Critical System Eror!Pomocy


(Newlo1) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:25:02, on 2006-10-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Glass2k\Glass2k.exe

C:\Program Files\LClock\LClock.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\NoAds\NoAds.exe

C:\Program Files\Common Files\RTE\RTEGPRS.exe

D:\YzShadow109\YzShadow.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\IGN\Download Manager\DLM.exe

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 200.88.223.98:80

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {479fd0cf-5be9-4c63-8cda-b6d371c67bd5} - C:\Program Files\MMediaCodec\iesplugin.dll

O4 - HKLM..\Run: [smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [Glass2k] C:\Program Files\Glass2k\Glass2k.exe

O4 - HKLM..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [NoAds] "C:\Program Files\NoAds\NoAds.exe"

O4 - HKCU..\Run: [RTEGPRS] "C:\Program Files\Common Files\RTE\RTEGPRS.exe" tray

O4 - HKCU..\Run: [PSwitch] C:\Program Files\Proxy Switcher Standard\ProxySwitcher.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/ ... 3.0.97.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{B45076A2-0C91-40EF-B94E-00974625AEB7}: NameServer = 10.1.0.1,10.1.1.1

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O21 - SSODL: contrabandists - {dfa61db1-388e-4c87-8d56-540fa229bcb4} - C:\WINDOWS\system32\dpfwu.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

Pomocy proszę już tye szukałem ale nie mogę rozwiązać tego problemu:((


(Gutek) #2

UżyjSmitFraudFix wybierz opcji nr 2 , oczywiście w trybie awaryjnym i po tym nowe logi Z HJT i Silenta

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222