Combo box w Excel


(Shymo) #1

Witam i proszę o pomoc z Excel/VBA

Mam wstawione do arkusza 3 comboboxy z listą rozwijalną.

Jak zrobić taką "kontrolną komórkę", która będzie sprawdzała poprawność danych w pewnym zakresie?

Typu: jeżeli wybrana pozycja z listy1 zawiera pewien ciąg znaków "MM" a pozycja z listy2 "SS" to pojawi się komunikat 'Zła konfiguracja'

Jakaś wskazówka jak się odwołać do pola "Text" w combo box?

W załączeniu przykład Kalkulator_test.xls