Czas systemu. Jak sprawdzić?


(Skwaro) #1

Hej. Wie ktoś może, jak sprawdzić, w jakim dniu został zainstalowany Windows XP. Jest mi to potrzebne, a niczego nie mogę znaleźć.


(popula) #2

Używam TuneUp Utilities i tam mam wiele informacji o systemie min. kiedy go instalowałem. Pewnie można to znaleźć w innych miejscach ale ten program jest dla mnie najwygodniejszy (pomijając to do czego głównie służy).


(matfeusz) #3

Menu Start > Uruchom > cmd > systeminfo i tam odszukaj