Czy HDD Regenerator BOOT CD usuwa dane z HDD?


(demisen) #1

Czy HDD Regenerator BOOT CD usuwa dane z HDD ?


(slawex1983) #2

Nie usuwa żadnych danych. Aczkolwiek używanie tego programu wiąże się z dużym ryzykiem.