858K [0x10770000, 0x108d0000, 0x16010000)

the space 1408K, 60% used [0x10770000, 0x10846950, 0x10846a00, 0x108d0000)

compacting perm gen total 4096K, used 3516K [0x16010000, 0x16410000, 0x1a010000)

the space 4096K, 85% used [0x16010000, 0x1637f178, 0x1637f200, 0x16410000)

Local Time = Wed Jul 06 14:12:12 2005

Elapsed Time = 12

The exception above was detected in native code outside the VM

Java VM: Java HotSpot Client VM (1.4.2_05-b04 mixed mode)


(Dragonlnx) #2

0x0FFD0000 ? hm... jakies błedy javy (spróbuj zainstalować nowszą)


(Tentomek) #3

tak mam już najnowszą aktualizację Jave 5.0 ( sama się zaktualizowała )

ten log ma skrót : hs_err_pid2708.log

tzn. coś takiego widnieje u mnie na pulpicie.

Nie wiem czy mam sie tym martwić czy zostawić to tak jak jest :?


(Polko P L) #4

miałem ten sam problem :slight_smile: usuń ten log. a jeśli będzie się znowu pojawiał to wywal jawe i zainstaluj na nowo

zakładałem taki topic: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... k+pulpicie skożystałem z rady bocziego i narazie jeszcze nie widziałem takiego loga :wink:


(Tentomek) #5

Ja mam nową Javę więc nowszej już nie ma :slight_smile:

ale skoro nie ma sie tym co martwić to OK

dzięki za odpowiedzi na mój problem :slight_smile:

Pozdrawiam