Częste komunikaty Avasta o zarażonym pliku svchost.exe


(Babcyk02) #1

Avast co chwilę informuje mnie, że svchost.exe jest zainfekowane. Skanowanie Malwarebytes Anti-Malware i AdwCleaner oraz Avastem podczas rozruchu nic nie dało. Proszę o pomoc.


(Atis) #2

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 0
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-452818865-811871321-3475209640-1001 -> {A9DCB70A-6769-40BB-AA3D-F1185A07DD02} URL = 
2015-02-08 17:48 - 2015-02-08 17:52 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-452818865-811871321-3475209640-1001_Classes\CLSID\{0F22A205-CFB0-4679-8499-A6F44A80A208}\InprocServer32 -> C:\Users\grzesiek\AppData\Local\Google\Update\1.3.25.5\psuser_64.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-452818865-811871321-3475209640-1001_Classes\CLSID\{90B3DFBF-AF6A-4EA0-8899-F332194690F8}\InprocServer32 -> C:\Users\grzesiek\AppData\Local\Google\Update\1.3.24.15\psuser_64.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-452818865-811871321-3475209640-1001_Classes\CLSID\{D0336C0B-7919-4C04-8CCE-2EBAE2ECE8C9}\InprocServer32 -> C:\Users\grzesiek\AppData\Local\Google\Update\1.3.25.11\psuser_64.dll No File
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcpltsvc => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mcpltsvc => ""=""
CMD: bitsadmin /list /allusers
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Babcyk02) #3

Zrobione


(Atis) #4

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Przywracanie systemu i kopie w tle


(Babcyk02) #5

Ok, dziękuje za pomoc  :smiley: