Czy FRST64 mógł mi usunąć ważne pliki?


(Filipopolipo) #1

(Atis) #2

Nigdy nie stosuj Fixlist napisanego dla innego użytkownika.

Powyższy Fixlist nie usunął żadnych plików systemowych oraz innych prawidłowych plików.

Nowy log obowiązkowy - Farbar Recovery Scan Tool