Coś zamyka aplikacje bez przyczyn... LOGi


(Zagajgsi) #1

normalnie nie wiem dlaczego ale dzieje sie tak ze normalnie korzystam z komputera np firefox, aqq i same od siebie sie zamykają a po restarcie kompa jest ok wstawię loga zobaczcie co w nim siedzi :smiley:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:00:47, on 2010-01-14

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

E:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

E:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

E:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

E:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

E:\Documents and Settings\zagaj\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe

E:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe

E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

E:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

E:\Documents and Settings\zagaj\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\1.2.183.13\GoogleCrashHandler.exe

E:\Program Files\McAfee Security Scan\1.0.150\SSScheduler.exe

E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

E:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

E:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

E:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

E:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

E:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

E:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu 10\spellchecker_gg.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Program Files\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - E:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_0_1.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - E:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - E:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - E:\Documents and Settings\zagaj\Dane aplikacji\Gadu-Gadu 10\_userdata\ggbho.2.dll

O3 - Toolbar: &Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - E:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_0_1.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - E:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "E:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "E:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "E:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] E:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "E:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "E:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "E:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "E:\Documents and Settings\zagaj\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "E:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu 10] "E:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] E:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - Startup: Mobiola Web Camera for S60.lnk = E:\Program Files\Mobiola Web Camera for S60\webcam.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International

O13 - Gopher Prefix: 

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - E:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - E:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - E:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - E:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - E:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

(kliszka) #2

NVSVC32.Exe - to może być Twój problem .Normalnie jest to część składniowa sterownika NVIDIA .Lecz często podszywa się pod nią wirus ( trojan ) "nvsvc32.exe".

Podam Ci link do strony ,na której jest skaner online ( NVIDIA Driver Helper Service ) zrób nim skanowanie...

http://www.processlibrary.com/directory/files/nvsvc32/ - to ten link :lol:


(Zagajgsi) #3

po skanie i naprawie ;D

kolejny log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:41:57, on 2010-01-15

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

E:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

E:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

E:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

E:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

E:\Documents and Settings\zagaj\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe

E:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe

E:\Documents and Settings\zagaj\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\1.2.183.13\GoogleCrashHandler.exe

E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

E:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

E:\Program Files\McAfee Security Scan\1.0.150\SSScheduler.exe

E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

E:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

E:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

E:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

E:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu 10\spellchecker_gg.exe

E:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

E:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

E:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

E:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster 2009\registrybooster.exe

E:\Program Files\Uniblue\DriverScanner\DriverScanner.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - E:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_0_1.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - E:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - E:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - E:\Documents and Settings\zagaj\Dane aplikacji\Gadu-Gadu 10\_userdata\ggbho.2.dll

O3 - Toolbar: &Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - E:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_0_1.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - E:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "E:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "E:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "E:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] E:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "E:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "E:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "E:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "E:\Documents and Settings\zagaj\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "E:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu 10] "E:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] E:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\RunOnce: [UniblueRegistryBooster] "E:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster 2009\launcher.exe" delay 20000

O4 - Startup: Mobiola Web Camera for S60.lnk = E:\Program Files\Mobiola Web Camera for S60\webcam.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International

O13 - Gopher Prefix: 

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - E:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - E:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - E:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - E:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - E:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

(Agatonster) #4

blow85 ,

Proszę zapoznać się z tematem TYTUŁOWANIE TEMATÓW DOTYCZĄCYCH LOGÓW i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

Wklejanie logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do zaleceń