Conky w kde4 problem czarny pulpit

Witam

Mam problem z ustawieniem conky zeby wspolpracowal z kde była tapetka etc

natym konfigu jest conky ale ginie tapeta

background yes


#prawy dolny rog

gap_x 1050

gap_y 50


maximum_width 200


# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel

#font -*-*-*-r-normal--14-*-*-*-c-*-iso8859-2

font -xos4-terminus-*-r-normal-*-12-100-*-*-c-*-iso10646-1


# Use Xft?

use_xft yes


#xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=8

xftfont Terminus:encoding=utf-8:size=9

xftalpha 0.9


update_interval 1.0


total_run_times 0


own_window no


own_window_type desktop

own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

own_window_transparent yes


# If own_window_transparent is set to no, you can set the background colour here

own_window_colour hotpink


# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)

double_buffer yes

draw_shades yes

draw_outline no

draw_borders no

stippled_borders 8

border_margin 4

border_width 1


default_color white

default_shade_color black

default_outline_color white


alignment top_left

no_buffers yes

uppercase no


cpu_avg_samples 2

net_avg_samples 2


override_utf8_locale no


use_spacer yes


TEXT

${color #ddaa00}${font Terminus:encoding=iso8859-2:size=15}${time %A}${color}

${font :encoding=iso8859-2:size=9}$alignc${color #ddaa00}${time %e %B %G}


${color slate grey}Kernel:

$alignc${color }$kernel

${color slate grey}UpTime:

$alignc${color }$uptime

${color slate grey}Load:

$alignc${color }$loadavg


${color }${color slate grey}CPU: $color%${color #ddaa00}$cpu$alignr$color$running_processes/ $processes

${color slate grey}${cpugraph 25,200 000000 ffffff}

${font :size=8}${color #ddaa00}${top name 1}$alignr${top cpu 1}

${color lightgrey}${top name 2}$alignr${top cpu 2}

${color lightgrey}${top name 3}$alignr${top cpu 3}

${color lightgrey}${top name 4}$alignr${top cpu 4}

${font :size=9}

${color slate grey}RAM: $color%$memperc ${alignr}$mem

${membar 5,200}

${color slate grey}SWAP: $color%$swapperc ${alignr}$swap

${swapbar 5,200}

${font :size=8}${color #ddaa00}${top_mem name 1}$alignr${top_mem mem 1}

${color lightgrey}${top_mem name 2}$alignr${top_mem mem 2}

${color lightgrey}${top_mem name 3}$alignr${top_mem mem 3}

${color lightgrey}${top_mem name 4}$alignr${top_mem mem 4}

${font :size=9}

${color slate grey}TWARDZIEL: $color$alignr$diskio

${color slate grey}${diskiograph 25,200 000000 ff0000}

${color slate grey} /:${alignr}${color }${fs_free /}

${fs_bar 5,200 /}


${color slate grey}INTERNET:

${color}DL:${color #ddaa00}${downspeed eth0}${color}UP:${color #ddaa00}${upspeed eth0}${color}${alignr}KiB/s

${offset 10}${color}Total: ${color white}${totaldown eth0}

${offset 10}${color}Total: ${color white}${totalup eth0}

${color slate grey}${downspeedgraph eth0 25,200 000000 00ff00}

${color slate grey}${upspeedgraph eth0 25,200 000000 0000ff}


${color #0077ff}@Connections@

$color Outbound: ${tcp_portmon 32768 61000 count}

$color Inbound: ${tcp_portmon 1 32767 count} 

${color #0077ff}Outbound Connection ${alignr} Port$color

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 0} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 0}

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 1} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 1}

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 2}

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 3} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 3}

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 4}

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 5}

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 6}

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 7}

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 8}

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 9}

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 10}

jak to naprawić ?

/lub prosze o konfig dzialajacy

system debian squeeze

kde 4.3.2 .

Witam

Przeczytaj ten poradnik http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=6370#6370; zwróć uwagę na te linie w configu conky

Właśnie ten config mam z tego poradnika ale tam nie ma o kde 4 bo jest pisany jeszcze pod kde3,5 ;]. a kde3,5 a kde 4 to ogromna różnica :P.

Te linie są zahashowane tzn. postaw przed nimi #, może to pomoże.

Rozwiązany problem Dzięki pomocy użytkownika Kaka’.

Wystarczyło nieco zmodyfikować config conky

background yes


#prawy dolny rog

gap_x 1050

gap_y 50


maximum_width 200


# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel

#font -*-*-*-r-normal--14-*-*-*-c-*-iso8859-2

font -xos4-terminus-*-r-normal-*-12-100-*-*-c-*-iso10646-1


# Use Xft?

use_xft yes


#xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=8

xftfont Terminus:encoding=utf-8:size=9

xftalpha 0.9


update_interval 1.0


total_run_times 0

own_window yes

own_window_type normal

own_window_transparent yes

own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_page


# If own_window_transparent is set to no, you can set the background colour here

own_window_colour hotpink


# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)

double_buffer yes

draw_shades yes

draw_outline no

draw_borders no

stippled_borders 8

border_margin 4

border_width 1


default_color white

default_shade_color black

default_outline_color white


alignment top_left

no_buffers yes

uppercase no


cpu_avg_samples 2

net_avg_samples 2


override_utf8_locale yes


use_spacer yes


TEXT

${color #ddaa00}${font Terminus:encoding=iso8859-2:size=15}${time %A}${color}

${font :encoding=iso8859-2:size=9}$alignc${color #ddaa00}${time %e %B %G}


${color slate grey}Kernel:

$alignc${color }$kernel

${color slate grey}UpTime:

$alignc${color }$uptime

${color slate grey}Load:

$alignc${color }$loadavg


${color }${color slate grey}CPU: $color%${color #ddaa00}$cpu$alignr$color$running_processes/ $processes

${color slate grey}${cpugraph 25,200 000000 ffffff}

${font :size=8}${color #ddaa00}${top name 1}$alignr${top cpu 1}

${color lightgrey}${top name 2}$alignr${top cpu 2}

${color lightgrey}${top name 3}$alignr${top cpu 3}

${color lightgrey}${top name 4}$alignr${top cpu 4}

${font :size=9}

${color slate grey}RAM: $color%$memperc ${alignr}$mem

${membar 5,200}

${color slate grey}SWAP: $color%$swapperc ${alignr}$swap

${swapbar 5,200}

${font :size=8}${color #ddaa00}${top_mem name 1}$alignr${top_mem mem 1}

${color lightgrey}${top_mem name 2}$alignr${top_mem mem 2}

${color lightgrey}${top_mem name 3}$alignr${top_mem mem 3}

${color lightgrey}${top_mem name 4}$alignr${top_mem mem 4}

${font :size=9}

${color slate grey}TWARDZIEL: $color$alignr$diskio

${color slate grey}${diskiograph 25,200 000000 ff0000}

${color slate grey} /:${alignr}${color }${fs_free /}

${fs_bar 5,200 /}


${color slate grey}${diskiograph 25,200 000000 ff0000}

${color slate grey} /home:${alignr}${color }${fs_free /home}

${fs_bar 5,200 /home}


${color slate grey}INTERNET:

${color}DL:${color #ddaa00}${downspeed eth0}${color}UP:${color #ddaa00}${upspeed eth0}${color}${alignr}KiB/s

${offset 10}${color}Total: ${color white}${totaldown eth0}

${offset 10}${color}Total: ${color white}${totalup eth0}

${color slate grey}${downspeedgraph eth0 25,200 000000 00ff00}

${color slate grey}${upspeedgraph eth0 25,200 000000 0000ff}


${color #0077ff}@Connections@

$color Outbound: ${tcp_portmon 32768 61000 count}

$color Inbound: ${tcp_portmon 1 32767 count} 

${color #0077ff}Outbound Connection ${alignr} Port$color

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 0} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 0}

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 1} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 1}

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 2}

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 3} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 3}

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 4}

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 5}

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 6}

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 7}

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 8}

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 9}

 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 10}

potem wydajemy polecenie feh --bg-scale “grep 'wallpaper=' ~/.kde/share/config/plasma-desktop-appletsrc | tail --bytes=+11” ja zrobilem sobie skrypt najpierw

feh --bg-scale "`grep 'wallpaper=' ~/.kde/share/config/plasma-desktop-appletsrc | tail --bytes=+11`"

potem

conky

i do autostart

#!/bin/bash

feh --bg-scale "`grep 'wallpaper=' ~/.kde/share/config/plasma-desktop-appletsrc | tail --bytes=+11`"

conky