Csrss.exe zżera mi strasznie procka


(Andrzejbgf) #1

Problem jak w tytule. Dziś wychodząc z gry coś mi nie grało. Sprawdziłem menedżera zadać patrze system wykorzystuje proces csrss.exe, który strasznie mi wszystko muli, więc szybki resik, po powrocie wciąż to samo - w dodatku okazało się [po skanach mks virem, ad-aware, panda, spy-sheriffem], że mam ponad 80 wirów/trojanów - mimo codziennych! skanów kompa - , więc czyszczenie rejestru i dysku, poszło w miare ok, ale został ten nieszczęsny csrss.exe - naczytałem sie tu i tam, ale mimo iż objawy pasowały do moich to jednak w żaden sposób nie mogłem znaleźc odpowiedniej rady np. gdzieś przeczytalem, że są dwa takie pliki jeden w system32 drugi system32/[cos tam - nie pamietam] i wystarczy w awaryjnym usunąć ten drugi - jednak u mnie jest tylko ten jeden [właściwy ;/?]. Dlatego tu zwracam się o pomoc.

Log z Hi Jacka

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 02:44:49, on 2006-07-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

D:\Documents and Settings\Andrzej\Pulpit\Q3E Minimizer_v1.45.EXE

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\Program Files\Teamspeak2_RC2\TeamSpeak.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\SpySheriff\SpySheriff.exe

D:\Documents and Settings\Andrzej\Pulpit\HijackThis.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.wp.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://www.welnowiec.net

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {196B9CB5-4C83-46F7-9B06-9672ECD9D99B} - D:\WINDOWS\system32\winbrume.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - D:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] D:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] D:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Windows System] srwhost.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [0mcamcap] D:\WINDOWS\system32\0mcamcap.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpySheriff] C:\Program Files\SpySheriff\SpySheriff.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WinMedia] D:\WINDOWS\system32\vxgame6.exe3072.exe

O4 - HKCU\..\RunServices: [Logitech QuickCam] a.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [Q3E Minimizer v1.45] D:\Documents and Settings\Andrzej\Pulpit\Q3E Minimizer_v1.45.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.google.com/

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0DC72CD7-231A-47C1-AB43-55E149C6B7B7}: NameServer = 10.1.1.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0DC72CD7-231A-47C1-AB43-55E149C6B7B7}: NameServer = 10.1.1.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0DC72CD7-231A-47C1-AB43-55E149C6B7B7}: NameServer = 10.1.1.1

O20 - Winlogon Notify: artm_newreg - D:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\artm_new.dll

O20 - Winlogon Notify: polymorphreg - D:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\polymorph.dll

O23 - Service: CA ISafe (CAISafe) - Computer Associates International, Inc. - D:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\isafe.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - D:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - D:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Aha i przy okazji choć na dysku nie znajduje tego 0mcamcap.exe czy np tego vxgame6.exe3072.exe, także procesy są czyste [czyli pewnie już tego nie mam] i usuwam ciągle z rejestru, to wraca i wraca, jak sie tego pozbyć? Chodzi mi o te wpisy, że niby ma sie to automatycznie uruchamiać.


(Gutek) #2

w trybie awaryjnym usuń wpisy hijackiem a pliki i folder ręcznie

jak pliki nie będą się chciały usnąć to użyj narzędzia Unlocker

Po wkonaniu wszystkiego nowe logi z Silenta i HJT


(Andrzejbgf) #3

Zrobiłem jak pisałeś, problem z nadmiernym użyciem CPU znikł :wink:, a oto nowe logi.

HiJack:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:58:56, on 2006-07-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

D:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

D:\Documents and Settings\Andrzej\Pulpit\Q3E Minimizer_v1.45.EXE

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\Program Files\Teamspeak2_RC2\TeamSpeak.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Documents and Settings\Andrzej\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.wp.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://www.welnowiec.net

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {196B9CB5-4C83-46F7-9B06-9672ECD9D99B} - D:\WINDOWS\system32\winbrume.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - D:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] D:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] D:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "D:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [Q3E Minimizer v1.45] D:\Documents and Settings\Andrzej\Pulpit\Q3E Minimizer_v1.45.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.google.com/

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0DC72CD7-231A-47C1-AB43-55E149C6B7B7}: NameServer = 10.1.1.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0DC72CD7-231A-47C1-AB43-55E149C6B7B7}: NameServer = 10.1.1.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0DC72CD7-231A-47C1-AB43-55E149C6B7B7}: NameServer = 10.1.1.1

O23 - Service: CA ISafe (CAISafe) - Computer Associates International, Inc. - D:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\isafe.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - D:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - D:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Silent - nie jestem pewien czy to jest ten log jaki miałem zrobić - ponieważ nie wiem czy kumam progza, ale wklejam co mam:

"Silent Runners.vbs", revision 46, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\ {++}

"Q3E Minimizer v1.45" = "D:\Documents and Settings\Andrzej\Pulpit\Q3E Minimizer_v1.45.EXE" ["By UberGames"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"WheelMouse" = "D:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe" ["A4Tech Co., Ltd."]

"MSConfig" = "D:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto" [MS]

"UnlockerAssistant" = ""D:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{196B9CB5-4C83-46F7-9B06-9672ECD9D99B}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\winbrume.dll" [file not found]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Eksplorator pulpitów"

 -> {HKLM...CLSID} = "Eksplorator pulpitów"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{e82a2d71-5b2f-43a0-97b8-81be15854de8}" = "ShellLink for Application References"

 -> {HKLM...CLSID} = "ShellLink for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]

"{E37E2028-CE1A-4f42-AF05-6CEABC4E5D75}" = "Shell Icon Handler for Application References"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Icon Handler for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]

"{D9872D13-7651-4471-9EEE-F0A00218BEBB}" = "Multiscan"

 -> {HKLM...CLSID} = "ZLAVShExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlavscan.dll" ["Zone Labs, LLC"]

"{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}" = "UnlockerShellExtension"

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

ZLAVShExt\(Default) = "{D9872D13-7651-4471-9EEE-F0A00218BEBB}"

 -> {HKLM...CLSID} = "ZLAVShExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlavscan.dll" ["Zone Labs, LLC"]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

UnlockerShellExtension\(Default) = "{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}"

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

ZLAVShExt\(Default) = "{D9872D13-7651-4471-9EEE-F0A00218BEBB}"

 -> {HKLM...CLSID} = "ZLAVShExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlavscan.dll" ["Zone Labs, LLC"]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "D:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

D:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll ["Computer Associates International, Inc."], 01 - 03, 15

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 04 - 06, 09 - 14

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 07 - 08Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


D:\WINDOWS\INF\IERESET.INF (used to "Reset Web Settings")


Added lines (compared with English-language version):

[Strings]: START_PAGE_URL=http://www.google.com/


Missing lines (compared with English-language version):

[Strings]: 1 lineRunning Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


NVIDIA Driver Helper Service, NVSvc, "D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "D:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 30 seconds, including 5 seconds for message boxes)

(Gblade) #4

skasuj w hjt i ok: