Cz jest ty jakis wirus?

24 - Desktop Component 0: Moja bieżąca strona główna - About:Home

— Additional WinPatrol Info —

Default Browser: Windows® Internet Explorer - Internet Explorer version 7.00.5730.13

MSIE: Internet Explorer (7.00.5730.13)

0 IE Cookies in Folder: D:\Documents and Settings\cita\Cookies\

WP00 - HKLM\CS1: BootExecute = autocheck autochk *

WP00 - HKLM\CCS: BootExecute = autocheck autochk *

WP00 - HKLM\CS3: BootExecute = autocheck autochk *

WP02 - HKLM\CCS: Command = D:\WINDOWS\system32\cmd.exe

WP03 - Windows Automatic Update = 1:Turn off Automatic Updates.

WP08 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL\DefaultPrefix: Default = http://

WP08 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL\Prefixes: www = http://

WP16 - ActiveX: {22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95} [Windows Media Player] D:\WINDOWS\system32\wmpdxm.dll 9.00.00.3250

WP16 - ActiveX: {2933BF90-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60} [xml DOM Document] D:\WINDOWS\system32\msxml3.dll 8.90.1101.0

WP16 - ActiveX: {2D360201-FFF5-11D1-8D03-00A0C959BC0A} [DHTML Edit Control Safe for Scripting for IE5] D:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\Triedit\dhtmled.ocx 6.01.9234

WP16 - ActiveX: {40F576AD-8680-4F9E-9490-99D069CD665F} [system Requirements Lab Class] D:\PROGRAM FILES\SYSTEMREQUIREMENTSLAB\SYSREQLABDETECT.DLL 4, 1, 14, 0

WP16 - ActiveX: {4eb89ff4-7f78-4a0f-8b8d-2bf02e94e4b2} [Microsoft Terminal Services Client Control (redist)] D:\WINDOWS\system32\mstscax.dll 6.0.6001.18000

WP16 - ActiveX: {4EDCB26C-D24C-4e72-AF07-B576699AC0DE} [Microsoft Terminal Services Client Control (redist)] D:\WINDOWS\system32\mstscax.dll 6.0.6001.18000

WP16 - ActiveX: {6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6} [Windows Media Player] D:\WINDOWS\system32\wmp.dll 10.00.00.3901

WP16 - ActiveX: {7390f3d8-0439-4c05-91e3-cf5cb290c3d0} [Microsoft Terminal Services Client Control (redist)] D:\WINDOWS\system32\mstscax.dll 6.0.6001.18000

WP16 - ActiveX: {7584c670-2274-4efb-b00b-d6aaba6d3850} [Microsoft Terminal Services Client Control (redist)] D:\WINDOWS\system32\mstscax.dll 6.0.6001.18000

WP16 - ActiveX: {8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2} [Microsoft Web Browser] D:\WINDOWS\system32\ieframe.dll 7.00.5730.13

WP16 - ActiveX: {88D96A05-F192-11D4-A65F-0040963251E5} [xml DOM Document 6.0] D:\WINDOWS\system32\msxml6.dll 6.20.1076.0

WP16 - ActiveX: {88D96A0A-F192-11D4-A65F-0040963251E5} [xml HTTP 6.0] D:\WINDOWS\system32\msxml6.dll 6.20.1076.0

WP16 - ActiveX: {9059f30f-4eb1-4bd2-9fdc-36f43a218f4a} [Microsoft Terminal Services Client Control (redist)] D:\WINDOWS\system32\mstscax.dll 6.0.6001.18000

WP16 - ActiveX: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} [shockwave Flash Object] D:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\Flash10c.ocx 10,0,32,18

WP16 - ActiveX: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} [AxisMediaControlEmb Class] D:\PROGRAM FILES\AXIS COMMUNICATIONS\AXIS MEDIA CONTROL EMBEDDED\AXISMEDIACONTROLEMB.DLL 5.4.17.1

WP16 - ActiveX: {ED8C108E-4349-11D2-91A4-00C04F7969E8} [xml HTTP Request] D:\WINDOWS\system32\msxml3.dll 8.90.1101.0

WP16 - ActiveX: {F6D90F11-9C73-11D3-B32E-00C04F990BB4} [xml DOM Document] D:\WINDOWS\system32\msxml3.dll 8.90.1101.0

WP16 - ActiveX: {F6D90F16-9C73-11D3-B32E-00C04F990BB4} [xml HTTP] D:\WINDOWS\system32\msxml3.dll 8.90.1101.0

WP16 - ActiveX: {05589fa1-c356-11ce-bf01-00aa0055595a} [ActiveMovieControl Object] D:\WINDOWS\system32\wmpdxm.dll 9.00.00.3250

WP16 - ActiveX: {1D2B4F40-1F10-11D1-9E88-00C04FDCAB92} [ThumbCtl Class] D:\WINDOWS\system32\webvw.dll 6.00.2900.5512

WP16 - ActiveX: {22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95} [Windows Media Player] D:\WINDOWS\system32\wmpdxm.dll 9.00.00.3250

WP16 - ActiveX: {52A2AAAE-085D-4187-97EA-8C30DB990436} [HHCtrl Object] D:\WINDOWS\system32\hhctrl.ocx 5.2.3790.4110

WP16 - ActiveX: {8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2} [Microsoft Web Browser] D:\WINDOWS\system32\ieframe.dll 7.00.5730.13

WP16 - ActiveX: {AE24FDAE-03C6-11D1-8B76-0080C744F389} [Microsoft Scriptlet Component] D:\WINDOWS\system32\mshtml.dll 7.00.5730.13

WP16 - ActiveX: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} [shockwave Flash Object] D:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\Flash10c.ocx 10,0,32,18

WP16 - ActiveX: {E5DF9D10-3B52-11D1-83E8-00A0C90DC849} [WebViewFolderIcon Class] D:\WINDOWS\system32\webvw.dll 6.00.2900.5512

WP32 - Hidden File: C:\boot.ini

WP32 - Hidden File: C:\Boot.ini.saved

WP32 - Hidden File: C:\Bootfont.bin

WP32 - Hidden File: C:\bootmgr

WP32 - Hidden File: C:\IO.SYS

WP32 - Hidden File: C:\MSDOS.SYS

WP32 - Hidden File: C:\NTDETECT.COM

WP32 - Hidden File: C:\ntldr

WP32 - Hidden File: D:\WINDOWS\WindowsShell.Manifest

WP32 - Hidden File: D:\WINDOWS\winnt.bmp

WP32 - Hidden File: D:\WINDOWS\winnt256.bmp

WP32 - Hidden File: D:\WINDOWS\system32\cdplayer.exe.manifest

WP32 - Hidden File: D:\WINDOWS\system32\config\default.LOG

WP32 - Hidden File: D:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG

WP32 - Hidden File: D:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG

WP32 - Hidden File: D:\WINDOWS\system32\config\software.LOG

WP32 - Hidden File: D:\WINDOWS\system32\config\system.LOG

WP32 - Hidden File: D:\WINDOWS\system32\config\TempKey.LOG

WP32 - Hidden File: D:\WINDOWS\system32\config\userdiff.LOG

WP32 - Hidden File: D:\WINDOWS\system32\logonui.exe.manifest

WP32 - Hidden File: D:\WINDOWS\system32\ncpa.cpl.manifest

WP32 - Hidden File: D:\WINDOWS\system32\nwc.cpl.manifest

WP32 - Hidden File: D:\WINDOWS\system32\Restore\filelist.xml

WP32 - Hidden File: D:\WINDOWS\system32\sapi.cpl.manifest

WP32 - Hidden File: D:\WINDOWS\system32\WindowsLogon.manifest

WP32 - Hidden File: D:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl.manifest

Memory currently in use: 42%

Physical Memory Free: 598,044 KB

Paging File Free: 2,080,540 KB

Virtual Memory Free: 2,048,444 KB

Tu nic nie ma, napisz coś konkretniej!

Jakoś ten log do mnie nie przemawia

Wrzuć logi z programów:

a) OTL

Ustaw Processes i Modules na All a w Custom Scans/Fixes wklej:

b) GMER

Skan trwa kilkadziesiąt minut

c) System Repair Engineer

Logi wklej na www.wklej.org

fidoo , proszę wszelkie wyniki skanów wklejać zgodnie z tym tematem. Popraw proszę posta.

zasady-wklejania-logow-forum-t253052.html