Co to znaczy, że program ma buga?


(rafal83) #1

może mi ktoś tak pokrótce to wytłumaczyć?? byłbym wdzięczny:)


(Lammermoor) #2
Błąd oprogramowania lub w żargonie informatycznym bug (czytaj bag) - wyrażenie oznaczające pewien błąd, usterkę, niepożądane, powtarzające się przy zajściu określonych czynników działanie programu, wynikające z błędu człowieka na jednym z etapów tworzenia oprogramowania, zwykle na etapie projektowania lub tworzenia kodu źródłowego.

Cytat z Wikipedii