Crash Bodyshopa, działanie programu zostało zakłócone, logi


(Jane Vicodin) #1

Witam, nie znalazłam odpowiedniego działu więc zamieszczam tutaj. Chodzi mi o to, że bodyshop od sims 2 crashuje przy włączaniu (słynne "działanie programu zostało zakłócone. Aplikacja zostanie zamknięta") , wcześniej działał a nie dodawałam nowych dodatków i nie wiem czym to jest spowodowane. Proszę o analizę logów, bo ja nic z tego nie rozumiem, a nie wiem co jest przyczyną crashów..

 1. Z pliku "TS2BodyShop 2012.01.17 13.17.10" w folderze The sims 2

  Exception time: 01/17/2012, at 13:17:11.

  Exception code: 0xE06D7363 (-529697949) .

  Current thread ID: 6052 (0x000017a4).

  Version information:

  Application/module path: C:\Program Files\EA GAMES\The Sims 2 Rezydencje i ogrody Akcesoria\CSBin\TS2BodyShop.exe

  Application/module version name: The Sims 2 Body Shop

  Application/module version: 1.17.0.66

  System version: Windows NT 6.0

  System memory: 2048 Megabytes total, 972 Megabytes free.

  Application/module configuration: ReleaseSRT

  Exception module: C:\Windows\system32\kernel32.dll.

  Exception address: 0x75f9fc56. Section:Offset: 0x01:0x0003ec56.

  Registers

  EAX: 0012f1b0

  EBX: 15c388a8

  ECX: 00000003

  EDX: 00000000

  ESI: 00b07fa8

  EDI: 0012f240

  CS:EIP: 001b:75f9fc56

  SS:ESP: 0023:0012f1b0 EBP:0012f200

  DS:0023 ES:0023 FS:003b GS:0000

  Flags: 00200212

  Loaded Modules

  Address Size Module Path


  0x00400000 8253440 TS2BodyShop.exe C:\Program Files\EA GAMES\The Sims 2 Rezydencje i ogrody Akcesoria\CSBin\TS2BodyShop.exe

  0x77180000 1212416 ntdll.dll C:\Windows\system32\ntdll.dll

  0x75f60000 901120 kernel32.dll C:\Windows\system32\kernel32.dll

  0x756d0000 212992 snxhk.dll C:\Program Files\AVAST Software\Avast\snxhk.dll

  0x75840000 811008 ADVAPI32.dll C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll

  0x75cb0000 798720 RPCRT4.dll C:\Windows\system32\RPCRT4.dll

  0x770e0000 643072 USER32.dll C:\Windows\system32\USER32.dll

  0x75be0000 307200 GDI32.dll C:\Windows\system32\GDI32.dll

  0x76b60000 1331200 ole32.dll C:\Windows\system32\ole32.dll

  0x77330000 696320 msvcrt.dll C:\Windows\system32\msvcrt.dll

  0x6f450000 1810432 d3d9.dll C:\Windows\system32\d3d9.dll

  0x75680000 32768 VERSION.dll C:\Windows\system32\VERSION.dll

  0x6f860000 24576 d3d8thk.dll C:\Windows\system32\d3d8thk.dll

  0x73120000 49152 dwmapi.dll C:\Windows\system32\dwmapi.dll

  0x72120000 28672 WSOCK32.dll C:\Windows\system32\WSOCK32.dll

  0x75c30000 184320 WS2_32.dll C:\Windows\system32\WS2_32.dll

  0x772e0000 24576 NSI.dll C:\Windows\system32\NSI.dll

  0x772c0000 122880 IMM32.dll C:\Windows\system32\IMM32.dll

  0x75e10000 819200 MSCTF.dll C:\Windows\system32\MSCTF.dll

  0x76040000 11603968 SHELL32.dll C:\Windows\system32\SHELL32.dll

  0x76cb0000 364544 SHLWAPI.dll C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll

  0x75b50000 577536 OLEAUT32.dll C:\Windows\system32\OLEAUT32.dll

  0x77320000 36864 LPK.DLL C:\Windows\system32\LPK.DLL

  0x75910000 512000 USP10.dll C:\Windows\system32\USP10.dll

  0x10000000 315392 guard32.dll C:\Windows\system32\guard32.dll

  0x75670000 28672 fltlib.dll C:\Windows\system32\fltlib.dll

  0x748d0000 1695744 comctl32.dll C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6002.18305_none_5cb72f2a088b0ed3\comctl32.dll

  0x74630000 901120 DbgHelp.dll C:\Windows\system32\DbgHelp.dll

  0x757a0000 28672 psapi.dll C:\Windows\system32\psapi.dll

  0x74060000 258048 uxtheme.dll C:\Windows\system32\uxtheme.dll

  0x71220000 32768 saHook.dll c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\saHook.dll

  0x00cb0000 86016 AM32-32591.dll C:\Program Files\Ad Muncher\AM32-32591.dll

  0x73af0000 303104 rasapi32.dll C:\Windows\system32\rasapi32.dll

  0x73ad0000 81920 rasman.dll C:\Windows\system32\rasman.dll

  0x754f0000 483328 NETAPI32.dll C:\Windows\system32\NETAPI32.dll

  0x73990000 200704 TAPI32.dll C:\Windows\system32\TAPI32.dll

  0x74710000 49152 rtutils.dll C:\Windows\system32\rtutils.dll

  0x743c0000 204800 WINMM.dll C:\Windows\system32\WINMM.dll

  0x74380000 253952 OLEACC.dll C:\Windows\system32\OLEACC.dll

  0x756b0000 122880 USERENV.dll C:\Windows\system32\USERENV.dll

  0x75690000 81920 Secur32.dll C:\Windows\system32\Secur32.dll

  0x6e820000 12722176 nvd3dum.dll C:\Windows\system32\nvd3dum.dll

  0x75d80000 540672 CLBCatQ.DLL C:\Windows\system32\CLBCatQ.DLL

  0x72dc0000 208896 dxdiagn.dll C:\Windows\system32\dxdiagn.dll

  0x76f50000 1613824 SETUPAPI.dll C:\Windows\system32\SETUPAPI.dll

  0x6ad80000 524288 dxgi.dll C:\Windows\system32\dxgi.dll

  0x64e60000 1056768 d3d10.dll C:\Windows\system32\d3d10.dll

  0x6ad40000 208896 d3d10core.dll C:\Windows\system32\d3d10core.dll

  0x6f9b0000 180224 d3d10_1.dll C:\Windows\system32\d3d10_1.dll

  0x6d6b0000 237568 d3d10_1core.dll C:\Windows\system32\d3d10_1core.dll

  0x72bc0000 536576 d3d11.dll C:\Windows\system32\d3d11.dll

  0x740e0000 45056 wbemprox.dll C:\Windows\system32\wbem\wbemprox.dll

  0x74000000 372736 wbemcomn.dll C:\Windows\system32\wbemcomn.dll

  0x74d50000 241664 rsaenh.dll C:\Windows\system32\rsaenh.dll

  0x6fd60000 65536 wbemsvc.dll C:\Windows\system32\wbem\wbemsvc.dll

  0x6fd70000 626688 fastprox.dll C:\Windows\system32\wbem\fastprox.dll

  0x74f90000 98304 NTDSAPI.dll C:\Windows\system32\NTDSAPI.dll

  0x75030000 180224 DNSAPI.dll C:\Windows\system32\DNSAPI.dll

  0x75c60000 299008 WLDAP32.dll C:\Windows\system32\WLDAP32.dll

  0x74ba0000 880640 winbrand.dll C:\Windows\system32\winbrand.dll

  0x730b0000 458752 dsound.dll C:\Windows\system32\dsound.dll

  0x74ad0000 106496 POWRPROF.dll C:\Windows\system32\POWRPROF.dll

  0x747c0000 184320 WINTRUST.dll C:\Windows\system32\WINTRUST.dll

  0x753a0000 991232 CRYPT32.dll C:\Windows\system32\CRYPT32.dll

  0x75230000 73728 MSASN1.dll C:\Windows\system32\MSASN1.dll

  0x772f0000 167936 imagehlp.dll C:\Windows\system32\imagehlp.dll

  Call stack:

  0x0001:0x0003ec56 C:\Windows\system32\kernel32.dll RaiseException() + 88

  0x0001:0x005973a1 C:\Program Files\EA GAMES\The Sims 2 Rezydencje i ogrody Akcesoria\CSBin\TS2BodyShop.exe public: virtual bool __thiscall cTSCommonCOMDirector::OnStart(class cIGZCOM *)() + 2622833

  0x0001:0x00585400 C:\Program Files\EA GAMES\The Sims 2 Rezydencje i ogrody Akcesoria\CSBin\TS2BodyShop.exe public: virtual bool __thiscall cTSCommonCOMDirector::OnStart(class cIGZCOM *)() + 2549200

  0x0001:0x0041069c C:\Program Files\EA GAMES\The Sims 2 Rezydencje i ogrody Akcesoria\CSBin\TS2BodyShop.exe public: virtual bool __thiscall cTSCommonCOMDirector::OnStart(class cIGZCOM *)() + 1022060

  0x0001:0x004171e6 C:\Program Files\EA GAMES\The Sims 2 Rezydencje i ogrody Akcesoria\CSBin\TS2BodyShop.exe public: virtual bool __thiscall cTSCommonCOMDirector::OnStart(class cIGZCOM *)() + 1049526

  0x0001:0x00415085 C:\Program Files\EA GAMES\The Sims 2 Rezydencje i ogrody Akcesoria\CSBin\TS2BodyShop.exe public: virtual bool __thiscall cTSCommonCOMDirector::OnStart(class cIGZCOM *)() + 1040981

  Stack data: (ESP is 0x0012f1b0)

  0x0012f030 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000080 ff3f0000 00000000

  0x0012f050 00000000 00000000 00000000 00000000 0c020261 00e60000 bc016560 000e0000

  0x0012f070 f0020261 00e60000 c8016560 000e0000 d4030261 00ce0300 d4016560 000e0000

  0x0012f090 a0070261 00e60000 e0016560 000e0000 84080261 00e60000 ec016560 000e0000

  0x0012f0b0 68090261 00e60000 f8016560 000e0000 4c0a0261 00560000 04026560 000e0000

  0x0012f0d0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

  0x0012f0f0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

  0x0012f110 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

  0x0012f130 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

  0x0012f150 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

  0x0012f170 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

  0x0012f190 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

  0x0012f1b0 63736de0 01000000 00000000 56fcf975 03000000 20059319 74f21200 b052b500

  0x0012f1d0 241f5c00 f8bfbb00 182bc918 ce365c00 06000000 bdc5a700 00f21200 31104000

  0x0012f1f0 182bc918 bcc5a700 06000000 68f21200 40f21200 a1839900 63736de0 01000000

  0x0012f210 03000000 34f21200 2c000000 145b6d03 63736de0 01000000 00000000 00000000

  0x0012f230 03000000 20059319 74f21200 b052b500 8cf31200 00649800 74f21200 b052b500

  0x0012f250 68f21200 68f21200 67f21200 fcf31200 a888c315 6c653232 182bc918 1e2bc918

  0x0012f270 1f2bc918 7466b000 00000000 00000000 76656374 6f720000 00000000 00000000

  0x0012f290 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

  0x0012f2b0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

  0x0012f2d0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

  0x0012f2f0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

  0x0012f310 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

  Instruction data: (EIP is 0x75f9fc56)

  0x75f9fbd6 e8 66 83 24 46 00 0f b7 05 e8 e5 02 76 83 c4 0c d1 e8 5e 5d c2 08 00 c7 45 fc 02 00 00 00 e9 19

  0x75f9fbf6 b5 00 00 90 90 90 90 90 8b ff 55 8b ec 83 ec 50 8b 45 08 89 45 b0 8b 45 0c 83 e0 01 89 45 b4 33

  0x75f9fc16 c0 39 45 14 89 45 b8 c7 45 bc fe fb f9 75 0f 84 2d 8c fd ff 8b 45 10 83 f8 0f 0f 87 bd 77 02 00

  0x75f9fc36 89 45 c0 c1 e0 02 50 ff 75 14 8d 45 c4 50 e8 ae aa 00 00 83 c4 0c 8d 45 b0 50 ff 15 14 17 f6 75

  0x75f9fc56 c9 c2 10 00 90 90 90 90 90 8b ff 55 8b ec 51 51 83 7d 10 00 56 0f 84 eb b8 01 00 ff 75 10 64 8b

  0x75f9fc76 35 18 00 00 00 8d 45 f8 50 81 c6 f8 0b 00 00 ff 15 ac 10 f6 75 6a 00 8d 45 f8 50 56 ff 15 a8 10

  0x75f9fc96 f6 75 85 c0 0f 8c a6 b8 01 00 ff 76 04 ff 75 0c ff 75 08 e8 6f ae 00 00 5e c9 c2 0c 00 50 e8 c2

  0x75f9fcb6 b7 00 00 33 c0 e9 ec ae 00 00 90 90 90 90 90 8b ff 55 8b ec 8b 45 08 25 03 00 00 10 83 ec 28 83

 2. Analiza z programu Debugging tools pliku "TS2BodyShop 2012.01.17 13.17.10.mdmp"

  Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86

  Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

  Loading Dump File [C]

  User Mini Dump File: Only registers, stack and portions of memory are available

  Symbol search path is: Invalid


  • Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *

  • Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *

  • After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *


  Executable search path is:

  Windows Server 2008/Windows Vista Version 6002 (Service Pack 2) MP (4 procs) Free x86 compatible

  Product: WinNt, suite: SingleUserTS Personal

  Machine Name:

  Debug session time: Tue Jan 17 13:17:11.000 2012 (GMT+1)

  System Uptime: not available

  Process Uptime: 0 days 0:11:42.000

  ................................................................

  ..

  This dump file has an exception of interest stored in it.

  The stored exception information can be accessed via .ecxr.

  (b2c.17a4): C++ EH exception - code e06d7363 (first/second chance not available)

  eax=0012e708 ebx=13fe1018 ecx=000017a4 edx=771e5cd4 esi=13fe0fd8 edi=0012e72c

  eip=771e5cd4 esp=0012e3ec ebp=0012e3fc iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc

  cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00200246

  *** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for ntdll.dll -

  ntdll!KiFastSystemCallRet:

  771e5cd4 c3 ret

-- Dodane 18.01.2012 (Śr) 12:42 --

Nikt nie pomoże?