Czerwona tarcza z x


(Wojtektyz) #1

Dzisiaj pojawił mi sie w trayu taki "przycisk" co troche pojawia sie dymek a w nim pisze: "Your computer is infected! Windows has detected spyware infection! It is recommended to use special antispyware tools to prevent data loss. Windows will now download and install to most up-to-date antispyware for you"

Sprawdzałem wszystkie dyski Avastem, usunąłem wirusy i dalej mam ten komunikat :confused: Jaki program się z tym poradzi? Albo co musze zrobić żeby się tego pozbyć?

Pozdro


(Pinio150) #2

Wrzuć logi z HJT i SR. :wink:


(Agatonster) #3

Widzisz, że user dzisiaj zarejestrowany, może nie kojarzyć...

wojtektyz

Pobierz narzędzia dostępne w linku i po sporządzeniu wklej logi HijackThis, Silent Runners według podanego opisu - fachowcy od logów zajmą się problemem :slight_smile:

Pozdrawiam


(Wojtektyz) #4
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:36:39, on 2007-05-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpipmon.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpipmon.exe

C:\Program Files\Desktop Architect\datray.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks_scan.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\DOM\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/0,0.html?p=3

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe C:/windows/services.exe

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: MEGAUPLOADTOOLBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MegauploadToolbar\megauploadtoolbar.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: MEGAUPLOADTOOLBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MegauploadToolbar\megauploadtoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Opis-Manager] C:\Documents and Settings\DOM\Pulpit\opis maager 1.2\opis-manager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [WindowsHive] C:\WINDOWS\system32\rpcc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tcpipmon] tcpipmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Twoje TVN24] "C:\Program Files\Pasek TVN24\PasekTVN24.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Desktop Architect] "C:\Program Files\Desktop Architect\datray.exe" -S

O4 - Startup: The Matrix_ Path of Neo Registration.lnk = C:\Documents and Settings\DOM\Ustawienia lokalne\Temp\{9215624A-04B0-4247-BADD-E98863D1FFBF}\{E571E8B1-9771-465D-9DE0-3BA2D1BDAE99}\ATR1.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\Program Files\VisualRoute\vrie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: VisualRoute Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\Program Files\VisualRoute\vrie.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\system32\rpcc.dll

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

To jest mój log zrobiony HijackThis v1.99.1 Złączono Posta : 03.05.2007 (Czw) 20:42

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:36:39, on 2007-05-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpipmon.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpipmon.exe

C:\Program Files\Desktop Architect\datray.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks_scan.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\DOM\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/0,0.html?p=3

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe C:/windows/services.exe

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: MEGAUPLOADTOOLBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MegauploadToolbar\megauploadtoolbar.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: MEGAUPLOADTOOLBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MegauploadToolbar\megauploadtoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Opis-Manager] C:\Documents and Settings\DOM\Pulpit\opis maager 1.2\opis-manager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [WindowsHive] C:\WINDOWS\system32\rpcc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tcpipmon] tcpipmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Twoje TVN24] "C:\Program Files\Pasek TVN24\PasekTVN24.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Desktop Architect] "C:\Program Files\Desktop Architect\datray.exe" -S

O4 - Startup: The Matrix_ Path of Neo Registration.lnk = C:\Documents and Settings\DOM\Ustawienia lokalne\Temp\{9215624A-04B0-4247-BADD-E98863D1FFBF}\{E571E8B1-9771-465D-9DE0-3BA2D1BDAE99}\ATR1.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\Program Files\VisualRoute\vrie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: VisualRoute Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\Program Files\VisualRoute\vrie.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\system32\rpcc.dll

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

To jest mój log zrobiony HijackThis v1.99.1

Złączono Posta : 03.05.2007 (Czw) 20:51

NIE WIEM CO SIE STAłO ALE ZłąCZYłO MI POSTA... :stuck_out_tongue:


(qrczak13) #5

Ściągasz Pocket Killbox,

zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\system32\rpcc.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpipmon.exe

i naciskasz X czerwony. Program poprosi o reset kompa, nie pozwalasz, wklejasz drugą ścieżkę i teraz restart.

Zafixuj w HJT.

Zastosuj SimtFraudFix, opcja 2 w trybie awaryjnym.

Nowe Logi HJT i SR oraz zawartość pliku c:\rapport.txt.


(system) #6

Do usunięcia jeszcze:

C:/windows/services.exe - usuwasz za pomocą Pocket Killbox, tak jak opisał qrczak13

Pobierz program ATF Cleaner i wyczyść pliki temp.

Uruchom HJK -> Do a system scan only - zaznacz wpisy podane przez qrczak13 i przeze mnie, a następnie kliknij Fix checked.


(Wojtektyz) #7

Wielkie dzięki! Już jest wszystko good! Zapraszam na piwo :smiley:


(system) #8

Zamiast zapraszać na piwo, wykonaj to co napisał qrczak13


(Wojtektyz) #9
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:54:51, on 2007-05-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks_scan.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Documents and Settings\DOM\Pulpit\rapidshare\rapget.exe

C:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\DOM\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/0,0.html?p=3

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local

O2 - BHO: MEGAUPLOADTOOLBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MegauploadToolbar\megauploadtoolbar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: MEGAUPLOADTOOLBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MegauploadToolbar\megauploadtoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Opis-Manager] C:\Documents and Settings\DOM\Pulpit\opis maager 1.2\opis-manager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [InvisibleBrowsing] C:\Program Files\Invisible Browsing\InvisibleBrowsing.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Twoje TVN24] "C:\Program Files\Pasek TVN24\PasekTVN24.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Desktop Architect] "C:\Program Files\Desktop Architect\datray.exe" -S

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O9 - Extra button: Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\Program Files\VisualRoute\vrie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: VisualRoute Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\Program Files\VisualRoute\vrie.dll

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

Logi z HJT Pozdro :wink:


(Joan Sunshine) #10

usuń wpis

Logi wklejamy w tagach "code" lub "quote", teraz poprawiłam. Przenoszę do Bezpieczeństwa.


(Wojtektyz) #11

Dzieki już działa.