Critical system error


(Iska84) #1

Logfile of


(bodek32) #2

Zastosuj smitfraudfix wybierasz opcję nr 2

opis w linku: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(JNJN) #3

OT-kosmos.JNJN