Ctrl+S=wyrazy


(pawcio1212) #1

szukam programy który po naciśnięciu np Ctrl+S wstawia wyraz, zdanie


(kamil_w) #2
  1. W sterownikach do dobrych urządzeń wskazujących można ustawić, by kliknięcie jakiegoś przycisku symulowało kliknięcie jakiegoś klawisza lub ciągu klawiszy. (mam tak w przypadku myszki Logitech Matarhon M705 oraz w przypadku tabletu Wacoom Bamboo Pen & Touch)

  2. http://www.dobreprogramy.pl/AutoHotkey, ... 12731.html - nie używałem, ale może da się w tym coś takiego zrobić.


(pawcio1212) #3

oto chodziło =D> =D> =D>

dzięki