Critical system errors - ikonka z wykrzyknikiem


(Kiniol9) #1

Witam, mam taki sam problem, podaje moje log z HiJackThis... nie moge sie w tym polapac, moze mi ktos to wyjasnic? ;/ Miga mi ten zolty trojkat z wykrzyknikiem kolo zegara, zmieniajacym sie w mine wodna;/. Nie wiem jak to usunac. Prosze o dokladne pokierowanie.

HiJackThis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:16:21, on 2006-12-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\SpeedTouch\Dr SpeedTouch\drst.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\Szymanscy\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {41943050-65CC-454B-81E4-9C8A9D7CBAEA} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Kwyshell MidpX BHO - {EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E} - C:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Kwyshell MidpX - {EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E} - C:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {5d4831e0-5a7c-4a46-afd5-a79ab8ce36c2} - C:\Program Files\Video ActiveX Object\iesplugin.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [kis] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows Compliant] winole.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU\..\Run: [STManager] "C:\Program Files\SpeedTouch\Dr SpeedTouch\drst.exe" -b

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: Add to Kaspersky Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Link to &MidpX - C:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\Extent\jad_wrap.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Web Anti-Virus - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/180solutions/ie/bridge-c4.cab

O16 - DPF: {4418DD4D-7265-4C32-BC0A-3FDB3C2DA938} - http://www.slotchbar.com/ist/softwares/v4.0/protect_regular.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EF29E8B0-4794-4B75-95FE-1570C6E18600}: NameServer = 80.244.128.1 80.244.128.2

O20 - AppInit_DLLs: PAVWAIT.DLL,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: winhoq32 - winhoq32.dll (file missing)

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

(squeet) #2

kiniol proszę nie podpinać się pod inne tematy, bo powstaje zamieszanie. Zawsze zamieszczaj swój temat, dobrze go zatytułuj i poprawnie i dokładnie opisz problem.

Wydzielono z innego tematu.


(Bbieniol) #3

Użyj narzędzia -> SmitFraudFix (w trybie awaryjnym z opcji 2 )

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners + raport ze SmitFraudFix


(Bbieniol) #4

Uzyj raz jeszcze SmitFraudFix, ale z opcji 2 :slight_smile: Po tym oczywiście nowe logi :slight_smile:


(Kiniol9) #5

cos jest nie tak? zrobilem cleana z opcji 2 SmitFraudFix i rapport jest identyczny jak ten co wklejalem wczesniej... mozesz mi wyjasnic co jest nie tak??


(Bbieniol) #6

Pliki nie zostały usunięte, stąd mój niepokój. Wrzuć raz jeszcze wszystkie logi, o które prosiłem wcześniej :slight_smile:


(Kiniol9) #7

HijackThis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:03:21, on 2006-12-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\SpeedTouch\Dr SpeedTouch\drst.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Aware.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Szymanscy\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {41943050-65CC-454B-81E4-9C8A9D7CBAEA} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Kwyshell MidpX BHO - {EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E} - C:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Kwyshell MidpX - {EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E} - C:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {5d4831e0-5a7c-4a46-afd5-a79ab8ce36c2} - C:\Program Files\Video ActiveX Object\iesplugin.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [kis] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows Compliant] winole.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU\..\Run: [STManager] "C:\Program Files\SpeedTouch\Dr SpeedTouch\drst.exe" -b

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: Add to Kaspersky Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Link to &MidpX - C:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\Extent\jad_wrap.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Web Anti-Virus - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/180solutions/ie/bridge-c4.cab

O16 - DPF: {4418DD4D-7265-4C32-BC0A-3FDB3C2DA938} - http://www.slotchbar.com/ist/softwares/v4.0/protect_regular.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EF29E8B0-4794-4B75-95FE-1570C6E18600}: NameServer = 80.244.128.1 80.244.128.2

O20 - AppInit_DLLs: PAVWAIT.DLL,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: winhoq32 - winhoq32.dll (file missing)

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

SmitFraudFix

SmitFraudFix v2.128


Scan done at 18:33:06,93, 2006-12-13

Run from C:\Documents and Settings\Szymanscy\Pulpit\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Before SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{01b55afa-f451-474b-9e91-c35b24d02641}"="boob"


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{01b55afa-f451-474b-9e91-c35b24d02641}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\qrzsyr.dll"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{01b55afa-f451-474b-9e91-c35b24d02641}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\qrzsyr.dll"»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix


GenericRenosFix by S!Ri»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning


Registry Cleaning done. 


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» After SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{01b55afa-f451-474b-9e91-c35b24d02641}"="boob"


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{01b55afa-f451-474b-9e91-c35b24d02641}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\qrzsyr.dll"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{01b55afa-f451-474b-9e91-c35b24d02641}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\qrzsyr.dll"
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End[/code]
Silent Runners

[code] "Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/ Operating System: Windows XP SP2 Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}" Startup items buried in registry: --------------------------------- HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "Windows Compliant" = "winole.exe" [file not found] "NVIEW" = "rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook" [MS] "STManager" = ""C:\Program Files\SpeedTouch\Dr SpeedTouch\drst.exe" -b" ["THOMSON"] "Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."] "Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["sms-express.com"] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS] "nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"] "NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"] "SpeedTouch USB Diagnostics" = ""C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon" ["THOMSON Telecom Belgium"] "RemoteControl" = ""C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"" ["Cyberlink Corp."] "smapp" = "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe" ["Analog Devices, Inc."] "SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."] "kis" = ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"" ["Kaspersky Lab"] "Share-to-Web Namespace Daemon" = "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe" ["Hewlett-Packard"] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\ {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"] {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "IeCatch5 Class" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll" ["FlashGet"] {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] {EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E}(Default) = "Kwyshell MidpX BHO" -> {HKLM...CLSID} = "Kwyshell MidpX" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll" ["Kwyshell G.Corp"] {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "gFlash Class" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll" [null data] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\ "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" \InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found] "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu" -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."] "{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Eksplorator pulpitów" -> {HKLM...CLSID} = "Eksplorator pulpitów" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] "{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu" -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS] "{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler" -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS] "{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler" -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS] "{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS] "{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx" -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"] "{46E22146-59C0-4136-9233-52E412E2B428}" = "EzCddax extension" -> {HKLM...CLSID} = "EzCddax Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Easy CD-DA Extractor 8\ezcddax8.dll" [null data] "{ED65AC21-B24F-11d3-BA80-00C0CA16AA37}" = "Siemens Device" -> {HKLM...CLSID} = "Siemens Device" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Mobile Phone Manager\DES\DESShellExt.dll" [null data] "{ED65AC22-B24F-11d3-BA80-00C0CA16AA37}" = "Siemens Device ContextMenuHandler" -> {HKLM...CLSID} = "Siemens Device ContextMenuHandler" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Mobile Phone Manager\DES\DESShellExt.dll" [null data] "{ED65AC23-B24F-11d3-BA80-00C0CA16AA37}" = "Siemens SX1 PropertySheetHandler" -> {HKLM...CLSID} = "Siemens Device PropertySheetHandler" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Mobile Phone Manager\DES\DESShellExt.dll" [null data] "{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}" = "Web Anti-Virus" -> {HKLM...CLSID} = "Web Anti-Virus" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll" ["Kaspersky Lab"] "{73B24247-042E-4EF5-ADC2-42F62E6FD654}" = "ICQ Lite Shell Extension" -> {HKLM...CLSID} = "MCLiteShellExt Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\ICQLite\ICQLiteShell.dll" [empty string] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler\ <> "{01b55afa-f451-474b-9e91-c35b24d02641}" = "boob" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\qrzsyr.dll" [null data] HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\ <> "AppInit_DLLs" = "PAVWAIT.DLL,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll" [file not found] HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ <> klogon\DLLName = "C:\WINDOWS\system32\klogon.dll" ["Kaspersky Lab"] <> winhoq32\DLLName = "winhoq32.dll" [file not found] HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\ <> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS] HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\ EzCddax(Default) = "{46E22146-59C0-4136-9233-52E412E2B428}" -> {HKLM...CLSID} = "EzCddax Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Easy CD-DA Extractor 8\ezcddax8.dll" [null data] ICQLiteMenu(Default) = "{73B24247-042E-4EF5-ADC2-42F62E6FD654}" -> {HKLM...CLSID} = "MCLiteShellExt Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\ICQLite\ICQLiteShell.dll" [empty string] Kaspersky Anti-Virus(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"] MyPhoneExplorer(Default) = "{C63D6E57-FE9E-43D7-B7ED-900DEB695D3E}" -> {HKLM...CLSID} = "MyPhoneExplorer_ShellEx.ShellExt" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\MyPhoneExplorer\DLL\ShellMgr.dll" ["F.J. Wechselberger"] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\ ICQLiteMenu(Default) = "{73B24247-042E-4EF5-ADC2-42F62E6FD654}" -> {HKLM...CLSID} = "MCLiteShellExt Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\ICQLite\ICQLiteShell.dll" [empty string] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\ Kaspersky Anti-Virus(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] Group Policies {GPedit.msc branch and setting}: ----------------------------------------------- Note: detected settings may not have any effect. HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ "shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options| Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on} "undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options| Devices: Allow undock without having to log on} Active Desktop and Wallpaper: ----------------------------- Active Desktop may be disabled at this entry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\ "Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp" Enabled Screen Saver: --------------------- HKCU\Control Panel\Desktop\ "SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS] Winsock2 Service Provider DLLs: ------------------------------- Namespace Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++} 000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] 000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS] 000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] Transport Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++} 0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15 %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05 Toolbars, Explorer Bars, Extensions: ------------------------------------ Toolbars HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\ "{EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E}" -> {HKLM...CLSID} = "Kwyshell MidpX" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll" ["Kwyshell G.Corp"] HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ "{E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3}" = "FlashGet Bar" -> {HKLM...CLSID} = "FlashGet Bar" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll" ["Amaze Soft"] "{EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E}" = "Kwyshell MidpX" -> {HKLM...CLSID} = "Kwyshell MidpX" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll" ["Kwyshell G.Corp"] "{5D4831E0-5A7C-4A46-AFD5-A79AB8CE36C2}" = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "Protection Bar" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Video ActiveX Object\iesplugin.dll" [file not found] Explorer Bars HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\ {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "&Badanie" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS] HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\ HKLM\Software\Classes\CLSID{5D4831E0-5A7C-4A46-AFD5-A79AB8CE36C2}(Default) = "Protection Bar" Implemented Categories{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar] InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Video ActiveX Object\iesplugin.dll" [file not found] HKLM\Software\Classes\CLSID{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}(Default) = "Web Anti-Virus" Implemented Categories{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar] InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll" ["Kaspersky Lab"] Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons) HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\ {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\ "MenuText" = "Sun Java Console" "CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}" -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E}\ "ButtonText" = "Web Anti-Virus" {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\ "ButtonText" = "Badanie" {B863453A-26C3-4E1F-A54D-A2CD196348E9}\ "ButtonText" = "ICQ Lite" "MenuText" = "ICQ Lite" "Exec" = "C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe" ["ICQ Ltd."] {D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\ "ButtonText" = "FlashGet" "MenuText" = "&FlashGet" "Exec" = "C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe" ["FlashGet.com"] {FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\ "ButtonText" = "Messenger" "MenuText" = "Windows Messenger" "Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS] Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}): ------------------------------------------------------------------ Kaspersky Internet Security 6.0, AVP, ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r" ["Kaspersky Lab"] NVIDIA Driver Helper Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"] SoundMAX Agent Service, SoundMAX Agent Service (default), "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe" ["Analog Devices, Inc."] Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe" [MS] Print Monitors: --------------- HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\ hpzlnt04\Driver = "hpzlnt04.dll" ["HP"] Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS] ---------- <>: Suspicious data at a malware launch point. + This report excludes default entries except where indicated. + To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds, launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter. + To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the first message box and "Yes" at the second message box. ---------- (total run time: 214 seconds, including 9 seconds for message boxes)


(Bbieniol) #8

Skoro SmitFraudFix sobie nie radzi, to trzeba sie tego pozbyć ręcznie.

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik -> zapisz jako -> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą FIX.REG

Pobierz i uruchom narzędzie The Avenger. Zaznacz opcję Input script manually i kliknij na Lupkę z prawej strony. W okienku, które się otworzy wklejasz:

Klikasz Done , a następnie zielone światełko i zgadzasz się na restart klikając OK.

Odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile:

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\ backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\ avenger.txt + nowe logi :slight_smile:


(Kiniol9) #9

dobra dzieki zrobilem jak kazales

Złączono Posta : 13.12.2006 (Sro) 19:32

wielkie dzieki :slight_smile: jakos sie wszystko tak zlozylo ze jest OK. dzieki za zaangazowanie w Pomoc. czesc:)


(Joan Sunshine) #10

Wklej nowe logi :slight_smile: