Czy dobrze zainstalowałem NukeHackera?


(Krykadam) #1

Witam ! Zainstalowałem sobie NukeHackera tylko nie wiem czy dobrze:

 • Z folderu includes skopiowalem do folderu includes na serwerze plik class_sql_inject.php

 • Wgrałem na serwer do głównego katalogu plik sqlinject.txt nadałem mu chmod 666

 • Ściągnełem z serwera plik sql_layer.php, znalazłem linijkę

  require_once("class_sql_inject.php");

usunełem tą linijkę i zamiast tej włozyłem tą

$sql = new sql_inject("sqlinject.txt",TRUE,"index.php");

$sql->test($query);

-Ściągnełem plik mainfile.php z serwera i zaraz po

<?php

dodałem

## NukeHackerTrap Begin

require_once("includes/class_sql_inject.php");

## Dies einsetzten, wenn die php-Version älter als 4.1.x ist

## Take this code if your php-version is older than 4.1.x

//if ($HTTP_SERVER_VARS["QUERY_STRING"] != ""){

##

if ($_SERVER["QUERY_STRING"] != ""){

  $sql = new sql_inject("sqlinject.txt",TRUE,"index.php");

  $sql->test($_SERVER["QUERY_STRING"]);

  ## Dies einsetzten, wenn die php-Version älter als 4.1.x ist

  ## Take this code if your php-version is older than 4.1.x

  //$sql->test($HTTP_SERVER_VARS["QUERY_STRING"]);

  ##

}

Czy dobrze zainstalowałem !!


(Asterisk) #2

A dla Ciebie minuta sprawdzenia

Nie znalazłem tego, co Ci zaznaczyłem na czerwono :smiley:


(lazikar) #3

A działa?? Jak tak to dobrze co nie. :smiley: