Czeste zawieszanie kompa i za duzo procesów zżera


(Roza 90) #1

Witam!!mam dwa poważniejsze problemy

1)strasznie zwiesza mi sie od pewnego czasu komp.. sprawdzałam i nie mam wirusów.. pomaga jedynie wył i wł procesu"explorer.exe" ale tak codziennie po kilka razu robienie tej samej czynności nie jest fajne

2)zżera mi dużo procesów nawet do 800MB a nie mam wł dużo programów.. także żadne gry nie chodzą.. jedynie CS:P hehe

Prosiłabym o pomoc i sprawdzenie HijackThis

Posiadam:32-bitowy Windows Vista Home Basic,1GB Ram,procesor Intel Core Duo T2250; 1,73 GHz)

 1. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

 2. Scan saved at 13:49:00, on 2008-02-04

 3. Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

 4. MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)

 5. Boot mode: Normal

6.

 1. Running processes:

 2. C:\Windows\system32\Dwm.exe

 3. C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe

 4. C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe

 5. C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

 6. C:\Windows\System32\hkcmd.exe

 7. C:\Windows\System32\igfxpers.exe

 8. C:\Windows\System32\rundll32.exe

 9. C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

 10. C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

 11. C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

 12. C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

 13. C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

 14. C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

 15. C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe

 16. C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

 17. C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe

 18. C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

 19. C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

 20. c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe

 21. c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe

 22. c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe

 23. c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosAVRC.exe

 24. c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe

 25. C:\Program Files\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtProc.exe

 26. C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

 27. C:\Windows\system32\conime.exe

 28. C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

 29. C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

 30. C:\Windows\system32\taskeng.exe

 31. C:\Windows\explorer.exe

 32. C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

 33. C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

40.

 1. R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

 2. R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

 3. R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

 4. R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://runonce.msn.com/?v=msgrv75

 5. R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

 6. R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

 7. R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

 8. R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

 9. R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

 10. R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

 11. R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

 12. R3 - Default URLSearchHook is missing

 13. O1 - Hosts: ::1 localhost

 14. O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

 15. O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll

 16. O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

 17. O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

 18. O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

 19. O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\UIBHO.dll

 20. O4 - HKLM..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

 21. O4 - HKLM..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

 22. O4 - HKLM..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

 23. O4 - HKLM..\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

 24. O4 - HKLM..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

 25. O4 - HKLM..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

 26. O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

 27. O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

 28. O4 - HKLM..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

 29. O4 - HKLM..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

 30. O4 - HKLM..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

 31. O4 - HKLM..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

 32. O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

 33. O4 - HKLM..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup

 34. O4 - HKLM..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

 35. O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

 36. O4 - HKLM..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

 37. O4 - HKLM..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"

 38. O4 - HKLM..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe

 39. O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\system32\msconfig.exe" /auto

 40. O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

 41. O4 - HKLM..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

 42. O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

 43. O4 - HKCU..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

 44. O4 - HKCU..\Run: [toscdspd] TOSCDSPD.EXE

 45. O4 - HKCU..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

 46. O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

 47. O4 - HKCU..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

 48. O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

 49. O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

 50. O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

 51. O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

 52. O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?

 53. O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

 54. O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

 55. O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

 56. O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

 57. O13 - Gopher Prefix:

 58. O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{002D451B-8007-4761-9E61-64EC363A0208}: NameServer = 192.168.1.1

 59. O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{002D451B-8007-4761-9E61-64EC363A0208}: NameServer = 192.168.1.1

 60. O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

 61. O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

 62. O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

 63. O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

 64. O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

 65. O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

 66. O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

 67. O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

 68. O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

 69. O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

 70. O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

 71. O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe

 72. O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

 73. O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

 74. O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

 75. O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

 76. O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\Windows\System32\PAStiSvc.exe

 77. O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 78. O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

 79. O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

 80. O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

 81. O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

 82. O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

123.

 1. --

 2. End of file - 10209 bytes

126.


(Gutek) #2

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\system32\msconfig.exe" /auto

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?

zbędniki w autostarcie


(Roza 90) #3

i cio to powinnam wszystko usunąć?:stuck_out_tongue:


(Leon$) #4

wpisy

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

usuń HijackThisem >> Fix checked a do tych co Gutek podał dorzuciłbym jeszcze

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

Optymalizacja Autostartu http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/index.php?topic=116.0

:slight_smile: