Często pojawiający się BSOD

Od paru dni zaczął pojawiać się jednego rodzaju BSOD.

Minidump:

==================================================

Dump File : Mini071812-04.dmp

Crash Time : 2012-07-18 10:42:25

Bug Check String : THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER

Bug Check Code : 0x100000ea

Parameter 1 : 0x81ef58d0

Parameter 2 : 0x821bd008

Parameter 3 : 0xf8984cb4

Parameter 4 : 0x00000001

Caused By Driver : watchdog.sys

Caused By Address : watchdog.sys+a67

File Description : Watchdog Driver

Product Name : Microsoft® Windows® Operating System

Company : Microsoft Corporation

File Version : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

Processor : 32-bit

Crash Address : ntoskrnl.exe+47f3

Stack Address 1 : watchdog.sys+a67

Stack Address 2 : ntoskrnl.exe+17eaa

Stack Address 3 : hal.dll+2c35

Computer Name : 

Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\Mini071812-04.dmp

Processors Count : 1

Major Version : 15

Minor Version : 2600

Dump File Size : 90 112

==================================================


==================================================

Dump File : Mini071812-03.dmp

Crash Time : 2012-07-18 09:57:41

Bug Check String : THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER

Bug Check Code : 0x100000ea

Parameter 1 : 0x81ecd238

Parameter 2 : 0x821bb0d8

Parameter 3 : 0xf8980cb4

Parameter 4 : 0x00000001

Caused By Driver : watchdog.sys

Caused By Address : watchdog.sys+a67

File Description : Watchdog Driver

Product Name : Microsoft® Windows® Operating System

Company : Microsoft Corporation

File Version : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

Processor : 32-bit

Crash Address : ntoskrnl.exe+47f3

Stack Address 1 : watchdog.sys+a67

Stack Address 2 : ntoskrnl.exe+17eaa

Stack Address 3 : hal.dll+2c35

Computer Name : 

Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\Mini071812-03.dmp

Processors Count : 1

Major Version : 15

Minor Version : 2600

Dump File Size : 90 112

==================================================


==================================================

Dump File : Mini071812-02.dmp

Crash Time : 2012-07-18 09:31:49

Bug Check String : THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER

Bug Check Code : 0x100000ea

Parameter 1 : 0x81f48da8

Parameter 2 : 0x821c1908

Parameter 3 : 0xf2a34cb4

Parameter 4 : 0x00000001

Caused By Driver : watchdog.sys

Caused By Address : watchdog.sys+a67

File Description : Watchdog Driver

Product Name : Microsoft® Windows® Operating System

Company : Microsoft Corporation

File Version : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

Processor : 32-bit

Crash Address : ntoskrnl.exe+47f3

Stack Address 1 : watchdog.sys+a67

Stack Address 2 : ntoskrnl.exe+17eaa

Stack Address 3 : hal.dll+2c35

Computer Name : 

Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\Mini071812-02.dmp

Processors Count : 1

Major Version : 15

Minor Version : 2600

Dump File Size : 90 112

==================================================


==================================================

Dump File : Mini071812-01.dmp

Crash Time : 2012-07-18 09:25:30

Bug Check String : THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER

Bug Check Code : 0x100000ea

Parameter 1 : 0x81f13af8

Parameter 2 : 0x821ddb38

Parameter 3 : 0xf8980cb4

Parameter 4 : 0x00000001

Caused By Driver : watchdog.sys

Caused By Address : watchdog.sys+a67

File Description : Watchdog Driver

Product Name : Microsoft® Windows® Operating System

Company : Microsoft Corporation

File Version : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

Processor : 32-bit

Crash Address : ntoskrnl.exe+47f3

Stack Address 1 : watchdog.sys+a67

Stack Address 2 : ntoskrnl.exe+17eaa

Stack Address 3 : hal.dll+2c35

Computer Name : 

Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\Mini071812-01.dmp

Processors Count : 1

Major Version : 15

Minor Version : 2600

Dump File Size : 90 112

==================================================

To jest wina jakiś sterowników? (Dawno nie były żadne instalowane)