Częstość występowania słów w tekstach


(tl+) #1

Szukam programu, który potrafiłby sporządzić listę słów najczęściej występujących w analizowanych tekstach.