Czy ikony w Toolbar Notepad++ można zmieniać?


(sexy69bis) #1

Jak dodać lub usunąć ikony z Toolbar?


(Veers) #2

Nijak - nie da się.