Czy jest Win. Homen 64bitowy?


(M Spinacz) #1

Czy na rynku jest dostępny Windows Home 64 bitowy ????


(Docent) #2

Nie, jedynie Professional i brak wersji polskiej.


(squeet) #3

Panowie przeczytają posta Docenta.

Po co powielać info?

Kasuję.