Czy jest możliwość takiego ustawienia routera (adresy IP)

Witam!

Czy da się ustawić router w taki sposób że serwer DHCP (włączony na routerze) przydziela adresy z zakresu 172.23.154.100 - 172.23.154.200 ale brama domyślna ma mieć adres 172.23.128.1?

Pozdrawiam!

Tak.

Tak, da się, bramę domyślną można podać w opcjach serwera DHCP, która przeważnie jest opcjonalna (jeśli serwer DHCP działa na routerze, to automatycznie poda adres routera), tylko musisz mieć odpowiednią maskę podsieci, aby komputery z LANu miały kontakt z bramą i wiedziały, gdzie wysyłać pakiety poza swoją sieć lokalną, w przypadku maski domyślnej dla tej sieci nie ma problemu.