Coś zmienilo przypisywanie klawiszy


(Ewageo) #1

Za każdym razem gdy nacisnę spacje wyskakuje mi Mój Komputer, dolna strzalka odpala mi kalkulator i ogolnie klawiatura zaczyna wariowac co utrudnia mi pisanie i granie(przerywa mi pisanie wyskakując po każdej spacji i gdy gram minimalizuje mi grę i pojawia się mój komputer)Jak to usunąć? Podpięcie pod inny usb nic nie daje pod ps2 to samo. Zbootowałem knoppixa i tam wszystko chodzi prawidłowo. Instalowałem REMAPKEY i tam przypisanie pokazuje prawidlowe. Ponizej log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:16:00, on 2010-11-06

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe

C:\Program Files\K2T\WTW\wtw.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MSIAfterburner] "C:\Program Files\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe" /s

O4 - S-1-5-18 Startup: WTW.lnk = C:\Program Files\K2T\WTW\wtw.exe (User 'SYSTEM')

O4 - .DEFAULT Startup: WTW.lnk = C:\Program Files\K2T\WTW\wtw.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: WTW.lnk = C:\Program Files\K2T\WTW\wtw.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1281043227859

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NitroPDFDriverCreatorReadSpool (NitroDriverReadSpool) - Nitro PDF Software - C:\Program Files\Nitro PDF\Professional\NitroPDFDriverService.exe

O23 - Service: NLS Service (nlsX86cc) - Nalpeiron Ltd. - C:\WINDOWS\system32\NLSSRV32.EXE

O23 - Service: PDAgent - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDAgent.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe


--

End of file - 4483 bytes

-- Dodane 06.11.2010 (So) 16:33 --

dodam jeszcze że w trybie awaryjnym jest wszystko w porządku - przywrócenia nie mam juz możliwości zrobienia