Czy jest możliwe użycie sudo wraz z podaniem hasła?


(fastman92) #1

Czy jest możliwe użycie sudo wraz z podaniem hasła? Od razu, czyli byłaby komenda np. sudo nautilus (hasło) itp.


(matiit) #2

Nie, za to mozesz zrobić sobie sudo bez hasła

visudo i dopisujesz:

%wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

i dodajesz się do grupy wheel

i relogin