Czasami komp sie muli ,zawiesza sie na kilka minut

Mam taki problem czasami komp sie muli,zawiesza na kilka minut.Nic nie moge wtedy zrobic nawet kursos sie nie rusza,po paru minutach wraca wszystko do normy.Nieraz przegladarka tez sie troche muli.Komp to AMD ATHLON 3000+XP,512MB,WD 160 GB,EPOX 8RDA3+,MSI 5700 128MB,

TRUST 520WATT.

Wrzuce loga moze cos znajdziecie:

[quote]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:03:18, on 2007-06-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\1175544861\ee\AOLSoftware.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9EE.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Comodo\Firewall\CPF.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AOL 9.0\aoltray.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLAcsd.exe

C:\Program Files\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE

C:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

C:\WINDOWS\system32\Ctsvccda.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\AOL 9.0\waol.exe

C:\Program Files\AOL 9.0\shellmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Aol\aoltpspd.exe

D:\PROGRAMY\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [AOLDialer] C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [HostManager] C:\Program Files\Common Files\AOL\1175544861\ee\AOLSoftware.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX6600 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9EE.EXE /P26 "EPSON Stylus CX6600 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus CX6600"

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX6600 Series (Kopia 1)] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9EE.EXE /P36 "EPSON Stylus CX6600 Series (Kopia 1)" /O6 "USB001" /M "Stylus CX6600"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Firewall Pro] "C:\Program Files\Comodo\Firewall\CPF.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TaskTray] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy\TaskBar\CTLTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TaskBar] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy\TaskBar\CTLTask.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.2.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: AOL 9.0 Tray-Symbol.lnk = C:\Program Files\AOL 9.0\aoltray.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: SchnapperPro - {D6243B39-211B-440E-B4C5-26D2A579CAC8} - C:\Program Files\SchnapperPro\SchnapperPro.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1BA02917-73A7-4550-AB60-72F6167FC38C}: NameServer = 205.188.146.145

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{712E74E4-B061-4C76-994A-110B7A61BE4B}: NameServer = 205.188.146.145

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online, Inc. - C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLAcsd.exe

O23 - Service: AVM IGD CTRL Service - AVM Berlin - C:\Program Files\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE

O23 - Service: Comodo Application Agent (CmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\Ctsvccda.exe

O23 - Service: AVM FRITZ!web Routing Service (de_serv) - AVM Berlin - C:\Program Files\Common Files\AVM\de_serv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe[/quote]

usuń wpisy HJT, a folder ręcznie w trybie awaryjnym

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509